Politiek Den Haag ziet kansen in Duitsland

Op 24 januari bezocht staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Euregio. Knops is binnen de regering verantwoordelijk voor grensoverschrijdende samenwerking en ging onder andere langs bij het GrensInfoPunt in Glanerbrug en nam een kijkje bij het spreekuur voor grensgangers. Daarnaast bracht hij een bezoek aan school voor praktijkonderwijs Pronova in de grensplaats Winterswijk. De staatssecretaris bleek een man van de pragmatische aanpak en een multilevelbenadering: experimenteren, aanpakken en niet institutionaliseren.

Het werkbezoek was bedoeld om te inventariseren waar er kansen liggen voor grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en hoe belemmeringen weggenomen kunnen worden. En kansen liggen er zeker, onderkende Knops. Waar de grens fysiek volkomen is vervaagd, zijn er in de praktijk nog een flink aantal struikelblokken die uit de weg geruimd moeten worden. Bijvoorbeeld wat betreft verschillen in fiscale wetgeving rond hypotheken, pensioenen en diploma-erkenning. De staatssecretaris beloofde in zijn coördinerende rol met de concrete, gekwantificeerde informatie vanuit de grensregio´s aan te kloppen bij de vakministeries. Knops is voorstander van een experiment met een testregio op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking, zo bleek.

Voor mei heeft Knops een nota met bevindingen aangekondigd. “Dat zal niet het zoveelste rapport zijn. Waar het om gaat is dat we de economische kansen in beeld krijgen en die ook wederzijds weten te benutten”, laat Knops weten aan Dagblad De Tubantia.