Noordrijn-Westfalen scherpt coronamaatregelen weer aan

(c) Land NRW

Ook in Noordrijn-Westfalen stijgt het aantal besmettingen met corona weer. Op 24 juli lag het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners 8 dagen lang weer boven de 10. Dat betekent dat op 26 juli de coronamaatregelen in de deelstaat zijn aangescherpt naar de zogeheten ‘Inzidenzstufe 1’. Deze nieuwe maatregelen gelden voor de hele deelstaat, ook in Kreise en steden met minder dan 10 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 7 dagen.

De minister van Volksgezondheid in Noordrijn-Westfalen, Karl-Josef Laumann, maakt zich zorgen vanwege de verdubbeling in het aantal besmettingen binnen 9 dagen. Hij doet daarom ook op iedereen een appel om zich te laten vaccineren, om een volgende besmettingsgolf te voorkomen. De aangescherpte coronamaatregelen zullen pas weer versoepeld worden als het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners 7 dagen lang onder de 10 blijft.

Aangescherpte regels

Met het opschalen naar ‘Inzidenzstufe 1’ treden de volgende regels weer in werking:

 • Mondkapjes worden weer verplicht in binnenruimtes van de horeca, musea, dierentuinen enz., bij (educatieve) bijeenkomsten, kerkdiensten en voor contactberoepen. De mondkapjesplicht geldt ook nog steeds in het openbare vervoer, de detailhandel en dokterspraktijken.
 • Een uitzondering hierop zijn evenementen met vaste zit- of staanplaatsen, waar bezoekers een vaccinatiebewijs, een negatieve test of een herstelverklaring moeten laten zien. Daar hoeft geen mondkapje gedragen te worden. Horeca en bibliotheken zijn zonder negatieve test toegankelijk.
 • Bij bijeenkomsten en evenementen moet de contactgegevens van deelnemers weer worden geregistreerd.
 • In de horeca moet het personeel met klantcontact zich regelmatig laten testen en een mondkapje dragen tijdens het werk
 • Bij grote evenementen met meer dan 500 mensen (sport, cultuur, onderwijs enz.) en voor attracties met meer dan 2.000 bezoekers per dag gelden de coronamaatregelen van de lokale ‘Inzidenzstufe 1’
 • Volks- en schuttersfeesten met meer dan 1.000 personen zijn tot en met 27 augustus verboden, clubs en discotheken blijven eveneens tot minstens 27 augustus dicht.

Voor meer informatie omtrent de geldende coronamaatregelen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen is de website van het Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales te raadplegen.

Noordrijn-Westfalen versoepelt coronamaatregelen verder

Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames in Noordrijn-Westfalen blijft vooralsnog laag. Op 8 juli bedroeg het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 personen in de afgelopen 7 dagen 5,68. Daarom zullen de coronamaatregelen in deze deelstaat vanaf vrijdag 9 juli aanzienlijk worden versoepeld. De versoepelingen gelden alleen voor steden en Kreise die vallen in de zogeheten ‘Inzidenzstufe 0’: het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen 7 dagen per 100.000 inwoners moet er dan op vijf opeenvolgende dagen onder de 10 liggen. In deze steden en Kreise komt het grootste deel van de coronamaatregelen te vervallen. Anderhalve meter afstand houden wordt dan op de meeste plekken een aanbeveling in plaats van een verplichting. Ook andere contactbeperkingen verdwijnen.

De mondkapjesplicht blijft alleen gelden op plekken die noodzakelijkerwijs ook bezocht worden door mensen die nog niet zijn gevaccineerd. Dit houdt onder andere in dat in de detailhandel (supermarkten, kledingwinkels, woonwinkels etc.), in het ov, in taxi’s, bij artsen en in ziekenhuizen nog wel een mondkapje gedragen moet worden. Datzelfde geldt voor contactberoepen en de horeca, tenzij medewerkers een negatieve test kunnen overleggen. Het is bedrijven, instellingen etc. echter wel toegestaan om zelf een mondkapjesplicht in te stellen.

Geen capaciteitsbeperkingen voor horeca

In de horeca vervallen ook bijna alle maatregelen. Er is geen beperking meer in het aantal gasten dat ontvangen mag worden, als de tafels maar op voldoende afstand van elkaar staan. Het personeel dient ofwel te beschikken over een negatieve (zelf)test ofwel een mondkapje te dragen.

Negatieve test bij terugkeer op werkplek

Met het oog op virusmutaties is er voor het bedrijfsleven ook een nieuw voorschrift toegevoegd aan de coronaverordening van Noordrijn-Westfalen. Personeelsleden die nog niet volledig zijn gevaccineerd danwel zijn genezen van corona en die na 1 juli omwille van vakantie of soortgelijke redenen minstens vijf dagen niet hebben gewerkt, dienen na terugkeer op de werkplek een negatieve test te tonen of moeten ter plekke een test doen. Bij afwezigheid als gevolg van ziekte of door thuiswerken geldt de plicht niet.

