Regeringsverklaring NRW gepresenteerd

Op woensdag 13 september heeft minister-president Armin Laschet de regeringsverklaring van NRW gepresenteerd.

Hieronder een eerste weergave van de regeringsverklaring  aan de hand van de WDR live-uitzending

Veranderingen en uitdagingen voor de komende jaren

–       In 2018 komt er een einde aan de steenkoolwinning in NRW (was vele decennia het kenmerk van de deelstaat).

–       In 2019 zullen mensen met een paspoort van het Verenigd Koninkrijk visa en verblijfsvergunningen nodig hebben in Duitsland.

–       In 2022 worden de laatste kerncentrales in Duitsland gesloten (heeft meer CO2 uitstoot tot gevolg).

Verdere uitdagingen:

–       Digitalisering, die steeds sneller gaat

–       Globalisering (uitgerekend  China wenst meer globalisering , protectionisme in de VS)

–       Conflicten rondom Europa: Oekraïne, Syrië, Libië

–       Europa als toevluchtsoord

–       Rusland als hoofdenergieleverancier door de snelle Energiewende

Kortom fundamentele veranderingen als het gaat om het wereldbeeld.

Een reis langs de verschillende beleidsterreinen

Energie

Alles tegelijk stoppen (co2-uitstoot, sluiten kerncentrales, bruinkool, gas), is niet mogelijk en moet passen bij de natuurwetenschappelijke mogelijkheden van nu en de nabije toekomst. Daarom is behoedzame en economisch verantwoorde invoering van alternatieven, zoals regeneratieve energie van belang.

Mobiliteit en verkeer

Ook hier zijn moderne technologieën nodig, derhalve ook moderne diesels. CO2 vrije mobiliteit moet vanuit realistische doelen worden bereikt. Dus ook letten  op de economische effecten, zoals de omslag voor de auto-industrie en de arbeidsplaatsen, die daarmee gemoeid zijn.

Er komt een pact voor mobiliteit, waarbij de Bundesstrassen uitgebouwd worden en er 220 miljoen wordt geïnvesteerd in Landesstrassen.

Samenleving

NRW is het sociaal geweten van Duitsland. Integratie van migranten is hier al decennia praktijk. Ontgroening en vergrijzing zijn uitdagingen. Er moet gezorgd worden voor saamhorigheid in de samenleving.

Onderwijs

Er wordt een half miljard extra gestoken in kinderopvang.

Bij de basisscholen zal een strijd tegen lesuitval gestart worden, die digitaal geregistreerd zal worden. Er zal een campagne komen om meer leraren te werven en op te leiden. Het gymnasium zal weer 9 jaar gaan duren (dus afschaffing van het Turbo-Abi, dat 8 jaar duurt).

Diploma’s van Berufskollegs (beroepsopleidingen) zullen in heel NRW geldig worden en niet meer enkel in de ´districten´.

Er zal worden geïnvesteerd  in Hogescholen en Universiteiten (in gebouwen en infrastructuur) en deze zullen meer zelfbeschikkingsrecht krijgen over hun budgetten (bijv. richting startups).

Digitalisering

Voor het eerst is er een Minister van (o.a.) digitalisering. 48% van de arbeidsplaatsen in NRW kúnnen geautomatiseerd worden. Ook bij de invoering hiervan wil de regering maat houden en rekening houden met de arbeidsmarkt. NRW wil als eerste de ethische aspecten van digitalisering gaan vastleggen (dat is een internationale, nationale en NRW-opgave).

Er komt een aanzienlijke versnelling in de aanleg van snel internet en de invoering van 5G-netwerken. Scholen worden aangesloten op gigabit-netwerken

Economie

Er komt een 1.000 x € 1.000 subsidieprogramma voor startups.

De Minister-President zal een topexpertengroep samenstellen met mensen van bijv. de RWTH Aachen, die een advies zal uitbrengen over het afstemmen van de klimaatdoelstellingen en de economie.

Alle maatregelen moeten de mens dienen en niet de burocratie. Daarom bijvoorbeeld geen stoplichtaanduiding voor de houdbaarheid van levensmiddelen.

Voor de “Strukturwandel” van de economie komt er in 2018 een Ruhrgebiet-conferentie samen met Europa, onder leiding van Europaminister Holthoff-Pförtner.

Veiligheid

Zero tolerance beleid als het gaat om criminelen. Zijn dit asielzoekers, dan zullen zij uitgezet worden. Er komt meer politie (alleen in 2017 al 300 meer jaarlijks in de opleiding). Er zal aandacht zijn voor meer respect voor de politie en voor meer controles. Er wordt gestreefd naar meer uitwisseling van data met o.a. Nederland. Invoering van een digitaal rechtsverkeerssysteem, forse bestrijding van cybercriminaliteit en meer aandacht voor de rechten van slachtoffers.

Europa/internationalisering

MP Laschet meldt dat het eerste bezoek van de Nederlandse ambassadeur in Duitsland bij hem heeft plaatsgevonden. Hij vermeldt dat NRW 350 km grens met NL heeft en hoe belangrijk hij de Benelux en vooral de samenwerking met NL vindt. Daarom zal zijn eerste buitenlandbezoek, een bezoek aan NL zijn (de Koning en MP Rutte) en aan “onze” (voor NRW onze) zeehaven, niet Hamburg maar Rotterdam.

Verder onderhoudt NRW banden met de Benelux, Frankrijk, VS, Rusland (energie), Israël en Palestina, Japan en China (2 provincies). Hij zal ervoor zorgen dat er een academie komt voor internationale politiek in Bonn.

Heimat

Als tegengewicht voor de globalisering is er een ministerie voor Heimat gekomen. Dat zal zich focussen op steden, maar zeker ook op de plattelandsontwikkeling en dat combineren met bouwen en wonen. Er komt een monumentenfonds met meer geld.

Diversen

Milieu: samen met verschillende actoren komen er nieuwe innovatieve methoden voor de ontwikkeling van het milieu, de natuur en de dierenbescherming.

Arbeid: meer aandacht voor flexwerk en homeoffice-concepten, gelijk loon voor vrouwen en gender equality.

Verpleging en gezondheid: beroepen weer aantrekkelijk maken en nieuwe opleidingsvormen. Net zoals Ärtztekammer, komt er ook een”Pflegekammer”. Er komt een medische faculteit in Ostwestfalen-Lippe, het meer landelijk deel van NRW, om ook op het platteland weer meer artsen te krijgen.

Sport: de regering gaat voor CO2vrije Olympische Spelen in NRW in 2032.

Cultuur: het budget gaat omhoog met 50%. In 2020 wordt een nationaal jaar van Beethoven gevierd in Bonn

Voor meer informatie over de regeringsverklaring van NRW klik hier.