100e bijeenkomst Cross Border Task Force Corona

(c): Land NRW/Teller

Op 7 oktober kwam de Cross Border Task Force Corona met leden uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Nederland en België bij de Staatskanzlei in Düsseldorf voor de honderdste keer bijeen. Voor het eerst sinds de oprichting van de task force op het hoogtepunt van de eerste pandemiegolf kwamen alle deelnemers fysiek – en niet meer digitaal – bijeen.

Twee vertegenwoordigers van de Universitätsklinikum Münster (UKM) ontvingen een onderscheiding: univ. prof. dr. med. dr. h.c. Hugo van Aken en het hoofd Internationaal Patiëntenmanagement, dr. med. Vincent Hofbauer: zij werden door de minister van Europese Zaken van NRW, dr. Stephan Holthoff-Pförtner, en het hoofd van de task force, dr. Carsten Schymik, onderscheiden voor de grensoverschrijdende spreiding en coördinatie van internationale COVID-19 patiënten op de intensive care. De twee UKM-vertegenwoordigers van hun kant presenteerden het meertalige webportaal dat door het UKM is ontwikkeld. Dit werd gebruikt om vrije ic-bedden aan patiënten uit de buurlanden toe te wijzen.

Naast de Staatskanzlei van Noordrijn-Westfalen, zijn deskundigen van verschillende ministeries van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen vertegenwoordigd in de Cross Border Task Force Corona. Daarnaast zijn ook de ministeries van Buitenlandse Zaken, de ambassades, de politie en de betrokken ministeries uit Nederland en België betrokken. Dat geldt ook voor vertegenwoordigers van de deelstaat Nedersaksen en de Duitse ambassades in Nederland en België.

Grensoverschrijdende netwerken

Het doel van de gezamenlijke task force is het afstemmen van de activiteiten in de bestrijding van de coronapandemie. Daartoe moet de uitwisseling van informatie worden verbeterd. De belangrijkste onderwerpen waren en zijn de beschikbaarheid van ic-bedden in de buurlanden en de regulering van het grensverkeer om de pandemie in te dammen. Aan het eind van de bijeenkomst concludeerden alle deelnemers dat door nog betere digitale netwerken in de toekomst nog beter kan worden ingespeeld op deze en andere uitdagingen. Het is voor alle deelnemers duidelijk geworden dat persoonlijk contact in tijden van crisis het beste middel tot samenwerking is.

Op de foto: V.r.n.l.: NRW-Europaminister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, reikte een onderscheiding uit aan prof. Hugo van Aken en dr. Vincent Hofbauer voor hun inzet in de gezamenlijke Cross Border Task Force Corona.
(c): Land NRW/Teller

Cross Border Task Force Corona viert eenjarig jubileum

(c) Land NRW

“Samen geven we een sterk signaal van Europese samenwerking af”: dat is de tussenbalans die de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops, de minister van Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen dr. Stephan Holthoff-Pförtner en de ambassadeur van het Koninkrijk België Geert Muylle opmaakten tijdens een gezamenlijke persbriefing van de Cross Border Task Force Corona op 22 maart. Dit deden ze ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van deze grensoverschrijdende task force.

In de Cross Border Task Force Corona informeren de Nederlandse, Noordrijn-Westfaalse en Belgische partners elkaar regelmatig over de ontwikkeling van de pandemie in hun land (besmettingscijfers, ontwikkeling op de intensive cares, huidige coronamaatregelen, te verwachten veranderingen) en de mogelijke gevolgen hiervan voor de grensregio. Noordrijn-Westfalen, België en Nederland kunnen daarbij voortborduren op de goede contacten die zij reeds vele jaren onderhouden. Het doel van de gezamenlijke task force is de coördinatie van de aanpak van de coronacrisis en er indien mogelijk voor te zorgen dat deze zoveel mogelijk op elkaar wordt afgestemd.

Het belangrijkste succes: in het eerste jaar van de pandemie kon het sluiten van grenzen worden voorkomen en bleven de nadelige gevolgen voor inwoners van de grensregio beperkt. Daarnaast werd een aantal praktische problemen op een laagdrempelige manier en in rechtstreeks contact opgelost.

Europaminister dr. Stephan Holthoff-Pförtner van Noordrijn-Westfalen: “De coronapandemie heeft de wereld in een ongekende crisis gestort. Het is ook een serieuze test voor Europa. De burgers kijken aandachtig toe: functioneert de Europese Unie tijdens de pandemie? Met de Cross Border Task Force Corona hebben de drie partners het afgelopen jaar aangetoond dat grensoverschrijdende samenwerking een doorslaggevend verschil maakt. Noordrijn-Westfalen, België en Nederland staan zij aan zij – vooral ook in tijden van crisis.”

Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Het virus stopt niet bij de grens. Alle landen streven uiteindelijk hetzelfde doel na: het virus onder controle houden. Maar in elk land verspreidt het virus zich wat anders. Daarom worden maatregelen genomen die passen bij het gezondheidsstelsel en de wetgeving van elk land. Die verschillen kunnen in de grensregio’s tot problemen leiden. Daarom is het zo belangrijk dat we samenwerken en afspraken maken. En dat is precies waarom we de Cross Border Task Force Corona hebben opgericht.”

Knelpunten opgelost

Momenteel wisselen de landen van gedachten over vaccinatiestrategieën om te voorkomen dat burgers door hun grensoverschrijdende woon- of werksituatie tussen wal en schip vallen. In het beste geval zullen zij in beide landen een uitnodiging tot inenting krijgen.

Daarnaast werden er pragmatische oplossingen gevonden voor grenspendelaars om te zorgen dat zij zonder test- of quarantaineverplichtingen de grens over konden steken. Wanneer de toegangsregels voor een land veranderen, bespreekt de task force in hoeverre uitzonderingen mogelijk zijn.

Bovendien verpleegden ziekenhuizen in Noordrijn-Westfalen tot dusver 64 covidpatiënten uit Nederland en 31 uit België op hun intensive-care afdelingen.

Toen hotels in Noordrijn-Westfalen in het voorjaar van 2020 moesten sluiten, veroorzaakte dat problemen voor Nederlandse treinmachinisten: zij konden zich daardoor niet aan de voorgeschreven rusttijden houden. De Task Force kwam tussenbeide en regelde overnachtingsmogelijkheden in hotels.

Aan het einde van de vakantieperiode in het voorjaar van 2020 (paasvakantie in België en Noordrijn-Westfalen, meivakantie in Nederland) keerden veel mensen via een buurland terug van hun vakantie (Nederlanders via Düsseldorf, Duitsers via Amsterdam-Schiphol). Door elkaar in een vroeg stadium informatie te verstrekken kon – anders dan aan vele andere grenzen in Europa – voor snel transitverkeer worden gezorgd.

Daarbij werd ook de communicatie op elkaar afgestemd. Afgelopen winter deden minister-president van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet, Mark Rutte en de Belgische premier Alexander De Croo samen een oproep aan de burgers van de drie landen om thuis te blijven en af te zien van onnodige reizen naar de buurlanden.

Foto: (c) Land NRW