22 oktober: Corona update Nederland-Duitsland

(c) Land NRW

Sinds een aantal weken valt in Nederland een sterke stijging in het aantal coronabesmettingen waar te nemen. Op woensdag 21 oktober registreerde het RIVM 8769 besmettingen, wederom een nieuw record. Voor de Nederlandse autoriteiten was het hoge aantal een tegenvaller, omdat er eerder in de week aanleiding was om te denken dat de stijging van het aantal besmettingen minder hard opliep. Er werd voor de komende week zelfs gehoopt op een ‘zichtbare afvlakking’. Toch liggen er nu 1943 mensen met corona in het ziekenhuis, waarvan 450 op de IC. Bovendien zijn ook de eerste IC-patiënten weer overgeplaatst naar Noordrijn-Westfalen.

De Nederlandse cijfers vormen een schril contrast met de Duitse cijfers. Het Robert Koch-Instituut meldde op donderdag 11.287 nieuwe besmettingen in heel Duitsland. In Noordrijn-Westfalen werden 2623 besmettingsgevallen gemeld, in Nedersaksen 514. Het is goed om te bedenken dat de deelstaat Noordrijn-Westfalen met ca. 17,9 miljoen inwoners meer inwoners heeft dan Nederland. Wordt het aantal besmettingen met elkaar vergeleken, doet Nederland het een stuk slechter dan Duitsland.

Het tijdig nemen van aanvullende maatregelen op basis van het aantal besmettingen vormt, naast het veelvuldige testen, een hoeksteen van het Duitse coronabeleid. Zo geldt in heel Duitsland dat de autoriteiten al maatregelen in hot-spots gaat invoeren bij de signaalwaarde van 35 besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste zeven dagen. In deze brandhaarden wordt de mondkapjesplicht verder uitgebreid: mensen moeten dan in publieke ruimtes waar weinig afstand gehouden kan worden, een mondkapje dragen. Voor steden en Kreise waar 35 of meer besmettingen per 100.000 inwoners worden geconstateerd, mag men bovendien niet:

  • Met meer dan 25 mensen op feestjes in openbare ruimtes bijeenkomen
  • Met meer dan 15 mensen op privéfeestjes aanwezig zijn.

Als de grenswaarde van 50 besmetting per 100.00 inwoners wordt overschreden, wordt de mondkapjesplicht nog verder uitgebreid. Ook geldt:

  • Bij het passeren van de grens van 50 besmettingen per 100.000 inwoners mogen nog slechts 10 mensen bij elkaar komen. Dit geldt zowel voor openbare ruimtes als ook privéomstandigheden. In dit laatste geval mogen mensen uit slechts twee verschillende huishoudens samenkomen.
  • Bij andere evenementen mogen niet meer dan 100 mensen samenkomen
  • De horeca sluit om 23.00 uur
  • Er geldt een verbod op de verkoop van alcohol tussen 23.00 en 6.00 uur

In Noordrijn-Westfalen heeft de Landesregierung bovendien een mondkapjesplicht in het onderwijs ingevoerd. Vanaf de herfstvakantie geldt dat alle leerlingen vanaf de vijfde klas ook in het leslokaal tijdens een mondkapje moeten dragen. Voor leerlingen in lagere klassen geldt de mondkapjesplicht alleen in het schoolgebouw en het -terrein, maar niet in de klas. Deze maatregel blijft in elk geval tot eind dit jaar gelden.

Duitsland kijkt bij het invoeren van nieuwe maatregelen dus steeds naar de kwantificeerbare signaalwaarde van het coronadashboard en neemt op basis hiervan beslissingen. Een blik op het Nederlandse coronadashboard laat zien, dat er op woensdag 50.3 besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld zijn. Echter, de Rijksoverheid heeft het getal 7 als signaalwaarde vastgesteld. Bij het bereiken van dit aantal besmettingen had de overheid in kunnen grijpen door nieuwe maatregelen te nemen. Op 15 september had Nederland voor het laatst een ‘toegestane’ signaalwaarde. Toch klopt men zich in Duitsland niet al te zeer op de borst, ook al lijkt Duitsland zich voorlopig beter door de coronacrisis te slaan dan Nederland. Voor Duitsland als geheel geldt nu dat er sinds woensdag 50 besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste zeven dagen vastgesteld zijn (https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-deutschland-grenzwert-103.html). Dit is weliswaar het aantal dat Nederland in een dag haalt, maar is in Duitsland toch reden om zeer waakzaam te zijn. Ook kreeg de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn op woensdag 21 oktober te horen dat hij besmet is met het coronavirus. Het virus houdt beide landen voor langere tijd nog bezig.