Daarnaast zijn negatieve testen alleen nog maar verplicht bij privéaangelegenheden, feestjes en evenementen waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, zoals in discotheken en bij volksfeesten. Mensen die volledig gevaccineerd danwel van corona genezen zijn, vormen een uitzondering op deze testregel. Zij kunnen hun vaccinatiebewijs of herstelverklaring laten zien voor toegang.

Privéfeesten en volksfeesten

Bij privébijeenkomsten hoeft geen anderhalve meter afstand meer gehouden te worden wanneer het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 personen ook in heel Noordrijn-Westfalen in de afgelopen 7 dagen lager dan tien was. Bij bijeenkomsten met meer dan 50 deelnemers geldt dat alle niet-gevaccineerde of genezen personen moeten beschikken over een negatieve test.
Is de ‘Inzidenzstufe’ in heel Noordrijn-Westfalen in de afgelopen zeven dagen 0, dan zijn ook volksfeesten, kermissen, schuttersfeesten en soortgelijke evenementen weer toegestaan, mits alle deelnemers een negatieve test kunnen overleggen.

Grootschalige evenementen

Ook grote evenementen zijn weer toegestaan: vanaf 5.000 toeschouwers (inclusief personen die volledig zijn gevaccineerd danwel genezen van corona) dienen alle niet-(volledig) gevaccineerde personen te beschikken over een negatieve test. Het maximale bezoekersaantal voor deze evenementen is 25.000 personen, mits de helft van de locatiecapaciteit niet overschreden wordt.

Ook vervalt grotendeels de plicht om contactgegevens te verzamelen. Alleen bij overnachtingen, in clubs, discotheken en vergelijkbare afgesloten ruimtes blijft het registreren van contactgegevens noodzakelijk.

Versoepelingen terugdraaien

In geval van een hernieuwde stijging van de besmettingscijfers tot meer dan 10 nieuwe besmettingen per 100.000 personen per 7 dagen door bijvoorbeeld virusmutaties of reisbewegingen worden de bekende voorschriften van respectievelijk ‘Inzidenzstufe 1’ (aantal nieuwe besmettingen binnen 7 dagen 10-35), 2 (35-50) en 3 (boven de 50) weer van kracht. Wanneer het aantal nieuwe besmettingen op de dag van het van kracht worden van de wijzigingen nog geen vijf dagen achtereen hoogstens 10 bedraagt of deze waarde weer overschrijdt, gaan automatisch weer de regels uit ‘Inzidenzstufe 1’ gelden.

De nieuwe coronaverordening van Noordrijn-Westfalen is hier te vinden: https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-07-07_coronaschvo_ab_09.07.2021_lesefassung.pdf

Duitsland verlengt en verscherpt coronamaatregelen tot en met 18 april

Met 9.549 nieuwe coronabesmettingen (30 maart) en een gemiddelde van 135,2 nieuwe infecties per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen stijgt het aantal gediagnostiseerde gevallen van Covid-19 ook bij de oosterburen, met name door de toenemende verspreiding van virusvariant B.1.1.7. Om die reden besloten de Bondsregering en de deelstaten op 22 maart om de coronamaatregelen in elk geval tot en met 18 april te verlengen en deels aan te scherpen.

De verlenging van de bestaande contactbeperkingen betekent concreet: privébijeenkomsten zijn met maximaal vijf personen uit twee huishoudens toegestaan, kinderen tot 14 jaar niet meegerekend. Tijdens het boodschappen doen en in het openbaar vervoer is het dragen van een chirurgisch mondkapje of FFP2-masker verplicht. Werkgevers moeten thuiswerken voor hun werknemers waar dat mogelijk is faciliteren. Burgers blijven opgeroepen om niet-noodzakelijke reizen en privébezoeken te vermijden.

Noodrem

De Bondsregering en de deelstaten waren het erover eens dat er consequent aan de ‘Notbremse’, de noodrem, getrokken moet worden. Deze treedt in werking wanneer het aantal nieuwe besmettingen in een deelstaat of regio gedurende drie achtereenvolgende dagen oploopt tot meer dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 personen binnen zeven dagen. Dan worden de regels die tot 7 maart golden, op de tweede daaropvolgende werkdag opnieuw van kracht. Vanaf dat moment zijn privébijeenkomsten alleen nog toegestaan met maximaal 1 persoon uit een ander huishouden, kinderen tot 14 jaar niet meegerekend. Ook de detailhandel, musea, dierentuinen en sportcomplexen moeten dan hun deuren weer sluiten.

