Onderzoek naar diploma-erkenning in grensregio´s

Solliciteren naar een baan over de grens is vaak lastig omdat diploma’s niet altijd worden erkend in het buitenland. Het project “Vergroten transparantie erkenning van diploma’s voor kansberoepen” gaat deze belemmeringen aanpakken. Om hier uitvoering aan te geven schakelt de Provincie Limburg de expertise van het instituut ITEM in. Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Werk en Welzijn): “Werk moet voor iedereen beschikbaar zijn. Ook over de grens. Limburg maakt zich daarom sterk voor een grenzeloze arbeidsmarkt.”

Bijna een derde van de bevolking in Europa woont in een grensregio. Deze regio’s en de mensen die er in leven, ondervinden nadelen van het leven in een dergelijk grensgebied omdat vakdiploma’s niet overal worden erkend. Ze worden daardoor ontmoedigd om naar een baan in het nabije buitenland te solliciteren. Dat komt vooral door versnipperde wetgeving en het grote aantal organisaties dat zich met de erkenning van diploma’s bezighoudt. Om de belemmeringen, die in het grensgebied ervaren worden, te verlagen heeft de Europese Unie begin 2018 een call uitgeroepen voor pilotprojecten (budget € 400.000 voor 20 projecten). Het project “Vergroten transparantie erkenning van diploma’s voor kansberoepen” is één van de toegekende pilotprojecten.

Bij het project zijn ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), de Euregio’s en partners van Nedersaksen, Noord-Rijn-Westfalen, Vlaanderen en de Benelux betrokken. De Provincie Limburg is leadpartner van dit project en heeft 20.000 euro ontvangen om dit project op te starten.