3+3-overleg over grensoverschrijdende actualiteiten

Op 4 juli vond in Königswinter een 3+3-overleg tussen drie Commissarissen van de Koning en drie Regierungspräsidentinnen plaats. Het doel van dit halfjaarlijkse overleg is de bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

Bij het overleg waren de Commissarissen van de Koning van de provincies Gelderland, Overijssel en Limburg en de Regierungspräsidentinnen van de Bezirksregierungen Münster, Düsseldorf en Keulen aanwezig.

V.l.n.r: CdK van de Provincie Overijssel Andries Heidema, Gouverneur van de Provincie Limburg Theo Bovens, Regierungspräsidentin van Münster Dorothee Feller, Regierungspräsidentin van Keulen Gisela Walsken, CdK van de Provincie Gelderland John Berends, Regierungspräsidentin van Düsseldorf Brigitta Rademacher

Na de opening van de vergadering door de Regierungspräsidentin van Keulen, Gisela Walsken, volgden presentaties over twee grensoverschrijdende projecten. De eerste presentatie van Prof. Dr. Christine Graf, onderzoeker aan het instituut voor bewegings- en neurowetenschappen van de Deutsche Sporthochschule Köln en de heer Andrew Simons, regiodirecteur van onderwijsstichting Movare, ging over de school als leefomgeving. Geconstateerd werd dat een groeiend aantal kinderen weinig beweegt en dat dit forse gezondheidsgevolgen heeft. Met gebundelde krachten en de ervaringen uit Duitsland en Nederland gecombineerd, moeten activiteiten worden ontwikkeld die de kinderen weer in beweging krijgen. Het project bevindt zich nog in de beginfase, waar de resultaten van enquêtes en gesprekken met ouders worden geanalyseerd.

Daarna volgde een tweede presentatie over de Euregioprofielscholen. Deze scholen zijn in het leven geroepen om de kennis van de buurtalen en buurcultuur te bevorderen, gericht op de thema´s taalcompetentie, uitwisseling van scholieren en Euregiokennis. Prof. Dr. Christiane Vaeßen, directrice van het Zweckverband Region Aachen, praatte de toehoorders bij over deze scholen, die sinds de zomer van 2019 onderdeel zijn van de ‘Regionale Bildungsnetzwerke’ (RBN). In het kader daarvan stelt de Bezirksregierung medewerkers ter beschikking die hun pedagogische, vakinhoudelijke kennis kunnen inbrengen en terug kunnen grijpen op de bestaande communicatie- en samenwerkingsstructuren van de RBN met de scholen in de regio. Daarbij gaat het onder meer om het werken met huidige en toekomstige Euregioprofielscholen, netwerken op regionaal niveau en de ontwikkeling van lesmateriaal. Op allerlei manieren wordt invulling gegeven aan het leren van de buurtaal. Die projecten worden echter veelal los van elkaar georganiseerd. Het 3+3-overleg gaat proberen het gesprek op gang te brengen, om zo langs de gehele grens meer lijn te krijgen in deze buurtaalprojecten.

Tijdens de vergadering werd ook uitgebreid gesproken over de Grenslandconferentie, die in mei in Venlo heeft plaatsgevonden. De aanwezigen keken met een positieve blik terug op de Grenslandconferentie in Venlo en streven naar een actieve rol voor het 3+3-overleg bij de voorbereidingen op de volgende conferentie. Deze zal in 2020 in Duisburg plaatsvinden.

Ook actuele grensoverschrijdende thema’s kwamen aan bod. Er heerst blijdschap over de ontwikkelingen rond de GrensInfoPunten, omdat de financiering in Duitsland definitief is en in Nederland ook verzekerd lijkt. Na de zomer wordt in Nederland een overeenkomst tussen het Rijk, de Provincies en de Euregio’s ondertekend, waardoor de financiering in Nederland ook definitief zal worden.

Het volgende 3+3-overleg vindt plaats op 30 januari 2020 in Overijssel.

Provincie Gelderland nam afscheid van Commissaris van de Koning Cornielje

Op woensdag 23 januari 2019 werd er afscheid genomen van Commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Sinds 2005 vervulde hij met veel plezier deze functie: “De mooiste baan in bestuurlijk Nederland, in de mooiste provincie van ons land”.

In aanwezigheid van Provinciale Statenleden, leden van Gedeputeerde Staten en ambtenaren werd Cornielje in het zonnetje gezet. Hij werd door diverse bewindslieden toegesproken, waaronder Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Willibrord van Beek, Commissaris van de Koning in Utrecht en persoonlijke vriend van Cornielje. Namens het college van Gedeputeerde Staten sprak gedeputeerde Jan Markink. Het geheel werd door Het Gelders Orkest muzikaal omlijst.

