Nieuwe stap rechtstreekse spoorverbinding Zwolle – Münster gezet

Het project EuregioRail, waarin de steden Zwolle en Münster via een directe spoorverbinding met elkaar verbonden moeten worden, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: de uitvoeringsagenda is vastgesteld. De uitvoeringsagenda is het ‘spoorboekje’ op weg naar het gemeenschappelijke doel: een rechtstreekse, duurzame grensoverschrijdende treinverbinding Zwolle-Münster, zodat reizigers niet meer hoeven over te stappen bij de grens. Dat is de ambitie van de projectpartners EUREGIO, Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), regio Twente en de provincie Overijssel. De nieuwe verbinding moet in 2027 tot stand komen en in de jaren daarna verder worden uitgebreid.

EuregioRail past in de plannen van de betrokken partners om grensoverschrijdende verbindingen tussen Nederland en Duitsland te stimuleren. Een voorbeeld waarin deze samenwerking ook tot uiting komt, is de lancering van een S-Bahn-systeem voor stad en omgeving in Duitse regio Münsterland, dat in de nabije toekomst gefaseerd wordt ingevoerd. Daarin is ook een goede aansluiting op Enschede en Zwolle opgenomen. De afronding van de Uitvoeringsagenda EuregioRail is belangrijk omdat het de routekaart is naar de uiteindelijke realisatie van betere treinverbindingen tussen Noordrijn-Westfalen en de Provincie Overijssel. Er wordt momenteel onderzoek verricht om kosten en baten van de ambities in kaart te brengen.

Koers naar metropoolregio

Bert Boerman, gedeputeerde van de provincie Overijssel: “Deze verbinding is belangrijk om de sociaaleconomische kwaliteit van grensregio’s te versterken en om grensoverschrijdend werken en leven te faciliteren. Een goede directe treinverbinding tussen Münster en Zwolle is geen doel op zich, maar verbindt regio’s aan weerszijden van de landsgrens die volgens het onderzoek Kracht van Oost elkaar veel te bieden hebben. Denk bijvoorbeeld aan het economisch potentieel van Münsterland en Noord-Ruhrgebied“. Joachim Künzel, directeur van Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL): “EuregioRail brengt Münsterland en Overijssel dichter bij elkaar, ten bate van forensen, toeristen en vele andere gebruikers. Het zal ook een klimaatvriendelijk en duurzaam alternatief voor de auto zijn, omdat het de ambitie is te werken met elektrische treinen en op lange termijn ook op groene stroom te rijden”

Elektrificatie van het spoorwegnet

Op dit moment is er tijdens een treinreis van Münster naar Zwolle nog een overstap in Enschede nodig. Door een verbetering van de verbinding tussen Münster en Zwolle wordt de capaciteit vergroot en de reistijd verkort en wordt de luchtkwaliteit door het vervangen van dieseltreinen door elektrische treinen verbeterd. Dit maakt de trein een nog aantrekkelijker alternatief voor de auto en zorgt voor een optimale integratie van de regio’s langs de lijn Münsterland, Twente en Zwolle. Ook levert dit intensievere samenwerking op tussen universiteiten en hogescholen aan beide zijden van de grens en wordt het woon-werkverkeer vereenvoudigd. Kortom, een stimulans voor de regionale economie.

Over EuregioRail

Het project EuregioRail is onderdeel van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland en wordt ondersteund door de Europese Unie, de provincie Overijssel, Nahverkehr Westfalen Lippe (NWL) en het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE) van Noordrijn-Westfalen. Andere medefinanciers zijn Gemeente Enschede, Kreis Coesfeld, Kreis Steinfurt, Kreis Borken, Regio Achterhoek, Regio Twente, Regio Zwolle, Stadt Münster, Stadt Osnabrück, Gemeente Hengelo en Gemeente Almelo.