Netwerk N4 voor grensoverschrijdend crisismanagement van start

Hoogwater, de coronapandemie en branden trekken zich niets aan van landsgrenzen. Dat maakt grensoverschrijdende samenwerking bij rampen onontbeerlijk. Deze samenwerking werd begin september in Venlo bekrachtigd door de oprichting van het ontmoetingsplatform N4, een samenwerkingsverband tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. N4 staat voor Netwerk Nederlandse en NRW Niet-politie gerelateerde crisisbeheersing.

Ziekten, branden, pandemieën en overstromingen zetten niet alleen de Veiligheidsregio’s onder druk maar ook de Duitse Kreise. Het nut van de jarenlange samenwerking is bewezen en moet daarom nu binnen het N4-netwerk verder worden uitgebouwd. Het uitwisselen van ervaringen, expertise en het doen van gezamenlijke oefeningen staat daarbij centraal.

Het nieuwe Netwerk N4 wordt gesteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken van NRW, de commissarissen van de Koning van de grensprovincies, de Euregio’s en andere betrokken partners. De beide ministeries bekrachtigden de samenwerking door de ondertekening van een intentieverklaring.