NRW en Nederland: tijdens de crisis nader tot elkaar gekomen

Europaminister van Noordrijn-Westfalen (NRW), Stephan Holthoff-Pförtner en Andries Heidema, commissaris van de Koning van de Provincie Overijssel, werden in het kader van een bezoek van Holthoff-Pförtner aan Overijssel geïnterviewd door het Duitse regionale dagblad NRZ. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer de effecten van de coronapandemie op de onderlinge betrekkingen en andere uitdagingen waarmee de grensregio te kampen heeft. De gezamenlijke conclusie: de deelstaat NRW en Nederland zijn tijdens de pandemie nog nauwer met elkaar verbonden geraakt.

Holthoff-Pförtner: “Noordrijn-Westfalen en Nederland hebben de samenwerking in het kader van de regeringsconsultaties en de Grenslandagenda verder geperfectioneerd. Daarvoor moet je elkaar voor de crisis al wel goed kennen. Wanneer partijen elkaar niet vertrouwen, kan een samenwerking niet functioneren. Het is een geweldige prestatie dat van de 39 Schengengrenzen er twee niet werden gesloten. Een daarvan is de onze – de grens van Noordrijn-Westfalen met Nederland.” Een statement dat Andries Heidema alleen maar kan onderschrijven: “Wanneer er een crisis als de coronapandemie voor de deur staat en Nederland en Duitsland bij de bestrijding ervan gedeeltelijk andere wegen inslaan, is het enorm belangrijk dat je elkaar kent om de verschillende maatregelen door te spreken en om bijvoorbeeld de omgang met de testplicht aan de grens goed af te kunnen stemmen.”

Cross-Border Corona Task force

Sinds ruim een jaar werken Noordrijn-Westfalen, Nederland en België samen in de zogeheten ‘Cross-Border Task Force Corona’. Het doel van de Task Force: een betere afstemming van het grensoverschrijdende crisisbeheer in de strijd tegen het coronavirus. Een van de belangrijkste successen van dit samenwerkingsverband is – naast het openhouden van de grens – het voorkomen van fiscale nadelen voor thuiswerkende grenspendelaars. “We hebben geleerd om bij dezelfde uitdagingen en verschillende juridische randvoorwaarden een weg te vinden om over de landsgrenzen heen met elkaar om te gaan”, aldus Holthoff-Pförtner.

Overstromingen

Niet alleen corona, maar ook de recente overstromingen trekken zich niets aan van landsgrenzen. Het zuiden van Nederland werd getroffen, net als België en Duitsland. Andries Heidema bood Noordrijn-Westfalen hulp aan: “Het is verschrikkelijk wat de overstromingen in Duitsland en ook in België hebben aangericht. Veel brandweerlieden uit Nederland zijn naar Duitsland gestuurd om te helpen – bijvoorbeeld bij het zoeken naar vermisten of bij het puinruimen. Juist bij hoogwater is grensoverschrijdende samenwerking nodig. Wanneer je het probleem in je eentje aan de ene kant van de grens oplost, stijgt aan de andere kant wellicht het waterpeil”, vertelt Heidema. Noordrijn-Westfalen stak Nederland op zijn beurt eerder al de helpende hand toe bij de opname van Nederlandse coronapatiënten in Duitse ziekenhuizen.

Toekomstige crisisbeheersing

Samenwerking op het gebied van de voorkoming van rampen tussen Nederland en NRW is niet nieuw. Zo is het onderdeel van de Grenslandagenda, die tijdens de Grenslandconferentie op 30 september 2021 zal worden gepresenteerd. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het netwerk N4, een breed opgezet platform met instanties uit Nederland en Noordrijn-Westfalen die actief zijn op het gebied van crisisbeheersing en het voorkomen van rampen. Daarnaast willen Holthoff-Pförtner en Heidema op de Grenslandconferentie het signaal afgeven dat de regio’s bij crisismanagement in de toekomst beter gehoord moeten worden. “Als wens van de grensregio hoor ik vaker: ‘in crises weten bij wie je moet aankloppen’. Uit eigen ervaring weet ik hoe goed het is dat je de mensen van tevoren al kent.” Maar er is nog meer mogelijk, vertelt de Europaminister. “Voor de Grenslandconferentie worden ook actoren op het gebied van crisiscommunicatie uitgenodigd zodat zij met elkaar van gedachten kunnen wisselen en ons politici kunnen laten weten waar de onderlinge afstemming nog beter kan.”

Waterstofsamenwerking

Met het oog op de toekomst staat ook samenwerking op het gebied van waterstof op de agenda. Centraal daarbij staat onder andere de vraag hoe de productie, het transport en het gebruik van bijvoorbeeld waterstof en andere hernieuwbare energieën in de grensregio kan worden geoptimaliseerd. Een eerste stap daartoe was de oprichting van het Nederlands-Duitse online platform H2[X] op initiatief van de EUREGIO, IHK Nord Westfalen en Bezirksregierung Münster in maart van dit jaar. Het platform is een digitaal contactpunt voor bedrijven, organisaties, verenigingen, onderzoeksinstellingen en andere organisaties uit het Nederlands-Duitse grensgebied die zich inzetten voor een waterstofeconomie in de regio.

Het volledige interview is hier – voor abonnees van de NRZ – na te lezen.

Ook RTV Oost besteedde aandacht aan het bezoek van Holthoff-Pförtner aan Overijssel en publiceerde een video.

Op de foto: Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner van NRW (c) Land NRW