Gedeputeerden Scheffer en Traag nemen afscheid van de Staten

Foto Scheffer (c) Provincie Gelderland

Op 20 juni nam Michiel Scheffer (D66) officieel afscheid als gedeputeerde van de Provincie Gelderland.  Na bijna 4 jaar als gedeputeerde van D66 voor de Provinciale Staten te hebben gewerkt, treedt hij af. Ook Annemieke Traag (D66), gedeputeerde van de provincie Overijssel, geeft het stokje over.

Ook de laatste vergadering van de Provinciale Staten op 5 juni stond al in het teken van dit afscheid. Hier raadde Scheffer de toehoorders aan hun kinderen te gebruiken als toetssteen en spiegel. “Heeft wat wij hier doen nut over 10 jaar?“ Naast Scheffer namen ook gedeputeerden Conny Bieze (VVD), Josan Meijers (PvdA), en Bea Schouten (CDA) afscheid. Céline Blom neemt het stokje van Scheffer over als fractievoorzitter van de Statenfractie van D66 in Gelderland.

Scheffer is een voorvechter van grensoverschrijdende samenwerking en vertegenwoordigde de EUREGIO Rijn-Waal binnen de provincie Gelderland. Tevens was hij voorzitter van het Comité van Toezicht INTERREG Deutschland-Nederland en bestuurslid bij de Arbeitsgemeinschaft europäischer Grenzregionen. Nu hij is afgetreden, is Scheffer van plan om zich te gaan inzetten voor de ontwikkeling van de circulaire economie in Europa op het gebied van mode en textiel. Daarnaast blijft Scheffer zeer betrokken bij het mbo, waarvoor hij zich sterk heeft ingezet.

Annemieke Traag (D66) heeft haar werkzaamheden overgedragen aan Roy de Witte (CDA) die zich voor de Provincie Overijssel in zal gaan zetten voor grensoverschrijdende samenwerking. Een voorbeeld van deze samenwerking is de zogeheten Oost-Nederland – Münsterland-agenda. Dit is een samenwerkingsagenda op het gebied van economie, arbeidsmarkt, onderwijs en bereikbaarheid. Doel van de agenda is om te kijken hoe de grens als barrière kan worden weggenomen en kansen kunnen worden verzilverd.

Foto Michiel Scheffer (c) Provincie Gelderland

Gedeputeerde Annemieke Traag loopt mee met Regierungspräsidentin Bezirk Münster Dorothee Feller

Gedeputeerde Annemieke Traag (Energie, Milieu, Europa) van de Provincie Overijssel heeft op 13 maart een dag meegelopen met Dorothee Feller, Regierungspräsidentin van het Bezirk Münster. Aanleiding voor het bezoek zijn de steeds intensievere contacten tussen Duitse en Overijsselse overheden. Het bezoek moet bijdragen aan een nog beter wederzijds begrip voor elkaar, elkaars werkwijzen en gewoonten.

Voor de meeloopdag is geen aparte agenda gemaakt – Traag volgde Feller op een reguliere werkdag. Op het programma stonden onder meer een gesprek van de Regierungspräsidentin met de afdeling Onderwijs, Cultuur en Sport, een gesprek met de ondernemingsraad van een scholengemeenschap en een gesprek met de regionale fractie van Die Grünen. Bovendien was er tijd om van gedachten te wisselen over de grensoverschrijdende samenwerking.

Gedeputeerde Annemieke Traag: “Als je de samenwerking intensiveert, is het belangrijk dat je ook investeert in de onderlinge relaties. Vandaar dat ik vandaag een dag meeloop met mevrouw Feller. Als provincie Overijssel hebben we aan het begin van de huidige coalitie nadrukkelijk de keuze gemaakt om onze banden met de Duitse buurlanden (en in het bijzonder het directe grensgebied Münsterland) aan te halen. Het resultaat is een economische samenwerkingsagenda, die concreet moet leiden tot minder belemmeringen om aan weerszijden van de grens te wonen, te werken of te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als taalonderwijs, diploma-erkenning en grensoverschrijdende bereikbaarheid.”

