Duitsland verklaart Nederland tot risicogebied

Nadat het Duitse Robert Koch Institut steeds meer provincies tot risicogebied verklaarde, is op 15 oktober ook Zeeland aan de lijst met risicogebieden toegevoegd. Daardoor is nu heel Nederland risicogebied voor Duitsland. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in navolging daarvan een officiële ‘Reisewarnung’, een reiswaarschuwing, afgegeven: het raadt inwoners van Duitsland nu ten zeerste af om voor niet-noodzakelijke of toeristische doeleinden naar Nederland af te reizen.

Met deze maatregel reageert Duitsland op het snel stijgende aantal besmettingen in Nederland. Duitsland merkt landen of gebieden aan als risicogebied wanneer onder andere het aantal besmettingen per 7 dagen er tot meer dan 50 besmettingen per 100.000 mensen opgelopen is. Andere criteria zijn de kwaliteit van de zorg, de testcapaciteit, de genomen maatregelen en de aard van de uitbraken.

Verplichte coronatest en quarantaine

Inwoners van Duitsland die vanuit Nederland naar Duitsland reizen, moeten bij terugkeer verplicht een (gratis) coronatest laten doen. Daarnaast dienen ze zich te melden bij het Duitse Gesundheitsamt en moeten ze in ieder geval tot de uitslag van de coronatest in quarantaine blijven. Of de reizigers daarna nog in quarantaine moeten blijven, is per deelstaat verschillend.

Nederlanders die vanuit Nederlands risicogebied naar Duitsland afreizen, moeten een negatieve uitslag van een coronatest kunnen laten zien. Deze mag niet ouder dan 48 uur zijn. Kunnen zij dit niet, zijn ze verplicht om in Duitsland een coronatest te doen. De uitslag hiervan moet in quarantaine afgewacht worden.

Uitzonderingen voor grenspendelaars en korte reizen

De ‘Einreiseverordnung’ van Noordrijn-Westfalen voorziet in een uitzondering voor grenspendelaars. Zij mogen ongehinderd de grens blijven oversteken en hoeven geen negatieve uitslag van een coronatest voor te leggen of bij aankomst in Noordrijn-Westfalen een coronatest te doen. Ook hoeven zij zich niet in quarantaine te begeven.

Ook mensen die minder dan 24 uur in Nederlands risicogebied zijn geweest of mensen die vanuit Nederlands risicogebied voor minder dan 24 uur naar Duitsland afreizen, hoeven zich niet in quarantaine te begeven of een coronatest te laten doen.  Voorwaarde is wel dat zij geen symptomen van een mogelijke coronabesmetting vertonen.

Over de meldplicht bij het lokale Gesundheitsamt voor korte bezoekjes was de afgelopen tijd veel te doen. De meldplicht bij het lokale Gesundheitsamt is per 7 oktober komen te vervallen.

Geen verbod, wel afschrikkend effect

De reiswaarschuwing is geen verbod: Duitsers mogen in principe nog steeds naar beide provincies afreizen. Wel moet er van de waarschuwing een aanzienlijk afschrikkend effect uitgaan. Daarnaast mogen reizigers nu kosteloos hun boekingen annuleren.

Actuele situatie corona in Duitsland en Nederland

De afgelopen 7 dagen is het aantal Covid-19 infecties in Duitsland weer gestaag toegenomen. Gemiddeld worden er circa 1000 personen per dag positief getest. Het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, ziet een stijgende tendens. In vergelijking met Nederland is deze toename echter nog relatief laag. Duitsland heeft vijf keer zoveel inwoners als Nederland maar kent een in verhouding veel lagere besmettingsgraad. Een op dit moment unieke situatie, ook gekeken naar andere Europese landen als België, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken of Tsjechië Ook hier is sprake van een in verhouding hogere besmettingsgraad dan (nu nog) in Duitsland.

Op de website van de Süddeutsche Zeitung is een kaartje met het aantal besmettingen de afgelopen 7 dagen per 100.000 inwoners te vinden.

Deze situatie werpt gekeken naar Nederland en Duitsland een aantal vragen op. Is het verschil in aanpak wat betreft de mondkapjesplicht een reden voor het grotere aantal infecties in Nederland? Worden de maatregelen in Duitsland beter opgevolgd dan in Nederland? Spelen studenten in Nederland een grotere rol bij het verspreiden van het virus dan in Duitsland?