Foto: Kommunalministerin Ina Scharrenbach, minister-president Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen en Karl-Josef Laumann, minister van Werkgelegenheid, Gezondheidszorg en Sociale Zaken in Noordrijn-Westfalen tijdens een persconferentie over de bestrijding van het coronavirus.

Actuele situatie corona in Duitsland en Nederland

De afgelopen 7 dagen is het aantal Covid-19 infecties in Duitsland weer gestaag toegenomen. Gemiddeld worden er circa 1000 personen per dag positief getest. Het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, ziet een stijgende tendens. In vergelijking met Nederland is deze toename echter nog relatief laag. Duitsland heeft vijf keer zoveel inwoners als Nederland maar kent een in verhouding veel lagere besmettingsgraad. Een op dit moment unieke situatie, ook gekeken naar andere Europese landen als België, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken of Tsjechië Ook hier is sprake van een in verhouding hogere besmettingsgraad dan (nu nog) in Duitsland.

Op de website van de Süddeutsche Zeitung is een kaartje met het aantal besmettingen de afgelopen 7 dagen per 100.000 inwoners te vinden.

Deze situatie werpt gekeken naar Nederland en Duitsland een aantal vragen op. Is het verschil in aanpak wat betreft de mondkapjesplicht een reden voor het grotere aantal infecties in Nederland? Worden de maatregelen in Duitsland beter opgevolgd dan in Nederland? Spelen studenten in Nederland een grotere rol bij het verspreiden van het virus dan in Duitsland?

Er zijn helaas nog geen wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op deze vragen. Met de start van het collegejaar per 1 september jl. is er in Nederland ieder geval in de leeftijdscategorie 20-30 een piek in het aantal besmettingen zichtbaar. Zij hebben het grootste aandeel in de circa 1000 nieuwe besmettingen per dag. Dit zou, rechtstreeks vergeleken met Duitsland, de afgelopen weken wel een belangrijke rol hebben kunnen gespeeld. In Duitsland begint het collegejaar pas op 1 oktober. We zullen dan gaan zien of studenten in Duitsland een vergelijkbaar effect op de besmettingsgraad zullen hebben. Het RIVM roept Nederlandse studenten samen met de Landelijke Kamer van Verenigingen in ieder geval op ook extra maatregelen te nemen, zo staat te lezen in een artikel van de NOS.

Naast het latere begin van het studiejaar aan de universiteiten, zou ook de Nederlandse omgang met de quarantaineregels een reden kunnen zijn voor het hoge aantal besmettingen aan Nederlandse kant. Volgens Johan Derksen, hoogleraar Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zijn Nederlanders “opvallend slecht in het naleven van regels” ‘We’ laten ons onze vrijheid niet zomaar afpakken”, aldus Derksen in een artikel van RTL Nieuws. Dit gevoel van vrijheid zou de laatste veertig jaar alleen maar gegroeid zijn. De hoogleraar deed deze uitspraken omdat er veel mensen zijn die zich niet strikt aan de quarantaineregels houden als zij terugkomen uit een oranje risicogebied.

Zolang er nog geen vaccin is en wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, verspreiding en verschillen tussen landen en regio’s in Europa en de wereld nog in volle gang is, blijft het onder de streep een Fahren auf Sicht zoals Bondsminister Jens Spahn (CDU) de afgelopen weken herhaaldelijk heeft aangegeven.

Corona-apps leveren problemen op in grensregio

Nadat in Duitsland in juni de Corona-Warn-App gelanceerd werd, kan binnenkort ook in Nederland landelijk de Coronamelder in gebruik genomen gaan worden. Het gelijktijdig gebruiken van deze applicaties door personen die regelmatig de Nederlands-Duitse grens oversteken, levert echter problemen op.