Toch geen rustdagen op Witte Donderdag en Paaszaterdag

Oorspronkelijk was besloten om Witte Donderdag en Paaszaterdag uit te roepen tot ‘rustdagen’ en deze te gebruiken om door meerdaagse, vergaande contactrestricties de exponentiële groei van de derde golf te doorbreken. Dit besluit kon echter rekenen op flinke kritiek. Bondskanselier Angela Merkel draaide dit besluit op 24 maart terug en noemde het idee van de ‘Osterruhe’ een fout. De vraagstukken die het besluit met zich meebracht over onder andere loondoorbetaling voor de uitgevallen uren en de gevolgen voor winkels en bedrijven konden binnen dit korte tijdsbestek niet naar tevredenheid worden beantwoord.  Tijdens Pasen blijven privébijeenkomsten naast het eigen huishouden met 1 ander huishouden toegestaan, met een maximum van vijf personen. Kinderen tot 14 jaar worden daarbij niet meegerekend. Stellen gelden als een huishouden.

Testbeleid

Ter bestrijding van de coronapandemie zet Duitsland in op een testbeleid dat is gebaseerd op drie pijlers. De eerste pijler is gericht op scholieren en leerkrachten. Onder de tweede pijler vallen gratis tests voor burgers en de derde pijler zijn tests voor werknemers die op locatie moeten werken.

Overige besluiten

 • Niet noodzakelijke reizen in binnen- en buitenland moeten worden vermeden – ook tijdens Pasen
 • De Bondsregering streeft naar een testplicht voor passagiers die per vliegtuig vanuit het buitenland naar Duitsland reizen. Hiervoor is nog wel een wetswijziging nodig
 • Grootschalige tests in scholen en kinderdagverblijven worden mogelijk gemaakt. Doel is twee tests per week voor werknemers en scholieren
 • Thuiswerken moet zover mogelijk worden gefaciliteerd. Waar dit niet kan, moeten werkgevers werknemers regelmatig de mogelijkheid geven tot het doen van een test
 • Er komt meer ruimte voor bezoek in zorginstellingen
 • Er moeten testevenementen mogelijk worden gemaakt.

Op 12 april zal opnieuw overleg worden gepleegd over de te nemen stappen.

Het volledige Bund-Länder-Beschluss kan hier worden gedownload.

Duitsland scherpt coronamaatregelen verder aan

Net als in Nederland stijgt het aantal coronabesmettingen in Duitsland niet meer exponentieel. De ‘Lockdown Light’ die in november gold, heeft de besmettingscijfers bij de oosterburen echter niet zo sterk weten te verlagen als Bondskanselier Merkel en de minister-presidenten van de 16 deelstaten hadden gehoopt. Op 27 november werden in Duitsland 22.806 nieuwe besmettingen gemeld. Daarom heeft de Bondsregering in overleg met de deelstaten nu extra maatregelen afgekondigd. Deze moeten er onder andere voor zorgen dat de Duitsers in kleine kring in elk geval kerst kunnen vieren. Een overzicht.

 • Cafés, restaurants, culturele instellingen, zwembaden, pretparken, dierentuinen etc. blijven in elk geval tot 20 december gesloten.
 • Winkels blijven wel open. De mondkapjesplicht gaat echter ook buiten de winkels en op parkeerplaatsen gelden.
 • In winkels met een oppervlakte tot 800 m2 is maximaal 1 persoon per 10 m2 Bij winkels die groter zijn, is op elke extra m2 maximaal 1 persoon per 20 m2 winkeloppervlakte toegestaan.
 • Privébijeenkomsten met vrienden, familie en bekenden moeten worden beperkt tot het eigen huishouden en max. 1 ander huishouden en in elk geval tot maximaal 5 personen, met uitzondering van kinderen tot 14 jaar.
 • In gesloten ruimtes die openbaar toegankelijk zijn, is het dragen van een mondkapje verplicht. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer en drukke plekken. Welke dat zijn, bepalen de lokale autoriteiten.
 • Op bedrijven en kantoren moet een mondkapje gedragen worden. De mondkapjesplicht geldt niet wanneer aanwezigen op hun plek zitten en er 1,5 afstand van anderen gehouden kan worden.
 • Hogescholen en universiteiten worden geacht over te stappen op digitaal onderwijs.
 • Kinderopvangcentra en scholen blijven open. Op middelbare scholen wordt het dragen van een mondkapje in de les verplicht, afhankelijk van de regionale coronacijfers. Positief geteste leerlingen en medeleerlingen moeten per direct gedurende vijf dagen in quarantaine. Wie vervolgens negatief wordt getest, hoeft niet langer in quarantaine te blijven.
 • Risicogroepen moeten beter worden beschermd. Hulpbehoevenden die in een instelling wonen moeten vanaf 1 december de beschikking krijgen over minstens 30 sneltests per maand.
 • Het aantal zitplaatsen in de trein moet door de inzet van meer treinstellen flink worden opgeschroefd om op die manier voor nog meer afstand tussen de reizigers te kunnen zorgen.
 • Niet dringend noodzakelijke reizen en in het bijzonder toeristische reizen naar het buitenland moeten worden vermeden, ook met het oog op het skiseizoen.
 • De staatssteun voor bedrijven die geraakt zijn door de lockdown van november moet in december worden voortgezet. Hiermee is waarschijnlijk 17 miljard euro gemoeid.

