Nederlands-Duitse grens blijft onder voorwaarden open

De grens tussen Nederland en Duitsland blijft onder een aantal voorwaarden open. Dat is op 6 april tijdens een overleg van het zogenaamde ‘coronakabinet’ van de Duitse regering besloten. Het coronakabinet heeft vervolgens een aantal aanbevelingen aan de zestien Duitse deelstaten gedaan. Deze staan achter de aanbevelingen en gaan de komende dagen bekijken hoe ze de maatregelen precies gaan uitvoeren. Als deze aanbevelingen worden overgenomen, geldt waarschijnlijk vanaf 10 april: geen grensoverschijding zonder geldige reden.

Vanaf vrijdag 10 april moeten Duitsers of personen die in Duitsland wonen die meerdere dagen in het buitenland zijn geweest, bovendien twee weken verplicht in quarantaine. Er wordt tussen de Bondsregering en de deelstaten nog overleg gepleegd over uniforme criteria. Daarmee lijkt de Duitse regering vooral te willen voorkomen dat Duitsers hun paasweekend doorbrengen in bijvoorbeeld Nederland. Ook als mensen geen symptomen hebben, moeten ze in quarantaine. Hoe lang de maatregelen zullen gelden is nog niet duidelijk.

De verplichte quarantaine geldt niet voor grensoverschrijdend woon-werkverkeer, transitverkeer en vrachtverkeer. Nederlandse grenspendelaars kunnen hier de zogenaamde ‘Pendlerbescheinigung’ downloaden, waarmee ze kunnen aantonen dat ze in Duitsland werkzaam zijn.

Bezoeken aan Duitsland voor toeristische doeleinden, winkelen of bezoekjes niet meer toegestaan

Personen, die niet beschikken over de Duitse nationaliteit, mogen om de volgende redenen naar Duitsland reizen:

  • om terug te keren naar Duitsland, indien zij hier hun eerste verblijfplaats hebben.
  • gezinshereniging (begeleiding of latere emigratie naar Duitsland). Onderdanen van derde landen hebben ook een visum voor categorie D nodig.
  • het uitoefenen van beroepsmatige werkzaamheden en/of het verrichten van contractuele diensten (grenspendelaars, zorgverleners, EU-parlementariërs, geaccrediteerde diplomaten) Dit geldt ook voor uitzendkrachten in de levensmiddelenindustrie en gespecialiseerde contractwerkers (zoals monteurs, tunnelbouwers, betonwerkers) die Duitsland via de lucht binnenkomen. Desbetreffende documenten (pendelkaart, arbeidsovereenkomst, orderdocumenten) moeten worden meegenomen.
  • Op doorreis naar het land van herkomst, voor zover er geen alternatieve reismogelijkheid is en voor zover de toegang tot dit land en de doorreis door transitlanden mogelijk is. Het doel van de reis moet worden aangetoond en aan de inreisvoorwaarden voor de doel- en transitlanden moet worden voldaan. (paspoort, uittreksel uit het bevolkingsregister, verblijfsvergunning, vervoerstickets). Op deze voorwaarden is ook binnenkomst over land mogelijk om vanaf een Duits vliegveld door te kunnen vliegen.

Bezoeken aan Duitsland voor toeristische doeleinden, winkelen of bezoekjes zijn niet meer toegestaan. Meer informatie over de huidige regelingen is te vinden op de website van de Bundespolizei.

Tijdens een persconferentie liet bondskanselier Angela Merkel echter weten dat de grenscontroles tussen Nederland en Duitsland niet strenger zullen worden en dat de Duitse regering erop vertrouwt dat alleen forenzen en mensen met een dringende reden de grens oversteken. De huidige steekproefsgewijze controles zouden daarbij voldoende moeten zijn. Ook volgens Armin Laschet, minister-president van Noordrijn-Westfalen, komen er geen grenscontroles tussen Nederland en Duitsland. Hij reageerde verheugd op het besluit om de grens open te houden. De deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen hadden een dringend verzoek aan de Duitse regering gedaan om de grens niet te sluiten. De Bezirksregierung Münster had vorige week haar burgers al opgeroepen om als goede buren afstand te houden.