Provincies en Noordrijn-Westfalen gaan samen voor schonere mobiliteit

De provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland hebben met de minister van Verkeer van Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst, afgesproken om de mobiliteit over de landsgrenzen heen schoner en beter maken. Op die manier komen zij tegemoet aan de Europese doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Een ander doel is om de grens zo min mogelijk een barrière te laten zijn.

De thema’s grensoverschrijdend spoorvervoer, duurzame ontwikkeling van transportcorridors – bijvoorbeeld tussen de haven van Rotterdam en het Rijn-Ruhrgebied – en grensoverschrijdend fietsen stonden tijdens de bijeenkomst centraal.

“Wij denken in mobiliteit zonder grenzen en profiteren van de uitwisseling met onze partners in Nederland. Zo bieden we mensen in de grensregio’s betere mobiliteitsopties – voor zowel personen- als goederenvervoer. Uiteindelijk zullen beide landen hiervan profijt hebben”, stelt verkeersminister Hendrik Wüst.

Grensoverschrijdend goederenvervoer

Op het gebied van grensoverschrijdend goederenvervoer wordt vooruitgang geboekt: in Duitsland bijvoorbeeld wordt vaart gezet achter de uitbreiding van het derde spoor van de Betuweroute tussen Rotterdam en het Ruhrgebied.

Eerder al zetten Noordrijn-Westfalen en Zuid-Holland het project ‘Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence’ (RH2INE) op. Voor het goederentransport is een route gemaakt tussen Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italië om onder andere binnenvaartschepen op waterstof te laten varen. Inmiddels hebben ook de provincies Gelderland en Limburg zich hierbij aangesloten.

Treinreizen

In de toekomst moet er een Intercity gaan rijden op het spoor tussen Den Haag en Aken. Ook moet er vanaf 2023 een snellere verbinding komen op het traject tussen Amsterdam en Berlijn. Daarnaast wordt er gewerkt aan een rechtstreekse spoorverbinding tussen Zwolle, Twente en Münster.

“De samenwerking is goed voor de economie in een gebied met tientallen miljoenen mensen. Hier in Nederland staan de verkiezingen voor de deur en daarna de kabinetsformatie. Er is geen beter moment voor een stevige lobby voor een heel belangrijke investering in het Europese spoor”, onderstreepte de Zuid-Hollandse Commissaris van de Koning Jaap Smit.

Meer aandacht voor de fiets

Noordrijn-Westfalen verbetert daarnaast de grensoverschrijdende fietsverbindingen met Nederland met de planning en aanleg van fietssnelwegen. Zo wordt in de regio Zwolle-Twente-Münster gewerkt aan het doortrekken van de F35 richting Gronau en Ochtrup. Ook het Euregio-snelfietspad (RS4) tussen Aken, Herzogenrath en Heerlen/Kerkrade wordt verbeterd.

Het volgende overleg staat voor april op de agenda. Ondertussen gaat de uitwisseling in de werkgroepen door, bijvoorbeeld over binnenvaart, geautomatiseerd rijden en mobiliteitsdiensten (Mobility as a Service).

Foto: (c) Land NRW