Oorzaak hiervan is dat de systemen van de twee apps met elkaar conflicteren. Hierdoor kunnen ze niet gelijktijdig gebruikt worden: wanneer de Nederlandse app op de achtergrond ingeschakeld is, moet de Duitse app uitgeschakeld worden en andersom. Gebruikers die de grens oversteken, moeten op daarom op dat moment handmatig de ene app uitschakelen en de andere app inschakelen. Daardoor komt de gebruiker niet automatisch te weten of hij of zij in de buurt is geweest van iemand die het coronavirus bij zich draagt, wat kan leiden tot onzichtbare besmettingen.

De Euregio Rijn-Waal in Kleve kaartte het probleem deze week aan in Den Haag. “We hoopten nog dat de beide landen de informatie wel konden delen. Maar dat was niet het geval. Je moet als grensbewoner pro-actiever zijn dan iemand die niet in de grensregio woont. En dat is jammer”, aldus Heidi de Ruiter van de Euregio Rijn-Waal.

Apps moeten informatie gaan uitwisselen

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet het probleem binnenkort opgelost zijn. Met andere landen wordt op dit moment gewerkt aan de uitwisseling van informatie tussen de apps. Na het testen hiervan moet iedereen de app uit zijn eigen land kunnen blijven gebruiken, ook wanneer gebruikers zich in het buurland bevinden. Iemand die de Duitse app gebruikt, moet dan bijvoorbeeld een signaal krijgen wanneer hij of zij in Nederland voor langere tijd in de buurt is geweest van iemand die later besmet blijkt te zijn met het coronavirus.

Tot die tijd moeten inwoners van de grensstreek die in beide landen willen weten of ze in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus, aan de grens tussen beide applicaties wisselen. Volgens de woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport krijgen gebruikers wel een melding wanneer de app uit hun eigen land een dag of langer niet actief is geweest.

Ondertussen bij de buren: COVID-19 in Noordrijn-Westfalen

Het Robert Koch Instituut (RKI) is verontrust over de aanzienlijke toename van het aantal gevallen in de afgelopen drie weken in heel Duitsland. In Noordrijn-Westfalen, Hessen en Berlijn liggen de cijfers boven het landelijk gemiddelde.

In totaal zijn er (stand 6 augustus 2020) in Noordrijn-Westfalen 50.493 bevestigde gevallen van COVID-19 en 1.752 doden gemeld.

Het reproductiecijfer voor heel Duitsland is op 6 augustus 1,06. Meer informatie over de huidige situatie is hier te vinden.
De actuele cijfers voor Duitsland (totaal, per deelstaat en Kreis) zijn beschikbaar bij het Robert Koch-Instituut.

Sinds 2 juli 2020 staat bovendien het coronadashboard van de deelstaat NRW online. Hier krijgt men niet alleen inzicht in het aantal COVID-19 gevallen in deze deelstaat, maar ook in economische en sociale aspecten zoals het consumentenvertrouwen en het ondernemingsklimaat.

Wie het COVID-19-dashboard wil zien met gegevens over Nederland, kan hier terecht.

De geregistreerde groeicijfers zijn in Duitsland belangrijk om te bepalen of versoepelingen van het beleid gehandhaafd kunnen blijven. Er is daarvoor een grens gesteld bij 50 extra besmettingen per 100.000 inwoners in zeven dagen.  Op dit moment wordt die grens nergens in Noordrijn-Westfalen overschreden. Een overzicht daarvan is te vinden op de website van het ministerie van Volksgezondheid van de deelstaat.

In de Kreis Gütersloh waren meer dan 1500 medewerkers van slachterij Tönnies in Rheda-Wiedenbrück met het virus besmet. De beperkingen die als gevolg van deze uitbraak in deze Kreis waren afgekondigd, werden op 6 juli door het Oberverwaltungsgericht, de hoogste bestuursrechter van een deelstaat, opgeheven. Er was namelijk geen sprake van een door de hele bevolking verspreide infectie. Vooral arbeidsmigranten, die maar beperkt aan het maatschappelijk leven deelnemen, zijn besmet geraakt. Sinds 17 juli is de quarantaine van de 1500 medewerkers opgeheven.