Er zijn helaas nog geen wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op deze vragen. Met de start van het collegejaar per 1 september jl. is er in Nederland ieder geval in de leeftijdscategorie 20-30 een piek in het aantal besmettingen zichtbaar. Zij hebben het grootste aandeel in de circa 1000 nieuwe besmettingen per dag. Dit zou, rechtstreeks vergeleken met Duitsland, de afgelopen weken wel een belangrijke rol hebben kunnen gespeeld. In Duitsland begint het collegejaar pas op 1 oktober. We zullen dan gaan zien of studenten in Duitsland een vergelijkbaar effect op de besmettingsgraad zullen hebben. Het RIVM roept Nederlandse studenten samen met de Landelijke Kamer van Verenigingen in ieder geval op ook extra maatregelen te nemen, zo staat te lezen in een artikel van de NOS.

Naast het latere begin van het studiejaar aan de universiteiten, zou ook de Nederlandse omgang met de quarantaineregels een reden kunnen zijn voor het hoge aantal besmettingen aan Nederlandse kant. Volgens Johan Derksen, hoogleraar Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zijn Nederlanders “opvallend slecht in het naleven van regels” ‘We’ laten ons onze vrijheid niet zomaar afpakken”, aldus Derksen in een artikel van RTL Nieuws. Dit gevoel van vrijheid zou de laatste veertig jaar alleen maar gegroeid zijn. De hoogleraar deed deze uitspraken omdat er veel mensen zijn die zich niet strikt aan de quarantaineregels houden als zij terugkomen uit een oranje risicogebied.

Zolang er nog geen vaccin is en wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, verspreiding en verschillen tussen landen en regio’s in Europa en de wereld nog in volle gang is, blijft het onder de streep een Fahren auf Sicht zoals Bondsminister Jens Spahn (CDU) de afgelopen weken herhaaldelijk heeft aangegeven.

Verplichte coronatests voor reizigers uit risicogebieden

Reizigers die terugkomen uit een van de meer dan 130 landen die momenteel door het Robert Koch Institut (RKI) zijn aangewezen als risicogebied, zijn verplicht tot het doen van een coronatest. Dat zijn de Bondsregering en de deelstaten overeengekomen.

Iedereen die terugkeert uit zo’n gebied moet op de luchthaven worden getest op het coronavirus. Op de luchthavens van Düsseldorf, Keulen/Bonn, Dortmund en Münster/Osnabrück landen wekelijks meer dan 160 vliegtuigen met rond 15.000 passagiers uit deze risicolanden.

Hetzelfde geldt voor degenen die via zeehavens binnenkomen. De basis van de testverplichting is de Wet op de Infectiebescherming. Bondsminister van Volksgezondheid Jens Spahn sluit tot nu toe een uitbreiding van een verplichting voor reizigers uit niet-risicogebieden uit. Echter, reizigers uit niet-risicogebieden – zoals Duitsers die in Nederland op zomervakantie zijn geweest – mogen zich voortaan wel binnen 72 uur na terugkomst gratis laten testen. De kosten voor de test worden door de Bondsregering, de deelstaten en de zorgverzekeraars overgenomen.

Lees hier verder voor meer informatie.

Corona: Euregio´s eisen oplossingen voor getroffen grenspendelaars

In een gezamenlijke brief aan de verantwoordelijke ministers in Duitsland, Nederland en België dringen de vijf Euregio’s aan op het vinden van overgangsoplossingen voor grenspendelaars die door de coronacrisis getroffen zijn. Uit de vele vragen die de GrensInfoPunten van de Euregio’s dagelijks binnenkrijgen blijkt dat grenspendelaars vaak geen recht hebben op nationale steunmaatregelen, omdat ze in een ander land werken dan ze wonen. Zo maken ondernemers weinig of geen kans op sociale uitkeringen of andere steun en is er geen recht op arbeidstijdverkorting. Zzp’ers die woonachtig zijn in Duitsland en hun bedrijf in Nederland hebben, ontvangen bijvoorbeeld in beide landen geen tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud.

De Euregio’s dringen daarom bij de drie landen aan op regionale overgangsoplossingen en wijzen erop dat alleen verwijzen naar de wet- en regelgeving van het buurland de getroffenen niet helpt. 

Nederlands-Duitse grens blijft onder voorwaarden open

De grens tussen Nederland en Duitsland blijft onder een aantal voorwaarden open. Dat is op 6 april tijdens een overleg van het zogenaamde ‘coronakabinet’ van de Duitse regering besloten. Het coronakabinet heeft vervolgens een aantal aanbevelingen aan de zestien Duitse deelstaten gedaan. Deze staan achter de aanbevelingen en gaan de komende dagen bekijken hoe ze de maatregelen precies gaan uitvoeren. Als deze aanbevelingen worden overgenomen, geldt waarschijnlijk vanaf 10 april: geen grensoverschijding zonder geldige reden.

