Regierungsbezirke en Bezirksregierungen

Sommige Duitse deelstaten zijn onderverdeeld in ‘Regierungsbezirke’ oftewel regeringsdistricten: regio’s binnen een deelstaat. Het bestuur van een Regierungsbezirk is de ‘Bezirksregierung’. De Bezirksregierungen zijn niet-autonome organen van de deelstaat en vertegenwoordigen in de desbetreffende regio de regering van de deelstaat. Deze regionale instantie vormt een bestuurslaag tussen enerzijds de deelstaat en anderzijds de ‘Landkreise’ (districten), ‘kreisfreie Städte’ en gemeenten.

Taken
De Bezirksregierung gaat voor een groot deel over de ambtenaren binnen het Regierungsbezirk, zoals leraren, die in Duitsland meestal ambtenaar zijn. Daarnaast houdt de Bezirksregierung als zogeheten ‘Kommunalaufsichtsbehörde’ toezicht op de districten en de gemeenten binnen de desbetreffende regio. Ze zijn bovendien aanspreekpunt voor de subsidies die door de deelstaat beschikbaar gesteld worden.

Organisatie
De hoogste bestuurder van een Regierungsbezirk is de ‘Regierungspräsident’ (regeringspresident). Deze wordt benoemd door de minister-president van de deelstaat. Een Bezirksregierung is verdeeld in zogeheten ‘Dezernate’, ofwel afdelingen, die elk voor een bepaalde taak of bepaald gebied verantwoordelijk zijn (bijvoorbeeld Regionale Ontwikkeling en Economie).

Slechts vier van de in totaal zestien Duitse deelstaten beschikken over deze niet-autonome regionale instantie, te weten Noordrijn-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg en Beieren. In de andere Duitse deelstaten vormen de Kreise de bestuurslaag na de deelstaat zelf.

Noordrijn-Westfalen is verdeeld in vijf Regierungsbezirke: Münster, Keulen, Detmold, Arnsberg en Düsseldorf.