Provincie Overijssel en de regio Münsterland werken met andere partners nauw samen in de zogeheten Oost-Nederland – Münsterland-agenda. Dit is een samenwerkingsagenda op het gebied van economie, arbeidsmarkt, onderwijs en bereikbaarheid. Doel van de agenda is om te kijken hoe de grens als barrière kan worden weggenomen en kansen kunnen worden verzilverd. Het is een unieke samenwerking op regionaal niveau, die onlangs nog de interesse wekte van de Duitse ambassadeur in Den Haag, de heer Brengelmann, en de Nederlandse ambassadeur in Berlijn, de heer Kingma. Van 25 t/m 27 februari bezochten zij de Duits-Nederlandse grensstreek om de samenwerking met eigen ogen te bekijken.

Foto: (c) Provincie Overijssel. 

Samenwerken aan een beter milieu

Op vrijdag 1 juni brachten de gedeputeerden Annemieke Traag (Overijssel) en Bea Schouten (Gelderland) een werkbezoek aan de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW). Er vonden gesprekken plaats met staatssecretaris Heinrich Bottermann (Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz) en consul Hans van den Heuvel, waarin over verschillende milieu- en energiethema’s werd gesproken. Ook bracht gedeputeerde Traag een bezoek aan een PET-flessen recyclinginstallatie in Übach-Palenberg.

Vier provincies (Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel) werken al meer dan 25 jaar samen met NRW op het gebied van milieu. Na de verkiezingen in 2017 zijn er veel wisselingen binnen de ministeries van NRW geweest. Het thema energie en klimaat valt nu onder de verantwoordelijkheid van het Wirtschaftsministerie. Tijdens het gesprek met milieustaatssecretaris Bottermann kwam onder meer de mestproblematiek ter sprake: zowel de mesttransporten richting Duitsland alsook de vervuiling van het (grond)water en de lucht. Vooral in de grensstreek is de mestproblematiek een heet hangijzer. Enkele best practices kwamen aan bod, zoals de bio-installatie voor mestvergisting in de Kreis Borken en het project ‘Boeren voor Drinkwater’ van de Provincie Overijssel. Zowel Nederlandse als Duitse partijen zijn in de grensregio betrokken bij het  Interreg-project ‘Mest op Maat’.

Gezamenlijke actieagenda

Afgesproken is om een gezamenlijke actieagenda mest op te starten. Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst van het milieuoverleg op 29 november zal deze moeten worden vastgesteld. De Nederlandse en Duitse bestuurders spraken verder nog over luchtvervuiling, milieu en gezondheid, schone binnenvaart en de hoogwaterproblematiek. Bovendien werd er vooruitgeblikt op de gezamenlijke voorbereiding voor de Encore en Youth Core conferenties in Denemarken die in september plaatsvinden.

Structurele energiesamenwerking

De beiden gedeputeerden vervolgden hun werkbezoek met een bezoek aan het Nederlandse consulaat-generaal in Düsseldorf, om daar van gedachten te wisselen met consul Hans van den Heuvel. Van den Heuvel heeft de leiding over de afdeling van het consulaat dat zich met economie, politiek en grensoverschrijdende samenwerking bezighoudt. Belangrijk gespreksthema was het opzetten van een structurele energiesamenwerking met NRW. Samen met partners uit Nederland, NRW en Niedersachsen is een projectvoorstel in voorbereiding.

PET-flessen recycling

Annemieke Traag vervolgde haar bezoek aan NRW in Übach-Palenberg, waar zij een PET-flessen recyclinginstallatie bezocht. Hier worden PET-flessen van Lidl en Kaufland gerecycled. De PET-recycling werd in de herfst van 2016 in gebruik genomen. Dankzij de hier gebruikte moderne technologie kunnen nieuwe PET-flessen worden vervaardigd die voor circa 55% uit gerecycled materiaal bestaan. Een mooi voorbeeldproject als het gaat om circulaire economie.