Regionaal handelen

Om in te kunnen spelen op regionale ontwikkelingen hebben de deelstaten de mogelijkheid om van de verscherpte regels af te wijken. Dat is mogelijk wanneer er zeven dagen achtereen sprake is van duidelijk minder dan 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners en een dalende tendens. Voorwaarde is wel dat andere relevante indicatoren, zoals bijvoorbeeld de bezettingsgraad op de intensive care en de beschikbare capaciteit bij de Duitse GGD’s, dit toelaten.

Speciale regels voor kerst

Voor kerst gelden speciale regels met het oog op de contactbeperkingen. Van 23 december 2020 tot en met 1 januari 2021 zijn bijeenkomsten binnen en buiten met max. 10 personen toegestaan. Zij mogen uit maximaal 10 verschillende huishoudens komen. Kinderen tot 14 jaar worden hierbij niet meegerekend. Werkgevers wordt verzocht om te kijken of bedrijven van 23 december tot 1 januari kunnen sluiten of dat er kan worden overgestapt op grootschalig thuiswerken. Met oud en nieuw is vuurwerk op drukke pleinen en in drukke straten verboden. Geadviseerd wordt om met oud en nieuw helemaal geen vuurwerk af te steken.

Het Nederlands vuurwerkverbod leidde overigens tot zorg in de grensregio. Al jarenlang is het voor Nederlanders gebruikelijk om tijdens de laatste dagen van het jaar ook in Duitsland vuurwerk in te slaan. Nu zij dit jaar in Nederland geen vuurwerk mogen kopen, verwachten handelaren in Duitsland een dubbele omzet. Daar is de verkoop van vuurwerk namelijk wel toegestaan. Nederlanders mogen bovendien tot 25 kg vuurwerk mee de grens over nemen. Burgemeesters van diverse Nederlandse grensgemeenten roepen dan ook op tot een invoerverbod op vuurwerk vanuit Duitsland. Met deze oproep hebben zij inmiddels gehoor weten te vinden in Den Haag. De Nederlandse regering werkt inmiddels aan een verbod op het vervoer van vuurwerk dat rond de 15e december moet ingaan. Zodra de nieuwe regels ingaan, zijn mensen die vuurwerk vervoeren in overtreding. Zodra personen met in Duitsland gekochte vuurwerk de grens oversteken, mag de politie het in beslag nemen. Op de website van de politie staat beschreven wat wel en niet is toegestaan https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html

Quarantaineplicht voor terugkerende reizigers naar Noordrijn-Westfalen van de baan

Na een gerechtelijke uitspraak van het Oberverwaltungsgericht in Münster is het voor reizigers die naar Noordrijn-Westfalen terugkeren niet meer verplicht om daar in quarantaine te gaan. Deze coronamaatregel zou buitenproportioneel zijn wanneer de besmettingscijfers in Noordrijn-Westfalen hoger zijn dan in het land waar de reiziger vandaan komt.

Volgen het gerechtshof heeft de deelstaat Noordrijn-Westfalen er geen rekening mee gehouden dat wanneer reizigers uit landen met lage besmettingscijfers terugkomen, ze in Noordrijn-Westfalen meer risico op een besmetting lopen. Daarom is de quarantaineplicht op dit moment geen nuttig middel om de coronapandemie in Duitsland in te dammen, deelde de rechtbank op 20 november mee. Hierdoor gelden wezenlijke bestanddelen van de inreisverordening van Noordrijn-Westfalen niet meer. Het besluit kan niet aangevochten worden.

Volgens Karl-Josef Laumann, minister van Gezondheid van Noordrijn-Westfalen, zal er waarschijnlijk ook geen nieuwe quarantaineregeling voor terugkerende reizigers komen. Na de uitspraak van het Oberverwaltungsgericht zou nu zeer gedifferentieerd naar zowel de regionale besmettingscijfers in Noordrijn-Westfalen als naar de cijfers in het land waaruit de reiziger afkomstig is, gekeken moeten worden. Hij vraagt zich af wie dat moet controleren. Daarmee lijkt een nieuwe quarantaineregeling van de baan.