Een uitgebreider COVID-19 rapport NRW  kan hier worden gedownload.

De in dit bericht verstrekte informatie is met de uiterste zorg samengesteld en de inhoud wordt zo vaak mogelijk geactualiseerd. De Covid-19 ontwikkelingen gaan echter zo snel dat het niet altijd haalbaar is om de meest recente ontwikkelingen direct in dit bericht te verwerken. Het is daarom raadzaam om voor een laatste stand van zaken de officiële nieuwsbronnen van desbetreffende instanties en overheden te raadplegen.

Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan Grenspost Düsseldorf echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden in dit bericht aanvaardt Grenspost Düsseldorf geen enkele aansprakelijkheid. Voor aanvullingen of het melden van onjuistheden kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar kantoor-dusseldorf@gelderland.nl.

Links naar andere websites

Dit bericht bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Als u naar deze externe websites doorklikt, verlaat u de website van Grenspost Düsseldorf en bent u gebonden aan de gebruiksregels die gelden voor de websites die u bezoekt. Grenspost Düsseldorf is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe websites wordt gepresenteerd of voor de naleving van de (privacy)wetgeving door derden.

Ondertussen bij de buren: Covid-19 in Nordrhein-Westfalen (versie 30 juli 2020)

Wat gebeurt er op het gebied van Covid-19 allemaal in Noordrijn-Westfalen?  Wat zijn de actuele cijfers, welke maatregelen zijn er van kracht en op welke punten bestaan er overeenkomsten en verschillen met de Nederlandse aanpak ter bestrijding van het coronavirus? In dit Covid rapport NRW 30 juli 2020 houden we de ontwikkelingen regelmatig bij. Het rapport is op 30 juli 2020 voor het laatst bijgewerkt.

Corona: Euregio´s eisen oplossingen voor getroffen grenspendelaars

In een gezamenlijke brief aan de verantwoordelijke ministers in Duitsland, Nederland en België dringen de vijf Euregio’s aan op het vinden van overgangsoplossingen voor grenspendelaars die door de coronacrisis getroffen zijn. Uit de vele vragen die de GrensInfoPunten van de Euregio’s dagelijks binnenkrijgen blijkt dat grenspendelaars vaak geen recht hebben op nationale steunmaatregelen, omdat ze in een ander land werken dan ze wonen. Zo maken ondernemers weinig of geen kans op sociale uitkeringen of andere steun en is er geen recht op arbeidstijdverkorting. Zzp’ers die woonachtig zijn in Duitsland en hun bedrijf in Nederland hebben, ontvangen bijvoorbeeld in beide landen geen tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud.

De Euregio’s dringen daarom bij de drie landen aan op regionale overgangsoplossingen en wijzen erop dat alleen verwijzen naar de wet- en regelgeving van het buurland de getroffenen niet helpt. 

Goede buren houden afstand

Boodschappen doen en tanken in Duitsland, naar de markt of een dagje winkelen in Nederland: voor de inwoners van de Nederlands-Duitse grensstreek normaal gesproken aan de orde van de dag. Maar nu echt even niet. Dat is de boodschap van de Bezirksregierung Münster, nu Covid-19  zich verder verspreidt.  

In deze periode moeten we bijzondere aandacht geven aan elkaar – ook over de grens. Goed nabuurschap over de landsgrenzen heen betekent daarom nu dat we fysiek contact beter kunnen vermijden. Veel mensen begrepen dat al, maar nog niet iedereen beseft dat het dus echt niet de bedoeling is om nu voor deze niet noodzakelijke bezoeken de grens over te gaan. “Alleen door de komende tijd als goede buren afstand van elkaar te houden, kunnen we gezamenlijk het coronavirus het hoofd bieden”, aldus Dorothee Feller, Regierungspräsidentin van het Regierungsbezirk Münster. “Bovendien kunnen we er op die manier samen voor zorgen dat de landsgrenzen voor noodzakelijk verkeer openblijven.”

Dorothee Feller (c( Bezirksregierung Münster
Dorothee Feller Foto (c) Bezirksregierung Münster

 

Het initiatief van de Regierungspräsidentin uit Münster wordt van harte gesteund door de Commissarissen van de Koning van Overijssel en Gelderland.