Think global act local: opnieuw aandacht voor de SDG’s in het Duits-Nederlandse grensgebied

Vandaag vieren de Sustainable Development Goals hun zesde verjaardag. Voor de tweede keer hijsen Doede Sijtsma van de Provincie Gelderland en Willemijn van der Toorn, consul van het consulaat-generaal der Nederlanden in Düsseldorf de veelkleurige SDG-vlag in plaats van onze landskleuren. De speciale SDG-vlag wordt in Nederland – bij ministeries in Den Haag, maar bijvoorbeeld ook in Arnhem op het Huis der Provincie gehesen. Ook internationaal laat Nederland met het hijsen van de vlag op ambassades en consulaten zien waar het voor staat.  In Düsseldorf, waar vertegenwoordigers van de grensprovincies een verdieping delen met het Nederlandse consulaat-generaal, is dit reden samen de vlag te hijsen.

Ook in de samenwerking tussen Nederland en Duitsland speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Om dat nog eens te benadrukken werd net als vorig jaar de opvallende vlag van de Sustainable Development Goals gehesen door consul Willemijn van der Toorn en Doede Sijtsma, de vertegenwoordiger van de provincie Gelderland in Duitsland.

Willemijn van der Toorn en Doede Sijtsma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juist in de samenwerking tussen Nederland en Duitsland speelt duurzaamheid een belangrijke rol.

Willemijn van der Toorn: “Wanneer we in 2030 een betere wereld willen, moeten we nu diegenen ondersteunen die dat vorm willen geven. De pandemie heeft de jeugd zwaar geraakt en juist nu komt het eropaan jong en oud aan te sporen samen een weg uit de crisis te zoeken en bij te dragen aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen.”

Doede Sijtsma: “Juist in de grensoverschrijdende samenwerking zijn er, bijvoorbeeld in het komende Interreg-VIA-programma Deutschland-Nederland, investeringen van Rijk en provincies in duurzame technologie en innovatie. Zo vormt duurzaamheid ook de komende jaren weer een belangrijk onderdeel van de gezamenlijke investeringen van Nederland en Duitsland in het grensgebied. Een voorbeeld van samenwerking gericht op duurzaamheid is het RH2INE-project, waar gewerkt wordt aan de inzet van waterstof als energiedrager in de binnenvaart.”

Peter van ’t Hoog (gedeputeerde Provincie Gelderland) hijst de vlag op het Huis der Provincie in Arnhem