Limburgs winkelaanbod profiteert van buitenlandse koopkracht

Duitsers en Belgen steken graag de grens over om te winkelen en recreëren in Limburg. Dat is ook te merken aan de uitgaven die zij in deze provincie doen en de bijdrage die zij daarmee aan de Limburgse koopkracht leveren. Met name voor niet-dagelijkse producten als kleding en elektronica trekt Limburg fors meer koopkracht aan van buiten de provincie dan dat er afvloeit. Dat blijkt uit het grensoverschrijdend ‘Koopstromenonderzoek 2019’ dat de provincie Limburg in nauwe samenwerking met diverse partijen liet uitvoeren. Aan het onderzoek namen ruim 30.000 respondenten deel.

Dat de Limburgse winkelgebieden populair zijn bij het Duitse publiek, blijkt ook uit het rapportcijfer van de Duitse bezoekers. Waar de Limburgers hun winkelgebieden zelf een 7,8 geven, waarderen de Duitsers deze met bijna 8,2. Ingezoomd op de aankooplocaties in Limburg die relatief veel bestedingen uit het buitenland halen, valt vooral het Designer Outletcenter in Roermond op met circa € 123 miljoen uit het buitenland. Ook het centrum van Venlo met bestedingen van bijna € 74 miljoen uit het buitenland en de Maastrichtse binnenstad met bijna € 50 miljoen zijn geliefd.
De Duitse bestedingen in Limburg zijn sinds het vorige Koopstromenonderzoek in 2009 echter wel gedaald. Uit een indicatieve vergelijking met het onderzoek uit 2009 blijkt dat circa 10 procent minder niet-dagelijkse bestedingen vanuit Duitsland en overig Nederland komt.

Limburgers besteden minder over de grens

Limburgers shoppen op hun beurt ook minder in het buitenland. Voor de dagelijkse boodschappen is dit naar schatting 10 procent minder, terwijl dit voor niet-dagelijkse boodschappen oploopt tot 40 procent minder. Ondanks dat is de onderlinge koopkrachtontwikkeling tussen Limburg en het buitenland nog steeds substantieel en bovengemiddeld. Limburg weet anno 2019 per saldo fors meer niet-dagelijkse bestedingen (excl. toerisme en online) van buiten de provincie aan te trekken (ruim € 1 miljard) dan dat er afvloeit (circa € 321 miljoen). De toevloeiing is ruim 3 keer zo groot als de afvloeiing. Limburgs winkelaanbod drijft daarmee sterk op bestedingen uit het buitenland.

Het veldwerk van dit koopstromenonderzoek is uitgevoerd in de periode voor de coronacrisis en laat dus zien hoe de winkelgebieden zich ontwikkelden tot vlak daarvoor. Hoewel de economische impact in deze fase niet te voorspellen is, wordt verwacht dat deze groot zal zijn.

Duitse btw-verlaging op komst

Een andere factor die hierin een rol zou kunnen gaan spelen is de tijdelijke btw-verlaging die de Duitse Bondsregering begin juni heeft aangekondigd. Vanaf 1 juli tot en met 31 december 2020 zal het hoge btw-percentage van 19 naar 16 procent en het lage btw-percentage van 7 naar 5 procent worden verlaagd. Daarmee komt het Duitse btw-tarief nog lager te liggen dan het Nederlandse, dat 21 resp. 9 procent bedraagt. Vincent Pijnenburg, lector Cross-Border Business Development bij Fontys, laat zijn licht hierover schijnen: “De prijs is slechts één factor om over de grens te consumeren. Denk daarnaast aan factoren als: ander productaanbod, openingstijden, parkeeraanbod en het ‘fun’ aspect. De btw-verhoging in Nederland van 6 naar 9 procent per 1 januari 2019 heeft tegen de verwachtingen in geen gevolgen gehad voor Duitse toevloeiing naar Limburg. Ik verwacht daarom dat de btw-verlaging in Duitsland weinig teweeg zal brengen wat betreft grensoverschrijdend consumentengedrag.” Daarnaast geldt dat de corona-uitbraak ervoor gezorgd heeft dat mensen minder de drukte opzoeken en de e-commerce flink is toegenomen. “Ik kan me voorstellen dat mensen blijvend meer producten online zullen bestellen en dus minder fysiek gaan inkopen”, aldus Pijnenburg.