Koningsdagreceptie 2018: persoonlijke inzet sleutel achter succesvolle grensoverschrijdende samenwerking

De lobby van het Van der Valk Airporthotel in Düsseldorf stroomde op 26 april goed vol: meer dan 250 gasten hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de scheidende consul-generaal Ton Lansink voor de Koningsdagreceptie van 2018.

In zijn welkomstwoord uitte Lansink, die na de zomer zijn functie als consul-generaal inruilt voor een baan als ambassadeur van Tunesië, zijn trots over het feit dat Nederland na China voor heel Duitsland de belangrijkste handelspartner is en daarmee landen als de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië achter zich heeft gelaten. Een andere reden tot blijdschap is de op handen zijnde ontmoeting tussen de regeringen van Nederland en Noordrijn-Westfalen, gericht op het uit de weg ruimen van obstakels waar burgers uit de grensregio nog steeds tegenaanlopen. “In de afgelopen jaren hebben de drie commissarissen van de Koning van Gelderland, Overijssel en Limburg reeds grote inspanningen geleverd om de grensoverschrijdende betrekkingen verder te verbeteren en grenzen te slechten”, aldus Lansink.

De genodigden tijdens de Ko ningsdagreceptie
De genodigden tijdens de Koningsdagreceptie

Ook Hendrik Wüst, minister van Verkeer van Noordrijn-Westfalen, onderstreepte het belang van de innige relatie tussen Nederland en Duitsland. “Wereldwijd gezien zijn er nauwelijks landen te noemen die zo nauw met elkaar samenwerken als Nederland en Noordrijn-Westfalen. We zijn er dan ook trots op dat Noordrijn-Westfalen wordt genoemd in het coalitieakkoord van de Nederlandse regering; dat is voor een bondsland alles behalve vanzelfsprekend”, aldus Wüst. Noordrijn-Westfalen zorgde eerder al dat het belang van de grensoverschrijdende betrekkingen ook in het coalitieakkoord van de deelstaat werd meegenomen en de onderlinge relatie verder geïntensiveerd dient te worden. De minister van Verkeer verwees in deze context naar aanstaande regeringsconsultaties tussen Armin Laschet en minister-president Rutte later dit jaar. “Dat is een novum in de samenwerking tussen beide landen”, aldus Wüst. Daarbij gaat het niet alleen om samenwerking op het gebied van grote, transnationale projecten van Europese betekenis als de Betuwelijn, maar vooral ook om samenwerking in kleinere context, zoals bijvoorbeeld de totstandkoming van een busverbinding tussen het Nederlandse Aalten en het Duitse Bocholt. “Juist ook deze kleinere maatregelen zijn voor burgers in de grensstreek van groot belang”, aldus Wüst.

V.l.n.r Theo Bovens (Gouverneur Provincie Limburg), Clemens Cornielje (Commissaris van de Koning in Gelderland), Ton Lansink (consul-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Düsseldorf), Hendrik Wüst (minister van Verkeer van Noordrijn-Westfalen), Boele Staal (waarnemend Commissaris van de Koning in Overijssel).

Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning van de Provincie Gelderland verwees in zijn toespraak naar de gesprekken die zijn collega Theo Bovens, Gouverneur van de Provincie Limburg, momenteel voert met minister Holthoff-Pförtner om de samenwerking tussen de regeringen van NRW en Nederland verder te intensiveren en optimaliseren. De Commissarissen van de Koning uit de drie grensprovincies en de Regierungspräsidenten van Düsseldorf, Keulen en Münster volgen deze gesprekken op de voet. “De samenwerking verloopt op veel vlakken al uitstekend, maar dat betekent niet dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten”, aldus Cornielje “De toenemende globalisering dwingt ons in Europa ertoe om heel goed te kijken wat er aan de rand van Europa en in Europa zelf allemaal gebeurt“.
De algehele teneur van de avond: het momentum voor een verdere intensivering van de samenwerking over de grenzen heen is er. “Dat geldt ook voor de ambitie, de samenwerking wordt steeds concreter en de persoonlijke inzet in de politiek is aanwezig. Zonder dit engagement is er geen ontwikkeling mogelijk. Ik spreek dan ook de hoop uit dat de grensoverschrijdende samenwerking in de komende jaren verder wordt geïntensiveerd en Nederland en Noordrijn-Westfalen een voorbeeld voor Europese samenwerking zullen zijn en blijven”, aldus Cornielje.

Grote foto: Minister van Verkeer van NRW, Hendrik Wüst, was een van de sprekers tijdens de Koningsdagreceptie in Düsseldorf