NRW: Aangepaste corona- en testvoorschriften voor reizigers uit Nederland

Met ingang van donderdag 13 mei gelden in heel Duitsland nieuwe inreisregels voor reizigers en is de Coronavirus-Einreiseverordnung van Noordrijn-Westfalen niet meer geldig. Dit heeft gevolgen voor binnenkomende reizigers vanuit Nederland in Noordrijn-Westfalen. Zo moeten grenspendelaars vanuit Nederland nu al voor binnenkomst beschikken over een negatieve coronatest. Voorheen mochten onder meer grenspendelaars zich onder bepaalde voorwaarden onmiddellijk na binnenkomst in het land laten testen. Dat is nu niet langer mogelijk. Voor grenspendelaars geldt nog steeds dat zij minstens twee keer per week moeten worden getest. Zij kunnen hiervoor terecht in een van de speciaal ingerichte testcentra.

Bovendien konden binnenkomende reizigers vanuit Nederland in Noordrijn-Westfalen de verplichte quarantaine direct door middel van een negatieve test beëindigen. Als gevolg van de nieuwe regelgeving is dat niet langer mogelijk en kan de quarantaine op zijn vroegst vijf dagen na binnenkomst worden beëindigd. Voor grenspendelaars en andere groepen personen blijven echter uitzonderingen gelden.

Reizigers die vanuit een ‘gewoon’ risicogebied over land, over zee of door de lucht Noordrijn-Westfalen binnenkomen, moeten in principe tien dagen in quarantaine, die echter na een negatieve test kan worden opgeheven. Daarnaast gelden er uitzonderingen voor mensen die volledig gevaccineerd zijn tegen corona – de laatste vaccinatie moet dan tenminste 14 dagen geleden zijn – danwel zijn genezen. Wie een bewijs hiervan kan overleggen, hoeft geen negatief testbewijs te overleggen en hoeft niet in quarantaine.

Na een verblijf in een zogenaamd ‘hoogincidentiegebied’ – zoals Nederland – is een test echter pas mogelijk vanaf de vijfde dag na binnenkomst – de dag van binnenkomst wordt daarbij niet meegeteld. Bij volledig gevaccineerde en herstelde personen komt de quarantaineplicht te vervallen. Daarmee zijn in de regel twee tests nodig: eenmaal voor binnenkomst in Duitsland en een tweede test op de vijfde dag na binnenkomst om de quarantaine te beëindigen. De federale voorschriften voorzien in uitzonderingen op deze quarantaineverplichting – onder meer voor grenspendelaars, familiebezoek en verblijven van minder dan 24 uur.

Uitzonderingen

Vrijgesteld van de quarantaineverplichting – zonder dat een negatieve test hoeft te worden overlegd – zijn onder meer:

  • Personen die slechts op doorreis zijn in Duitsland of die door een hoogincidentiegebied zijn gereisd,
  • Personen die beroepshalve personen of goederen over de grens vervoeren (verblijf van maximaal 72 uur).

Vrijgesteld van de quarantaineverplichting – met de verplichting om een negatieve test te kunnen overleggen – zijn onder meer:

  • Personen die in het kader van het kleine grensverkeer minder dan 24 uur in een hoogincidentiegebied zijn verbleven of die vanuit een hoogincidentiegebied de Bondsrepubliek Duitsland binnenkomen voor maximaal 24 uur.
  • Pendelaars (werk, studie, school) die ten minste eenmaal per week naar hun woonplaats terugkeren.
  • Personen die de Bondsrepubliek Duitsland zijn binnengekomen om eerstegraads familieleden, de echtgenoot of partner te bezoeken die geen deel uitmaakt van hetzelfde huishouden, of op grond van gedeeld zorg- of omgangsrecht. Voor deze personen geldt dat reizigers niet in quarantaine hoeven wanneer zij minder dan 72 uur in Duitsland of in een risicogebied zijn verbleven.
  • Personen die Duitsland binnenreizen om een dringende medische behandeling te ondergaan.
  • Personen die beroepshalve of in verband met hun opleiding of studie om een dringende reden en zonder mogelijkheid tot uitstel maximaal vijf dagen in een risicogebied zijn verbleven of de Bondsrepubliek Duitsland binnenreizen

Registratieplicht

Voor reizigers die vanuit een risicogebied Duitsland binnenkomen geldt nog steeds dat zij zich al voor terugkeer moeten registreren via de website www.einreiseanmeldung.de. Informatie over de registratieplicht en de uitzonderingen daarop is hier te vinden.