Armin Laschet gekozen tot nieuwe leider van de CDU

Armin Laschet (c) Land NRW

Tijdens het 33e partijcongres van de CDU, dat op 15 en 16 januari digitaal plaatsvond, werd de minister-president van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet verkozen tot nieuwe partijleider van de CDU. Hij liet daarmee Friedrich Merz en Norbert Röttgen achter zich. Laschet volgt daarmee Annegret Kamp-Karrenbauer op als voorzitter van de CDU.

In de eerste stemronde kreeg Friedrich Merz 385, Armin Laschet 380 en Norbert Röttgen 224 stemmen. Geen van de kandidaten behaalde daarmee een absolute meerderheid. Daarom kwam er een tweede ronde, waarin Merz en Laschet het opnieuw tegen elkaar opnamen. Hierin kreeg de huidige minister-president van Noordrijn-Westfalen 521 en zijn opponent Merz 466 stemmen.  Zijn overwinning is een overwinning voor een gematigde CDU die niet radicaal wil breken met de erfenis van Merkel. Laschet geldt als man van consensus en verbinding.

Bondskanselierschap

Dat Armin Laschet de nieuwe partijleider is, betekent echter niet dat hij automatisch ook de nieuwe bondskanselier wordt, al heeft Laschet wel aangegeven een gooi naar het bondskanselierschap te willen doen. Wie de uiteindelijke kandidaat zal worden, bepalen de voorzitters van CDU en CSU pas later dit voorjaar, waarschijnlijk rond Pasen. Of Laschet kandidaat zal zijn, hangt onder meer af van de ontwikkeling van de pandemie en de uitslagen van zijn partij bij de deelstaatverkiezingen in Rijnland-Palts en Baden-Württemberg eind maart.

Volgens een Forsa-enquête in opdracht van het Duitse RTL is Markus Söder van zusterpartij CSU echter duidelijk favoriet voor het ambt van Bondskanselier. 36 procent van de stemgerechtigden geeft aan dat zij Söder het liefst als Bondskanselier zien, 21 procent ziet liever Laschet aan het roer.  Ook is het niet ondenkbaar dat de huidige minister van Gezondheid Jens Spahn (CDU) aanspraak maakt op de post.

Op 26 september gaat Duitsland naar de stembus voor de Bundestagswahlen om een opvolger te kiezen voor Angela Merkel. Zij heeft zich niet meer verkiesbaar gesteld.

Foto (c): Land NRW

Virtuele regeringsconsultaties Noordrijn-Westfalen en Nederland

(c) Land NRW / Eric de Vries

Minister-president Rutte heeft donderdag 3 december 2020 een virtuele ontmoeting met minister-president Laschet van Noordrijn-Westfalen. Het overleg tussen beide ministers-presidenten vindt plaats in het kader van de regeringsconsultaties tussen Nederland en de Duitse deelstaat.

Deze top tussen afvaardigingen van de regeringen van Nederland en Noordrijn-Westfalen vindt voor de tweede keer plaats en heeft als doel het verdiepen van de grensoverschrijdende samenwerking op tal van terreinen, zowel economisch, sociaal als cultureel.

Minister-president Rutte en minister-president Laschet spreken op 3 december onder meer over het gezamenlijk optrekken in de coronacrisis, actuele onderwerpen in het kader van Europese samenwerking en de verschillende aspecten van grensoverschrijdende samenwerking.

In de periode rond 3 december hebben verschillende Nederlandse bewindspersonen gesprekken met hun collega’s uit Noordrijn-Westfalen. Van Nederlandse zijde zijn dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport, staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aan de kant van Noordrijn-Westfalen zijn dit minister Reul van Binnenlandse Zaken, minister Pfeiffer-Poensgen van Cultuur en Wetenschap, minister Wüst van Verkeer, minister Pinkwart voor Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie, minister Laumann van Arbeid, Gezondheid en Sociale Zaken, minister Scharrenbach van Heimat, Lokaal Bestuur, Bouw en Gendergelijkheid en minister Holthoff-Pförtner voor Europese Zaken.

Na afloop van het gesprek tussen de beide ministers-presidenten verschijnt een gezamenlijke schriftelijke slotverklaring met daarin een vooruitblik op de samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen in de komende periode.

Foto: (c) Land NRW / Eric de Vries

Noordrijn-Westfalen en Benelux-landen intensiveren samenwerking

De minister-president van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, heeft samen met minister-president Mark Rutte, de Belgische premier Charles Michel en de Luxemburgse premier Xavier Bettel op dinsdag 2 april de ‘Politieke verklaring tot samenwerking’ tussen de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen vernieuwd. In 2019, ruim tien jaar na de eerste politieke verklaring over samenwerking, halen de landen de banden dus verder aan. Luxemburg is momenteel voorzitter van de Benelux Unie.

