Provincie Gelderland nam afscheid van Commissaris van de Koning Cornielje

Op woensdag 23 januari 2019 werd er afscheid genomen van Commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Sinds 2005 vervulde hij met veel plezier deze functie: “De mooiste baan in bestuurlijk Nederland, in de mooiste provincie van ons land”.

In aanwezigheid van Provinciale Statenleden, leden van Gedeputeerde Staten en ambtenaren werd Cornielje in het zonnetje gezet. Hij werd door diverse bewindslieden toegesproken, waaronder Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Willibrord van Beek, Commissaris van de Koning in Utrecht en persoonlijke vriend van Cornielje. Namens het college van Gedeputeerde Staten sprak gedeputeerde Jan Markink. Het geheel werd door Het Gelders Orkest muzikaal omlijst.

Cornielje was niet alleen het boegbeeld van de provincie Gelderland, maar zette zich ook in voor de grensoverschrijdende samenwerking. Hij was ruim dertien jaar lid van het Nederlands-Duitse 3+3-overleg. Hij wordt opgevolgd door John Berends.

 

Foto: (c) Provincie Gelderland.

Vertegenwoordigers grensregio pleiten voor tussentijdse financiering GrensInfoPunten

De 3+3 bijeenkomst in Schloss Moyland werd deze week afgesloten met een goede afspraak over het voortbestaan van de GrensInfoPunten. Er werd gepleit voor een tussentijdse financiering om deze adviescentra voor grenswerkers in stand te houden. De 3+3 bijeenkomst – overleg tussen drie Duitse Regierungspräsidentinnen (Düsseldorf, Keulen en Münster) en drie Commissarissen van de Koning (Limburg, Gelderland en Overijssel) – werd ditmaal georganiseerd door de Regierungspräsidentin van Düsseldorf in het Kunstmuseum am Niederrhein.

Voor het eerst waren prominente afgevaardigden van beide regeringen op de bijeenkomst aanwezig: Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese Zaken van NRW. Beiden prezen het werk van de GrensInfoPunten en beloofden te werken aan een financiële oplossing.

Samen oplossingen ontwikkelen

Andere onderwerpen die onder leiding van Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin van Düsseldorf, aan de orde kwamen, waren verkeer, onderwijs en veiligheid, maar ook milieubescherming. Radermacher: “Problemen als criminaliteit of hoogwater houden niet op bij de grens. We moeten de knelpunten in kaart brengen en samen oplossingen ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat we nauw samenwerken.”

Zo worden er al gezamenlijke workshops en oefeningen op het gebied van rampenbestrijding georganiseerd. De Werkgroep Hoogwater werkt aan een grensoverschrijdend onderzoek naar de risico’s op overstroming. Een test voor een buslijn tussen Aalten en Bocholt werd succesvol afgerond. Op het gebied van onderwijs wordt gewerkt aan verdere samenwerking tussen scholen en kinderdagverblijven.

Diploma-erkenning

Wederzijdse erkenning van diploma’s op het gebied van onderwijs en zorg is lastiger, omdat de opleidingen in beide landen zeer verschillend zijn. Regierungspräsidentin Dorothee Feller (Münster) stelde voor om mentoren in te zetten om de verschillende onderwijseisen te verduidelijken en de juiste contactpersonen te vinden. Deze taak zouden de GrensInfoPunten op zich kunnen nemen.

Op veel gebieden is men al op de goede weg, benadrukte Theo Bovens, Commissaris van de Koning in Limburg: “Veel zaken kunnen we ter plekke in de grensregio aanpakken en oplossen”.

Samenwerking verder uitbouwen

NRW-minister Holthoff-Pförtner van Europese Zaken vatte samen: “Noordrijn-Westfalen ligt als agglomeratie in het hart van Europa. Wij profiteren sterk van de nabijheid van Nederland. Wij willen dit potentieel nog beter benutten en de grensoverschrijdende samenwerking verder uitbouwen. De thema’s infrastructuur en werk, onderwijs en veiligheid zijn voor ons van bijzonder belang. De 3+3-gesprekken bieden hiervoor waardevolle impulsen.“

3+3-overleg in het Huis der Provincie in Arnhem

Het 3+3-overleg vond plaats in het Huis der Provincie

Twee keer per jaar wordt een overleg georganiseerd met de Commissarissen van de Koning van Limburg, Overijssel en Gelderland met de Regierungspräsidentinnen van Köln, Düsseldorf en Münster. Nadat eind 2017 een overleg in Steyl (Limburg) had plaatsgevonden, is op 24 januari 2018 de voorbereiding van het komende overleg op 11 juni 2018 in het Bezirk Düsseldorf van start gegaan.

Samen sterker

De aanwezigen aan Nederlandse en Duitse kant zijn zeer geïnteresseerd in ontwikkelingen van de grensoverschrijdende samenwerking en ondersteunen waar dat kan ontwikkelingen op dit terrein bij bijvoorbeeld veiligheid, onderwijs, arbeidsmarkt en economie. Ook zetten ze zich in voor de totstandkoming van goed overleg tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen.

De bijeenkomst was georganiseerd in het vernieuwde Huis der Provincie in Arnhem. Dat was direct aanleiding om ook de werkplekken van de ambtenaren te bekijken en geïnformeerd te worden over het concept van verregaande digitalisering en flexibele werkplekken waarmee Gelderland werkt. Vooral voor de Duitse ambtenaren was dat nog wel even wennen.