Staatssecretaris Knops brengt werkbezoek aan Twente en de Achterhoek

Op woensdag 24 januari bezoekt staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de regio’s Twente en de Achterhoek. Het werkbezoek is bedoeld om te inventariseren waar er kansen liggen voor grensoverschrijdende samenwerking en hoe belemmeringen weggenomen kunnen worden. Tijdens dit bezoek gaat het vooral om de thema’s arbeidsmarkt/economie, verkeer/mobiliteit, veiligheid/ambulancezorg en grensoverschrijdend ondernemerschap.

Staatssecretaris Knops is in de Nederlandse regering verantwoordelijk voor het verbeteren van de samenwerking met Duitsland en België in de grensregio’s. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om thema’s als grensarbeid, belastingen en sociale wetgeving, wederzijdse erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties, internationaal ondernemerschap, onderwijs in buurtalen en grensoverschrijdend openbaar vervoer. Vaak is grensoverschrijdende samenwerking regionaal goed te organiseren door de lokale en regionale overheden en organisaties. Op een aantal punten is steun van de nationale overheden nodig.