Minister-president Armin Laschet: “Noordrijn-Westfalen wil meer Europa. Daarom is het voor ons erg belangrijk om de betrekkingen met onze Europese buren verder te intensiveren. Noordrijn-Westfalen en de Benelux-landen vormen samen een uniek Europees economisch en cultureel leefgebied waar meer dan 45 miljoen mensen op een oppervlakte van 100.000 vierkante kilometer wonen en waar het bruto binnenlands product bijna 1,8 biljoen euro per jaar bedraagt. We willen dit verhogen, onze competenties bundelen en de nauwe samenwerking nog succesvoller maken. De politieke verklaring die wij samen met Nederland, België en Luxemburg ondertekenen, is voor ons van groot belang. Grensoverschrijdende samenwerking is een antwoord op de concrete behoeften van de lokale bevolking en een krachtig signaal tegen populisme en nationalisme, een tegengeluid voor ‘Mijn land eerst’. We willen juist nu het gevoel van saamhorigheid in onze gemeenschappelijke regio versterken en op die manier Europa tastbaar maken in het dagelijks leven en zijn concrete voordelen laten zien.”

De hernieuwde politieke verklaring tussen Noordrijn-Westfalen en de Benelux-landen omvat nauwere samenwerking op het gebied van interne veiligheid, energie, de chemische industrie, de arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit, vervoer, transport, logistiek, crisismanagement en rampenbestrijding, klimaatverandering en digitalisering. In tegenstelling tot de verklaring van 2008 zijn er nu expliciete themavelden benoemd waar grensoverschrijdende samenwerking uitdrukkelijk gewenst is om gezamenlijke oplossingen te vinden voor actuele problemen en vraagstukken.

Bijvoorbeeld op het gebied van interne veiligheid willen de autoriteiten hun samenwerking intensiveren en gemeenschappelijke onderzoeksteams formeren. Vooral de uitwisseling bij de bestrijding van de dagelijkse criminaliteit, de georganiseerde misdaad en de gevaren van het internationale terrorisme moet worden verbeterd.

Op het gebied van energie moet de grensoverschrijdende uitbreiding van het energienetwerk worden versneld, waardoor een betere energievoorziening mogelijk wordt. Op het gebied van vervoer willen de deelnemende landen een duurzaam infranetwerk voor de hele regio ontwikkelen.

Op 9 december 2008 ondertekenden de toenmalige regeringsleiders – de Belgische premier Yves Leterme, de Nederlandse minister-president Jan Peter Balkenende, de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker en de Luxemburgse minister-president Jürgen Rüttgers – in Bonn de gezamenlijke ‘Politieke verklaring tot samenwerking’, waarmee het startsein werd gegeven voor een intensievere samenwerking in de vorm van een geprivilegieerd partnerschap tussen Noordrijn-Westfalen en de Benelux Unie.

Op initiatief van de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen, onder leiding van premier Armin Laschet, werd de politieke verklaring over de gezamenlijke samenwerking nu vernieuwd om het partnerschap een nieuwe dynamiek te geven, extra accenten te leggen en de betrekkingen met de partners structureel te ontwikkelen en flink te verdiepen en uit te breiden.

Achtergrond

Benelux Unie

Het Benelux-Verdrag van 1958 tussen Nederland, België en Luxemburg bevatte tal van maatregelen om de economische en politieke integratie van de drie landen te bevorderen. De Benelux-landen willen als een geheel meer invloed uitoefenen op de gemeenschappelijk markt. De plechtigheid ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Benelux-Unie vond plaats op 5 juni 2018 in Brussel, in aanwezigheid van minister-president Armin Laschet.

Benelux-jaar

De samenwerkingsovereenkomst tussen Noordrijn-Westfalen en de Benelux Unie bestaat inmiddels tien jaar. De deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen heeft dit jubileum als aanleiding genomen om 2019 uit te roepen tot het eerste Beneluxjaar.NRW in de geschiedenis van Noordrijn-Westfalen.

Het hele jaar door wil de deelstaatregering de inwoners van Noordrijn-Westfalen nader in contact brengen met de buurlanden. In het kader hiervan zullen een fotowedstrijd en een burgerparticipatieproces deel uitmaken van de toekomst van de Benelux-samenwerking. Daarnaast zullen er enkele culturele accenten worden gelegd.

Foto: Land NRW – Mark Hermenau.