Overleg MONT: gevolgen pandemie centraal in grensoverschrijdende samenwerking

De burgemeesters van de steden Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente (MONT) hebben onlangs digitaal overleg gevoerd over de gevolgen van de coronapandemie in de grensregio en mogelijke oplossingen hiervoor.  Het doel van de samenwerking binnen MONT is het verbeteren van de toegankelijkheid van de Nederlands-Duitse grensregio en het verbeteren van de ontsluiting van de grensregio op het gebied van vervoer – een enorme uitdaging in coronatijden. Naast Münster en Osnabrück maken de gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo deel uit van dit samenwerkingsverband.

“De inschaling van Nederland als ‘hoogincidentiegebied’ door de Duitse regering heeft geleid tot veel uitdagingen in het grensgebied. Uitzonderingen voor pendelaars, studenten en patiënten waren en zijn noodzakelijk om de maatschappelijke en economische banden die in de loop der jaren zijn opgebouwd in stand te houden”, aldus burgemeester Wolfgang Griesert van Osnabrück. “Wat we langs de grens nodig hebben, zijn oplossingen op maat, zodat het bedrijfsleven, het onderwijs en dezorg – ook voor kinderen en naaste familieleden – over de grens heen niet worden belemmerd,” voegt Rob Welten, burgemeester van Haaksbergen en voorzitter van de EUREGIO, toe.

Uiteenlopende coronamaatregelen

“Op dit moment is het nog niet bekend hoelang de getroffen maatregelen van kracht zullen blijven en op welk moment en op welke basis zij weer zullen worden ingetrokken. Een transparante en snelle overdracht van informatie door de Duitse en Nederlandse regeringen zou wenselijk zijn,” aldus dr. Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede en voorzitter van de Veiligheidsregio Twente.

De coronacrisis is voor inwoners van de grensregio vaak extra ingewikkeld. Zij worden geconfronteerd met verschillende coronamaatregelen in Nederland en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Vaak weten zij niet precies wat in het buurland is toegestaan en wat wel en niet op hen van toepassing is. De verplichte test bij het passeren van de grens, die Duitsland in april heeft ingevoerd, is daar een voorbeeld van.

Grensoverschrijdend crisismanagement blijft een uitdaging

De vraag is op welke manier de maatregelen het leven in de grensregio op korte en middellange termijn zullen beïnvloeden. Daar worden momenteel verschillende onderzoeken naar uitgevoerd, ook grensoverschrijdend. Christoph Almering, directeur van de EUREGIO, legt uit: “Wij hopen dat wij hieruit lering kunnen trekken. Sinds het begin van de pandemie hebben wij en de andere Euregio’s zeer regelmatig contact gehad met de verantwoordelijke ministeries in Duitsland en Nederland. Maar het blijft een uitdaging om het crisismanagement van Nederland en de Duitse deelstaten op elkaar af te stemmen,” aldus Almering.

Kijkend naar de toekomst waren de betrokkenen binnen MONT unaniem voorstander van meer aandacht voor het thema ‘veerkracht’ bij grensoverschrijdende samenwerking, waarbij van ervaringen wordt geleerd en met innovatieve oplossingen nieuwe wegen worden ingeslagen.

 

Op de foto: het historische raadhuis van Osnabrück