Mobiliteit stopt niet aan de grens: jaaroverleg verkeersminister Hendrik Wüst met gedeputeerden

Op 27 januari 2020 had de minister van Verkeer van Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst, een ontmoeting met vier Nederlandse gedeputeerden voor het jaaroverleg. De focus lag op grensoverschrijdend spoorvervoer, corridorontwikkeling, bijvoorbeeld tussen de haven van Rotterdam en de regio Rhein-Ruhr, en Smart Mobility.

Tijdens de bijeenkomst op de RWTH Aachen bezocht Hendrik Wüst samen met Christianne van der Wal, gedeputeerde van de provincie Gelderland, Hubert Mackus (provincie Limburg), Christophe van der Maat (provincie Noord-Brabant), Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland) ook de Automated Driving Simulator en de e-Go Showroom. Dit leverde nieuwe ideeën op over het thema ‘Mobiliteit van de toekomst’.

“Alleen wanneer we bij het thema mobiliteit grensoverschrijdend denken, kunnen we het aanbod voor forenzen  in de regio en het goederenvervoer verbeteren”, aldus minister Wüst. “Daarom ben ik erg blij dat de grensoverschrijdende samenwerking zo goed verloopt.”

In februari 2019 ondertekenden Noordrijn-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland een gezamenlijke werkagenda voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van mobiliteit. De eerste successen zijn al geboekt: sinds 2019 is er één keer per uur een rechtstreekse verbinding van Aken naar Maastricht, die ook zal worden doorgetrokken naar Luik. In mei 2019 ondertekenden het Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) en de provincie Noord-Brabant een samenwerkingsovereenkomst voor een directe treinverbinding van Düsseldorf naar Eindhoven. Die moet in 2025 in werking treden. Sinds december 2019 wordt in het kader van het INTERREG-project EuregioRail een studie naar een rechtstreekse treinverbinding tussen Zwolle, Enschede en Münster uitgevoerd. In de regio Aken-Limburg worden stappen gezet op het gebied van grensoverschrijdende e-ticketing. Sinds april 2019 bestaat er een grensoverschrijdend Semesterticket tot Maastricht voor alle studenten in Aken – en er zijn gesprekken met andere hogescholen en universiteiten gaande. Vorig jaar was er bovendien een succesvol testproject met een automatisch rijdende shuttle tussen de parkeerplaats, het hotel en de terminal van Airport Weeze. De resultaten van dit project zullen in de kennisnetwerken in Nederland en Noordrijn-Westfalen worden gedeeld.

De werkgroepen en expertpanels komen regelmatig bijeen om het werk voort te zetten en de doelstellingen van de werkagenda te bereiken.

Foto: (c) Land NRW / R.Sondermann