Nederlands-Duitse betrekkingen ook in Bondsdag hoog op de agenda

Het Koninkrijk der Nederlanden is een van de belangrijkste partners van de Bondsrepubliek Duitsland. Nauwe banden met de grensregio´s, het grootste handelsvolume binnen de Europese Unie en het op een na grootste wereldwijd zijn daarvan het lichtende bewijs. Mede daarom ziet de Duitse FDP nu de aanleiding om de balans op te maken over het beleid van het vorige kabinet Merkel en de nieuwe Bondsregering vragen te stellen over haar toekomstige doelstellingen en strategie rondom grensoverschrijdende betrekkingen.

In de vragen die partijvoorzitter Christian Lindner en zijn FDP-fractie aan de Bondsregering hebben gesteld, draait het onder meer om reeds afgesloten bilaterale projecten in de vorige regeringsperiode, gemeenschappelijke initiatieven op Europees niveau en de doelstellingen voor de nieuwe regeringsperiode, ook met het oog op het nieuwe Nederlandse kabinet dat vorig jaar oktober werd gevormd.

Andere vragen van Lindner en zijn fractie hebben betrekking op het stimuleren van kennis van de Nederlandse taal in Duitsland, met name in de grensregio, en een eventueel verbod op de verzending van geneesmiddelen op recept door verzendapotheken.
Ook de financiering van het nieuwe bezoekerscentrum bij de militaire begraafplaats in Ysselsteyn staat op het vragenlijstje, net als de vraag of de Bondregering bereid is om een financiële bijdrage te leveren aan de exploitatie en het behoud van Huis Doorn.

In de laatste reeks vragen informeert de FDP naar de stand van zaken rondom grensoverschrijdende verkeersconcepten voor vervoer over de weg, het spoor en het water. Ook de grensoverschrijdende ambulancezorg alsmede defensievraagstukken worden aangekaart.

De volledige vragenlijst is hier te vinden.