Per 1 juli heft Bondsregering algemene ‘Reisewarnung’ voor risicogebieden op

Na meer dan een jaar zal de Bondsregering per 1 juli de algemene ‘Reisewarnung’ voor toeristische reizen naar risicogebieden opheffen. Deze geldt wereldwijd voor gebieden waar het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 personen in de afgelopen zeven dagen boven 200 ligt. Bedraagt het aantal nieuwe coronagevallen in de afgelopen zeven dagen echter meer dan 50, maar minder dan 200 – zoals op 15 juni in Nederland nog het geval is –, wordt nog steeds van niet-noodzakelijke toeristische reizen afgeraden.

Vanaf 1 juli 2021 zullen de volgende regels van toepassing zijn:

  • Voor alle landen die als hoogincidentie- of virusvariantengebied zijn ingeschaald, blijft een reiswaarschuwing van kracht.
  • Voor landen en gebieden die als ‘gewoon’ risicogebied zijn ingeschaald (aantal nieuwe coronagevallen in de afgelopen zeven dagen hoger dan 50, maar lager dan 200) wordt van niet-noodzakelijke toeristische reizen afgeraden.
  • Bij landen en regio’s in de EU die niet als ‘gewoon’ risicogebied zijn aangemerkt en bij IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland blijft bijzondere voorzichtigheid geboden.
  • Bij derde landen die niet als risicogebied zijn aangemerkt, worden bij voortbestaande beperkingen (inreisbeperkingen, quarantaineplicht) reizen ontraden of is extra voorzichtigheid geboden.

Het Duitse federale ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert een tweeledig systeem. Het reis- en veiligheidsadvies voor een land bevat onder meer informatie over de toelatingseisen van dit land, medisch advies, strafrechtelijke of douanerechtelijke bijzonderheden en wijst op bijzondere risico’s voor reizigers en Duitsers die in het buitenland wonen. Zij kunnen ook een aanbeveling bevatten om van reizen af te zien of om reizen te beperken. Daartoe behoren ook de varianten ‘reizen afgeraden’ en ‘reizen sterk afgeraden’.

‘Reisewarnungen’, de tweede categorie, gaan gepaard met een dringende oproep van het federale ministerie van Buitenlandse Zaken om af te zien van reizen naar een land of een regio. Dit betreft echter geen reisverbod. De reiziger besluit op eigen verantwoordelijkheid of hij aan een reis begint of, indien hij reeds in het land is, verder reist.

Europese versoepelingen

Ook de Europese Unie besloot eind vorige week tot een versoepeling van de grenswaardes voor reisbeperkingen. Dit moet ertoe leiden dat minder mensen te maken krijgen met strenge test- en quarantaine-eisen en er binnen de EU weer meer kan worden gereisd. Gebieden worden alleen nog als ‘rood‘ coronarisicogebied ingeschaald wanneer er in de afgelopen 14 dagen sprake was van tussen de 200 en 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners – of tussen 75 en 200 bij een aandeel positieve coronatests van meer dan 4 procent. 
Ook worden de grenswaardes voor ‘oranje‘ gebieden met matig besmettingsgevaar en ‘groene‘ gebieden met gering besmettingsgevaar aangepast. Mochten er zorgwekkende nieuwe virusvarianten opduiken, kunnen reisbeperkingen via een ‘noodrem‘ weer worden ingevoerd danwel aangescherpt.

Weg vrij voor digitaal Europese coronacertificaat

Op 14 juni werd bovendien de verordening betreffende het digitale Europese covidcertificaat ondertekend. Doel daarvan is om het veilige en vrije verkeer binnen de EU tijdens de coronapandemie te vergemakkelijken. Alle Europeanen hebben het recht op vrij verkeer, ook zonder het certificaat, maar het certificaat zal het reizen vergemakkelijken en de houders ervan vrijstellen van beperkingen zoals quarantaine. De verordening gaat per 1 juli 2021 in en zal 12 maanden gelden.

Het digitale EU-covidcertificaat is voor iedereen toegankelijk en zal:

  • informatie bevatten over de vaccinatie-, test- en/of herstelstatus van de houder
  • gratis zijn en beschikbaar zijn in alle EU-talen
  • beschikbaar zijn in digitale en papieren vorm
  • beveiligd zijn en voorzien zijn van een digitaal ondertekende QR-code

De lidstaten mogen houders van een digitaal EU-covidcertificaat geen aanvullende reisbeperkingen opleggen, tenzij deze noodzakelijk en evenredig zijn om de volksgezondheid te beschermen.

Duitsland is op 14 juni al gestart met een digitaal vaccinatiebewijs voor Duitsers die volledig tegen het coronavirus zijn ingeënt. Met behulp van de CovPass-App, ontwikkeld door het RKI (vergelijkbaar met het RIVM), kan een gevaccineerde met behulp van een QR-code aantonen dat hij of zij volledig gevaccineerd is. De code wordt doorgaans op papier verstrekt bij vaccinatie, waarna hij door de app gelezen en opgeslagen kan worden. Personen die hun vaccinatie al eerder hebben gehad, kunnen hun code ophalen bij de huisarts of apotheek. Dat geldt niet voor mensen die bij een vaccinatiecentrum zijn ingeënt; zij krijgen hun code per post of per e-mail toegestuurd. Ook het Duitse gele boekje blijft geldig.