Regierungspräsidentinnen op bezoek in Gelderland en Overijssel

Op 31 augustus kwamen de Regierungspräsidentinnen Birgitta Radermacher van het Bezirk Düsseldorf en Dorothee Feller van het Bezirk Münster voor een uitgebreid en officieel kennismakingsbezoek naar Gelderland en Overijssel.

Beide provincies onderhouden sinds meerdere jaren nauwe contacten met de aangrenzende Bezirksregierungen. Jaarlijks ontmoeten de drie commissarissen van de provincies Gelderland, Limburg, Overijssel en de Bezirksregierungspräsidentinnen van Keulen, Düsseldorf en Münster elkaar bij het zogenoemde 3+3 overleg. En ook op ambtelijk niveau vinden er meerdere uitwisselingen plaats.

Voor Regierungspräsidentin Feller startte de dag bij de Universiteit Twente. Na een warm welkom door Rector Tom Palstra werd Feller tijdens het programma vergezeld door gedeputeerden Eddy van Hijum en Annemieke Traag.  De focus lag hier vooral op intensivering van de bestaande samenwerking tussen de Universiteit en de Westfälische Wilhelmsuniversität Münster. De aandacht ging daarbij vooral uit naar de onderzoeksvelden nanotechnologie, duurzame energie en medische technologie en de joint degree op het gebied van European Studies. Bijzonder geïnteresseerd was het Feller bovendien in het concept achter het Designlab en het succes achter de startups, innovatie en het begrip entrepeneurschip bij de UT. “Het zit de Overijsselnaren overduidelijk in het DNA” was de conclusie.

Voor Regierungspräsidentin Radermacher begon de dag met een bezoek aan het Waterschap Rivierenland in Tiel. Na een uitgebreide presentatie over de taken van het waterschap en de relaties met Duitsland werd het crisiscentrum bezocht. Afgesproken is de samenwerking tussen Waterschap en Bezirk op het punt van crisisbeheersing verder te gaan versterken.

In Arnhem werd het gezelschap ontvangen door gedeputeerde Michiel Scheffer en werden vijf korte presentaties gehouden over onderwerpen die in de provinciale politiek een belangrijke rol spelen en die een link hebben met Duitsland. Binnen het uur werd de Regierungspräsidentin zo geïnformeerd over de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van water, energie en klimaatverandering, cultuur, mobiliteit en onderwijs en arbeidsmarkt.

Na de afzonderlijke ochtendprogramma’s werd in Deventer het werkbezoek afgesloten met een gezamenlijk deel. Commissaris van de koning van Overijssel (en oud-burgemeester van Deventer) Andries Heidema verwelkomde het gezelschap.

Na een inleidend verhaal over de oude Hanze presenteerde Harry Webers (voorzitter SER Overijssel) ideeën rondom een nieuwe Hanze. De dag werd afgesloten met ‘de kracht van Oost’ en een uitgebreider netwerkmoment. Een vervolg zal zeker niet lang op zich laten wachten. Er wordt uitgekeken naar verdere intensivering op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking.