Oost-Europese arbeidsmigranten bezorgen Duitse grensdorpen hoofdbrekens

Duitse gemeenten vlak over de grens zitten in hun maag met arbeidsmigranten die in Duitsland wonen maar over de grens in Nederland werken. Daarom hebben de grensgemeenten minister-president Mark Rutte en zijn collega in Noordrijn-Westfalen Armin Laschet opgeroepen om op te komen voor de belangen van deze groep arbeidskrachten.

Ook de leden van de Euregio Rijn-Waal dringen aan op maatregelen om de problematiek van de door de coronapandemie nog eens extra duidelijk geworden slechte leefomstandigheden van arbeidsmigranten aan te pakken.
Grensdorpen zijn sinds 2016 extra in trek bij Nederlandse bedrijven. Vanaf dat jaar werden de eisen die Nederland stelde aan woningen strenger waardoor uitzendbureaus hun toevlucht gingen zoeken aan Duitse zijde van de grens om hun uitzendkrachten hier te gaan huisvesten, vaak onder slechte omstandigheden.

Onhoudbare situatie

Onder andere de burgemeesters Peter Hinze van Emmerich en Christoph Fleischhauer van Moers  wezen op de onhoudbare situatie in de huisvestiging voor arbeidsmigranten en de gevaren voor de volksgezondheid die veroorzaakt worden door onserieuze uitzendbureaus. De leden van de Euregio Rijn-Waal besloten unaniem om maatregelen te nemen en hun protest tot uitdrukking te brengen en aan de verantwoordelijke instanties mede te delen. Tegelijkertijd spraken de leden zich uit voor het behoud van het vrije verkeer van personen in de grensoverschrijdende samenwerking en samenleving en tegen het misbruik door uitzendbureaus. Uitdrukkelijk werd erop gewezen dat hier tegen het misbruik en niet tegen de arbeidsmigratie zelf opgetreden moet worden en dat ook die bedrijven, die in deze branche sociaal verantwoordelijk handelen en ondernemen, beschermd moeten worden.

Euregio-voorzitter Ulrich Franken en Euregio-secretaris Sjaak Kamps hebben inmiddels een brief gestuurd aan de verantwoordelijke instanties om te pleiten voor een gezamenlijke aanpak van dit probleem.