Bundestag

De ‘Bundestag’ (Bondsdag) is de Duitse volksvertegenwoordiging. De samenstelling van dit parlement wordt elke vier jaar bij de ‘Bundestagswahl’ (Bondsdagverkiezingen) door de Duitse bevolking bepaald. De Bondsdag vergadert in het Rijksdaggebouw in Berlijn.

Taken

De belangrijkste taken van de Bondsdag zijn het maken van wetgeving, het controleren van de regering en het kiezen van de Bondskanselier. Bij het maken van wetten werkt de Bondsdag samen met de ‘Bundesrat’ (Bondsraad). Daarnaast houdt de Bondsdag zich bezig met de nationale begroting en met de inzet van het Duitse leger (Bundeswehr). De Bondsdag wordt bij het uitvoeren van haar taken geacht de belangen van de Duitse burgers te behartigen.

Gekozen samenstelling

De Bondsdag is het enige bestuursorgaan dat gekozen wordt door de Duitse bevolking. Het Duitse systeem kent twee stemmen: door middel van de ‘Erststimme’ kiezen de burgers een Bondsdagkandidaat uit hun eigen regio en aan de hand van de ‘Zweitstimme’ wordt vervolgens gekozen hoe veel zetels iedere partij in de Bondsdag krijgt. De Bondsdag kent een kiesdrempel van 5%, wat betekent dat een partij minstens 5% van alle stemmen nodig heeft om plaats te mogen nemen in de Bondsdag. In totaal zitten er minimaal 598 afgevaardigden in het parlement, maar afhankelijk van het aantal stemmen kunnen dit er ook meer zijn.

Bondsdagvoorzitter

Uit de grootste partij wordt de voorzitter van de Bondsdag gekozen. Sinds de verkiezingen van 2017 is Wolfgang Schäuble van de CDU de voorzitter. De voorzitter leidt de bijeenkomsten van de Bondsdag. Samen met een aantal vicevoorzitters vormt hij het presidium, zij vertegenwoordigen de Bondsdag en vergaderen over vraagstukken met betrekking tot de leiding van het parlement. De voorzitter vertegenwoordigt de Bondsdag ook buiten het parlement, hij wordt bijvoorbeeld ook voor staatsbezoeken uitgenodigd.

Vertrauensfrage

Eén van de belangrijkste instrumenten van de Bondskanselier is de ‘Vertrauensfrage’. Wanneer de Bondskanselier twijfels heeft over het vertrouwen dat hij vanuit de Bondsdag ontvangt, kan hij middels de Vertrauensfrage de mening van de Bondsdagleden peilen. Wanneer blijkt dat er vanuit het parlement niet voldoende vertrouwen in de Bondskanselier is om te kunnen regeren, dan leidt dat meestal tot het aftreden van de Bondskanselier. Er kan dan door de Bondsdag een nieuwe Bondskanselier gekozen worden. Indien er geen nieuwe Bondskanselier gekozen wordt, wordt het parlement ontbonden en zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Duitse parlementariërs op bezoek in Nederland

Grensoverschrijdend treinverkeer, de energiesector en belastingproblemen voor mensen die in het buurland werken: het zijn enkele onderwerpen die deze week aan bod kwamen bij het bezoek van een Duitse delegatie uit de Bondsdag aan Nederland.

Aanleiding van het bezoek was de delegatiereis van de Duitse parlementaire groep Benelux, die namens de Bondsdag contact onderhoudt met het Nederlandse parlement. Onder andere Pieter Omtzigt (CDA), Hayke Veldman, Aukje de Vries, Judith Tielen en Jan Middendorp (allen VVD) van de Contactgroep Duitsland van de Tweede Kamer spraken met Otto Fricke (FDP), Patrick Schnieder (CDU/CSU), Udo Schiefner (SPD), Sven Lehmann (Bündnis 90/Die Grünen) en Ansgar Heveling (CDU/CSU). Onderwerp van gesprek waren de mogelijkheden om de samenwerking op het gebied van mobiliteit, opleiding, werk en economie beter te stroomlijnen. Ook werd gesproken over digitalisering en de energiesector.

Verbeteren van grensoverschrijdend treinverkeer

De parlementariërs kwamen op maandagavond 3 februari met de trein aan in Enschede. Op 4 februari werd de groep in het Stadhuis van Enschede ontvangen, waarna via een tussenstop bij het station een bezoek gebracht werd aan de Universiteit Twente en Kennispark en het bedrijvenpark Technology Base. Daarna stond Grenswerk, het Nederlands-Duitse informatiepunt voor werkzoekenden en werkgevers, op het programma. Aan het einde van het bezoek ontmoette de delegatie vertegenwoordigers van Deutsche Bahn en de NS om te spreken over het verbeteren van het grensoverschrijdend treinverkeer. Na het bezoek aan Twente reisde de delegatie door naar Den Haag. Daar vonden overleggen met de eigen fracties plaats. Ook bracht de delegatie een bezoek aan Rotterdam.

Pioniers voor Europese energiemarkt

Op 5 februari bezochten de parlementariërs de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK). Hier lag de focus op mobiliteit en infrastructuur, digitalisering en de energiesector. “Vooral op het gebied van netwerkuitbreiding, efficiëntie, energieopslag en CO2-reductie zijn er veel mogelijkheden voor samenwerking”, zegt directeur van de DNHK Günter Gülker. “Duitsland en Nederland kunnen pioniers zijn voor een Europese energiemarkt.”

Naar aanleiding van dit bezoek informeerde de DNHK de politiek over onderwerpen die voor ondernemers op dit moment reden tot zorg zijn, zoals de grote hoeveelheid bureaucratie en de hoge energieprijzen. Bovendien stelde de DNHK voor dat politici de wederzijdse erkenning van diploma’s en grensoverschrijdend studeren en werken bevorderen.

Grensoverschrijdende samenwerking van cruciaal belang

Volgens Pieter Omtzigt kunnen inwoners van de grensregio niet om grensoverschrijdende samenwerking heen: “Voor ons in de grensregio is het van cruciaal belang dat die samenwerking goed zit.” Erg belangrijk is volgens hem het grensoverschrijdende treinverkeer: “Tot de jaren vijftig van de vorige eeuw reden de intercity’s gewoon door tussen Amsterdam en Münster. Daarna is dat opgehouden.” Bovendien wil hij zich inzetten voor de problemen die grensarbeiders ondervinden. “Vroeger was het makkelijker om over de grens te werken. En dat moet makkelijker zijn, omdat dat goed is voor de economie aan beide kanten van de grens”, aldus Omtzigt.

Foto: De delegatie op station Enschede. De parlementariërs verbazen zich over het stootblok dat doorgaand treinverkeer van en naar Duitsland vanuit Enschede onmogelijk maakt. Het stootblok staat symbool voor de hobbels die genomen moeten worden bij grensoverschrijdende samenwerking.