Vanaf vrijdag 10 april moeten Duitsers of personen die in Duitsland wonen die meerdere dagen in het buitenland zijn geweest, bovendien twee weken verplicht in quarantaine. Er wordt tussen de Bondsregering en de deelstaten nog overleg gepleegd over uniforme criteria. Daarmee lijkt de Duitse regering vooral te willen voorkomen dat Duitsers hun paasweekend doorbrengen in bijvoorbeeld Nederland. Ook als mensen geen symptomen hebben, moeten ze in quarantaine. Hoe lang de maatregelen zullen gelden is nog niet duidelijk.

De verplichte quarantaine geldt niet voor grensoverschrijdend woon-werkverkeer, transitverkeer en vrachtverkeer. Nederlandse grenspendelaars kunnen hier de zogenaamde ‘Pendlerbescheinigung’ downloaden, waarmee ze kunnen aantonen dat ze in Duitsland werkzaam zijn.

Bezoeken aan Duitsland voor toeristische doeleinden, winkelen of bezoekjes niet meer toegestaan

Personen, die niet beschikken over de Duitse nationaliteit, mogen om de volgende redenen naar Duitsland reizen:

  • om terug te keren naar Duitsland, indien zij hier hun eerste verblijfplaats hebben.
  • gezinshereniging (begeleiding of latere emigratie naar Duitsland). Onderdanen van derde landen hebben ook een visum voor categorie D nodig.
  • het uitoefenen van beroepsmatige werkzaamheden en/of het verrichten van contractuele diensten (grenspendelaars, zorgverleners, EU-parlementariërs, geaccrediteerde diplomaten) Dit geldt ook voor uitzendkrachten in de levensmiddelenindustrie en gespecialiseerde contractwerkers (zoals monteurs, tunnelbouwers, betonwerkers) die Duitsland via de lucht binnenkomen. Desbetreffende documenten (pendelkaart, arbeidsovereenkomst, orderdocumenten) moeten worden meegenomen.
  • Op doorreis naar het land van herkomst, voor zover er geen alternatieve reismogelijkheid is en voor zover de toegang tot dit land en de doorreis door transitlanden mogelijk is. Het doel van de reis moet worden aangetoond en aan de inreisvoorwaarden voor de doel- en transitlanden moet worden voldaan. (paspoort, uittreksel uit het bevolkingsregister, verblijfsvergunning, vervoerstickets). Op deze voorwaarden is ook binnenkomst over land mogelijk om vanaf een Duits vliegveld door te kunnen vliegen.

Bezoeken aan Duitsland voor toeristische doeleinden, winkelen of bezoekjes zijn niet meer toegestaan. Meer informatie over de huidige regelingen is te vinden op de website van de Bundespolizei.

Tijdens een persconferentie liet bondskanselier Angela Merkel echter weten dat de grenscontroles tussen Nederland en Duitsland niet strenger zullen worden en dat de Duitse regering erop vertrouwt dat alleen forenzen en mensen met een dringende reden de grens oversteken. De huidige steekproefsgewijze controles zouden daarbij voldoende moeten zijn. Ook volgens Armin Laschet, minister-president van Noordrijn-Westfalen, komen er geen grenscontroles tussen Nederland en Duitsland. Hij reageerde verheugd op het besluit om de grens open te houden. De deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen hadden een dringend verzoek aan de Duitse regering gedaan om de grens niet te sluiten. De Bezirksregierung Münster had vorige week haar burgers al opgeroepen om als goede buren afstand te houden.

Minister Knops beantwoordt Kamervragen grensoverschrijdende coronabestrijding

In een Kamerbrief van 25 maart 2020 gaat minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in op Kamervragen die werden gesteld over de grensoverschrijdende bestrijding van het coronavirus.

Onder andere aan bod kwamen de waarborging van het transport van goederen en diensten over Nederlandse, Belgische en Duitse landsgrenzen. Daarnaast gaf hij aan dat er momenteel geen signalen zijn dat Duitsland de grens met Nederland zal sluiten. In de kamerbrief werd bovendien aangekondigd dat Nederlandse maatregelen voor tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning voor Nederlandse zzp’ers die in Duitsland wonen en in Nederland werken, momenteel worden uitgewerkt.

De volledige kamerbrief kan hieronder worden gedownload

beantwoording-feitelijke-vragen-naar-aanleiding-van-kamerbrief-over-de-situatie-in-de-grensregios (1)