3 + 3-overleg op Schloss Raesfeld

V.l.n.r. Gisela Walsken (Bezirksregierung Köln), John Berends (Provincie Gelderland), Birgitta Radermacher (Bezirksregierung Düsseldorf), Andries Heidema (Provincie Overijssel), Dorothee Feller (Bezirksregierung Münster), Theo Bovens (Provincie Limburg) © Bezirksregierung Münster

Op 7 september verwelkomde Regierungspräsidentin van Münster Dorothee Feller de deelnemers aan het inmiddels traditionele 3 + 3-overleg tussen de Bezirksregierungen van Düsseldorf, Keulen en Münster en de Nederlandse grensprovincies Gelderland, Overijssel en Limburg op Schloss Raesfeld in het Münsterland.

Feller, de Regierungspräsidentinnen Birgitta Radermacher (Düsseldorf) en Gisela Walsken (Keulen), de commissarissen van de Koning Andries Heidema (Provincie Overijssel), Theo Bovens (Provincie Limburg) en John Berends (Provincie Gelderland) en de andere deelnemers deelden onder andere hun ervaringen met de coronapandemie aan beide zijden van de grens met elkaar.

Men is er gezamenlijk in geslaagd om tijdens de pandemie de grenzen tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen open te houden. De deelnemers vonden dat een bijzonder positief signaal op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Door de open grenzen kon het grensoverschrijdende forenzen- en goederenverkeer de afgelopen maanden ook zonder wachttijden doorgang vinden. Tegelijkertijd werd aan beide kanten van de grens gecommuniceerd om voorzichtig te zijn en om alleen als het dringend noodzakelijk was de grens over te steken.

Een belangrijk onderdeel van de gezamenlijke bestrijding van de coronapandemie is verdere nauwe samenwerking, transparantie over de omgang met en de ontwikkeling van de pandemie en de zoektocht naar gezamenlijke oplossingen aan Duitse en Nederlandse zijde.

Juist de betrokken Nederlandse en Duitse instanties, de ziekenhuizen en crisisteams aan beide kanten van de grens moeten intensief met elkaar blijven samenwerken. Alle deelnemers waren het erover eens dat de Nederlandse en Duitse partijen zich gezamenlijk moeten blijven inspannen om de coronapandemie het hoofd te bieden.

Op de foto: V.l.n.r. Gisela Walsken (Bezirksregierung Köln), John Berends (Provincie Gelderland), Birgitta Radermacher (Bezirksregierung Düsseldorf), Andries Heidema (Provincie Overijssel), Dorothee Feller (Bezirksregierung Münster), Theo Bovens (Provincie Limburg)

Foto: © Bezirksregierung Münster

3 + 3-overleg als scharnier voor grensoverschrijdende samenwerking

3 + 3-overleg

Op 29 november jongstleden stond tijdens het 3 + 3-overleg in het Limburgse Steyl de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking op de agenda. Gastheer en gouverneur van Limburg de heer Bovens verwelkomde de Regierungspräsidentin van Düsseldorf, mevrouw Rademacher, de Regierungspräsidentin van Keulen, mevrouw Walsken, de Regierungspräsidentin van Münster, mevrouw Feller, de Commissaris van de Koning de heer Cornielje, de Nederlands Consul-Generaal de heer Lansink en de heer Brengelmann, Duits ambassadeur in Nederland, op het overleg.

Dhr. Bovens refereert in zijn betoog op het 3 + 3-overleg aan het nieuwe coalitieakkoord in Noordrijn-Westfalen (NRW), het werk van het Nederlandse Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid (GEA) en de positieve opmerkingen over grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlandse regeerakkoord. Het is zijn wens om nu de focus te leggen op veiligheid, verkeer en infrastructuur, arbeidsmarkt en scholing. Mevrouw Feller stelt op het gebied van scholing en onderwijs voor om het thema erkenning van beroepsdiploma´s op te gaan pakken. 

Kansen benutten
Ook de heer Cornielje is blij dat deze samenwerking hoog op de agenda van Nederland en NRW staat. Er zijn aan de grens kansen die niet voldoende worden benut. In het licht daarvan onderstreept mevrouw Radermacher de rol van het aanwezige gezelschap in het bijeenbrengen van mensen om te zorgen dat het grensoverschrijdende werk gedaan wordt. Een sleutelrol hierin heeft de persoonlijke inzet als basis voor een succesvolle ontwikkeling. 

Mevrouw Feller geeft aan dat juist de provincies en Bezirke in staat zijn de eigen ervaringen uit de regio mee te nemen in de samenwerking, aangezien deze een meerwaarde zijn voor de gezamenlijke ontwikkeling. Op het gebied van veiligheid vindt zij het zinvol als er meer thematisch gewerkt zou kunnen worden, met een uiteindelijke focus op concreet handelen.  Het 3 + 3-overleg moet hierin een herkenbare rol krijgen, als scharnier in de samenwerking tussen beide landen.