Regio Deal Noord-Limburg sterk gericht op grensoverschrijdende samenwerking

De Provincie Limburg en de Regio Noord-Limburg hebben met het Rijk een akkoord bereikt over de Regio Deal Noord-Limburg. Op 13 juli heeft coördinerend minister Carola Schouten de meerjarige overeenkomst naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Rijk kende 17,5 miljoen euro toe voor de verdere ontwikkeling van Noord-Limburg. Daarvan is 1,375 miljoen euro bestemd voor grensoverschrijdende samenwerking. In totaal zijn er nu 28 Regio Deals. Met deze bijdrage aan de brede welvaart in de regio geeft het Rijk een impuls aan de veerkracht van de regio en haar inwoners.

De Regio Deal Noord-Limburg bestaat uit vijf thema’s: ‘future farming’, ‘vitaal en gezond’, ‘talent aantrekken en behouden’, ‘veilige en leefbare omgeving’ en niet in de laatste plaats ‘grensoverschrijdende samenwerking met Niederrhein’. Met de Regio Deal wordt een impuls gegeven aan deze samenwerking. Aan beide zijden van de grens kampt men met vergelijkbare vraagstukken op het gebied van verduurzaming, groene energie en circulariteit. De grens vormt echter in de praktijk (nog) een barrière voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en steden. Er bestaan al diverse samenwerkingsverbanden op uiteenlopende vlakken, maar deze zullen met de Regio Deal een extra impuls krijgen voor een meer structurele doorwerking.

Focus op duurzaamheid en circulariteit

De samenwerking met de regio Niederrhein biedt kansen tot ontwikkeling van de regio Noord-Limburg, vooral ook omdat zij zich samen gaan positioneren als een van de grootste aaneengesloten tuinbouwcomplexen in de wereld. De inhoudelijke samenwerking zal zich concentreren op de complementariteit van beide grensregio’s op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. De activiteiten moeten worden samengevat in een vastgestelde gezamenlijke economische agenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Zo zal er in de periode 2020-2023 worden gekeken naar de mogelijkheden om in triple-helix-verband samen te werken, met name gericht op grondstoffen, reststromen, future farming en ‘gezonde’ en circulaire bouw, voortbouwend op reeds opgedane ervaringen en initiatieven waar zowel aan Nederlandse als Duitse zijde gezamenlijke dynamiek zit.  Ook moeten er een behoeftepeiling en een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van een gezamenlijke grensoverschrijdende ‘duurzaamheidsfaculteit’ onder de diverse onderwijsorganisaties (VO t/m WO), bedrijfsleven en overheidspartners worden uitgevoerd. Daarnaast moeten concrete grensoverschrijdende projecten worden gerealiseerd die voortkomen uit de grensoverschrijdende proeftuin van het IBP Regionale Economie.

Stimuleren van Duitse taal en grensoverschrijdend ondernemerschap

Ook op het gebied van regelgeving liggen er in de grensoverschrijdende contacten nog uitdagingen, bijvoorbeeld in het stimuleren van de Duitse taal in het basisonderwijs en wederzijdse erkenning van diploma’s in het mbo. Ook bestaan er uitdagingen op het gebied van uitwisseling van informatie tussen instanties, overheden en rijksdiensten als het gaat om een (Eu)regionale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ook zullen er ervaringen worden uitgewisseld met de interbestuurlijke proeftuin grensoverschrijdende samenwerking. Een van de subdoelen is daarnaast het verbeteren van grensoverschrijdende werknemers- en ondernemersvaardigheden van op zijn minst de Noord-Limburgse bevolking. De ministeries van Buitenlandse en Economische Zaken zullen zich bovendien inzetten om samen met de regio de wederzijdse uitwisseling en toetreding van zowel Noord-Limburgse ondernemers op de Duitse markt en vice versa te vergemakkelijken. Daartoe zullen gezamenlijk de belemmeringen in wet- en regelgeving worden geïdentificeerd, geconcretiseerd en besproken en zal gezamenlijk naar pragmatische oplossingen worden gezocht.

Over de Regio Deals

In de laatste ronde Regio Deals investeert het kabinet samen met 12 regio’s 331 miljoen euro om de kracht van de regio te versterken. Het Rijk draagt ruim 157 miljoen euro bij aan de realisatie van deze nieuwe Regio Deals. De regio verdubbelt dat bedrag ruim. In totaal zijn er nu 28 Regio Deals die recht moeten doen aan de eigen kansen, kwaliteiten en opgaven van een regio. In het afgelopen halfjaar zijn er samen met de regio’s plannen ontwikkeld om de volgende gebieden te versterken: Zuidoost Friesland, Oost-Groningen, Groningen Noord, Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland, Veluwe, Cleantech Regio, Zwolle, Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Limburg, Noordoost-Brabant, Drechtsteden – Gorinchem en Rivierenland. Eerder werden deze kabinetsperiode al 16 Regio Deals gesloten in alle provincies in Nederland.

Op de foto: Carola Schouten, vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Foto (c) Rijksoverheid: Martijn Beekman, Ministerie van LNV