Nederlands-Duits milieunetwerk om tafel

Sinds 1992 werken de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en het milieuministerie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen structureel samen op het gebied van milieu. In het kader daarvan vond op 29 november jongstleden het bestuurlijk overleg plaats, waarin onder meer de actualisering van de Gemeenschappelijke Verklaring Milieusamenwerking aan bod kwam. Aanwezige bestuurders waren Eric Geurts (gedeputeerde Provincie Limburg), Annemieke Traag (gedeputeerde Provincie Overijssel), Anne-Marie Spierings (gedeputeerde Provincie Noord-Brabant) en staatssecretaris Dr. Heinrich Bottermann (ministerie van Milieu van NRW).

Aan deze aangepaste Gemeenschappelijke verklaring Milieusamenwerking is het thema landbouw toegevoegd, omdat de provincies deze onderwerpen in de grensoverschrijdende samenwerking meer willen benadrukken.

Daarnaast stemden de bestuurders in met het werkprogramma voor 2019, met daarin onder andere de onderwerpen milieu en gezondheid, de samenwerking tussen Atlas Leefomgeving en het Umweltportal.NRW, natuurbeheer, circulaire economie en de ENCORE conferentie.

Gouvernement verduurzaamt

Na de ondertekening van de Gemeenschappelijke Verklaring kregen de aanwezigen uitleg over het project ‘Verduurzaming van het Gouvernement’ in Maastricht, een verbouwing die moet zorgen dat het provinciehuis het huidige Energielabel G mag inruilen voor Energielabel B. Tijdens de rondleiding kwam niet alleen de verbouwing, maar ook de geschiedenis van Limburg en het Gouvernement aan bod, waar in 1992 het Verdrag van Maastricht is ondertekend.