Cornielje was niet alleen het boegbeeld van de provincie Gelderland, maar zette zich ook in voor de grensoverschrijdende samenwerking. Hij was ruim dertien jaar lid van het Nederlands-Duitse 3+3-overleg. Hij wordt opgevolgd door John Berends.

 

Foto: (c) Provincie Gelderland.

Vertegenwoordigers grensregio pleiten voor tussentijdse financiering GrensInfoPunten

De 3+3 bijeenkomst in Schloss Moyland werd deze week afgesloten met een goede afspraak over het voortbestaan van de GrensInfoPunten. Er werd gepleit voor een tussentijdse financiering om deze adviescentra voor grenswerkers in stand te houden. De 3+3 bijeenkomst – overleg tussen drie Duitse Regierungspräsidentinnen (Düsseldorf, Keulen en Münster) en drie Commissarissen van de Koning (Limburg, Gelderland en Overijssel) – werd ditmaal georganiseerd door de Regierungspräsidentin van Düsseldorf in het Kunstmuseum am Niederrhein.

Voor het eerst waren prominente afgevaardigden van beide regeringen op de bijeenkomst aanwezig: Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese Zaken van NRW. Beiden prezen het werk van de GrensInfoPunten en beloofden te werken aan een financiële oplossing.

Samen oplossingen ontwikkelen

Andere onderwerpen die onder leiding van Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin van Düsseldorf, aan de orde kwamen, waren verkeer, onderwijs en veiligheid, maar ook milieubescherming. Radermacher: “Problemen als criminaliteit of hoogwater houden niet op bij de grens. We moeten de knelpunten in kaart brengen en samen oplossingen ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat we nauw samenwerken.”

Zo worden er al gezamenlijke workshops en oefeningen op het gebied van rampenbestrijding georganiseerd. De Werkgroep Hoogwater werkt aan een grensoverschrijdend onderzoek naar de risico’s op overstroming. Een test voor een buslijn tussen Aalten en Bocholt werd succesvol afgerond. Op het gebied van onderwijs wordt gewerkt aan verdere samenwerking tussen scholen en kinderdagverblijven.

Diploma-erkenning

Wederzijdse erkenning van diploma’s op het gebied van onderwijs en zorg is lastiger, omdat de opleidingen in beide landen zeer verschillend zijn. Regierungspräsidentin Dorothee Feller (Münster) stelde voor om mentoren in te zetten om de verschillende onderwijseisen te verduidelijken en de juiste contactpersonen te vinden. Deze taak zouden de GrensInfoPunten op zich kunnen nemen.

Op veel gebieden is men al op de goede weg, benadrukte Theo Bovens, Commissaris van de Koning in Limburg: “Veel zaken kunnen we ter plekke in de grensregio aanpakken en oplossen”.

Samenwerking verder uitbouwen

NRW-minister Holthoff-Pförtner van Europese Zaken vatte samen: “Noordrijn-Westfalen ligt als agglomeratie in het hart van Europa. Wij profiteren sterk van de nabijheid van Nederland. Wij willen dit potentieel nog beter benutten en de grensoverschrijdende samenwerking verder uitbouwen. De thema’s infrastructuur en werk, onderwijs en veiligheid zijn voor ons van bijzonder belang. De 3+3-gesprekken bieden hiervoor waardevolle impulsen.“

3+3-overleg in het Huis der Provincie in Arnhem

Het 3+3-overleg vond plaats in het Huis der Provincie

Twee keer per jaar wordt een overleg georganiseerd met de Commissarissen van de Koning van Limburg, Overijssel en Gelderland met de Regierungspräsidentinnen van Köln, Düsseldorf en Münster. Nadat eind 2017 een overleg in Steyl (Limburg) had plaatsgevonden, is op 24 januari 2018 de voorbereiding van het komende overleg op 11 juni 2018 in het Bezirk Düsseldorf van start gegaan.

Samen sterker

De aanwezigen aan Nederlandse en Duitse kant zijn zeer geïnteresseerd in ontwikkelingen van de grensoverschrijdende samenwerking en ondersteunen waar dat kan ontwikkelingen op dit terrein bij bijvoorbeeld veiligheid, onderwijs, arbeidsmarkt en economie. Ook zetten ze zich in voor de totstandkoming van goed overleg tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen.

De bijeenkomst was georganiseerd in het vernieuwde Huis der Provincie in Arnhem. Dat was direct aanleiding om ook de werkplekken van de ambtenaren te bekijken en geïnformeerd te worden over het concept van verregaande digitalisering en flexibele werkplekken waarmee Gelderland werkt. Vooral voor de Duitse ambtenaren was dat nog wel even wennen.