Minister Knops beantwoordt Kamervragen grensoverschrijdende coronabestrijding

In een Kamerbrief van 25 maart 2020 gaat minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in op Kamervragen die werden gesteld over de grensoverschrijdende bestrijding van het coronavirus.

Onder andere aan bod kwamen de waarborging van het transport van goederen en diensten over Nederlandse, Belgische en Duitse landsgrenzen. Daarnaast gaf hij aan dat er momenteel geen signalen zijn dat Duitsland de grens met Nederland zal sluiten. In de kamerbrief werd bovendien aangekondigd dat Nederlandse maatregelen voor tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning voor Nederlandse zzp’ers die in Duitsland wonen en in Nederland werken, momenteel worden uitgewerkt.

De volledige kamerbrief kan hieronder worden gedownload

beantwoording-feitelijke-vragen-naar-aanleiding-van-kamerbrief-over-de-situatie-in-de-grensregios (1)