Knops bezoekt Provincie Overijssel en Regio Twente

Maandag 1 oktober kwam Raymond Knops (staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) samen met Gedeputeerde Eddy van Hijum (portefeuille Economie, Innovatie en Recreatie & Toerisme) naar Twente. Het werkbezoek was bedoeld om kennis te maken met concrete initiatieven in de grensregio en daarover het gesprek te voeren met lokale bestuurders uit Nederland en Duitsland.

Gedeputeerde Eddy van Hijum begeleidde de delegatie die startte bij de Universiteit Twente. President van Twente Board Geert Braaksma beet de spits af en zoomde in op de regiodeal van Twente. Regiovoorzitter Onno van Veldhuizen ging dieper in op het thema grensoverschrijdende arbeidsmarkt en de bredere samenwerking tussen Oost-Nederland en het Münsterland. Biba Visnjicki business development officer en prof. dr. Ir. Fred van Houten (Universiteit Twente) vertelden een inspirerend verhaal vanuit het Frauenhofer Project Center over grensoverschrijdende samenwerking in productietechnologie.

Ook het thema digitale dorpen kwam uitgebreid aan bod: Connected Villages en glasvezel in het buitengebied als succesverhaal vanuit Overijssel. De provincie is koploper als het gaat om supersnel internet in het buitengebied en de ontwikkeling van het platteland. Dat biedt kansen om digitalisering in te zetten voor het verbeteren van de leefbaarheid van het platteland. Dit werd geïllustreerd met een enthousiaste pitch van een regionaal projectinitiatief Dag!enDoen!

Knops vervolgde zijn reis naar De Lutte. Hier verzorgden Wethouder Marcel Wildschut (gemeente Losser) en burgemeester Volker Pannen (Bad Bentheim) vervolgens een presentatie en pitch van een regionaal initiatief op het gebied van energiesamenwerking Duitsland–Nederland: het project power2gas en het project grensoverschrijdend windpark. Samen met burgemeester Cia Kroon keken ze vanaf de Losserse Dijk naar de windmolens op Duits grondgebied. Losser wil samen met Bad Bentheim ook een aantal windmolens bouwen op Nederlands grondgebied. Regelgeving maakt dit nu nog niet mogelijk. Het ministerie van Binnenlandse zaken, provincie Overijssel en gemeente Losser zoeken hiervoor gezamenlijk naar een oplossing.

Het werkbezoek werd afgesloten in Gronau. Hier bezocht men GrensWerk, het Duits-Nederlandse bureau voor grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. EUREGIO-voorzitter Rob Welten en Duitsland coördinator Economie & Arbeid Peter Schildkamp leidden het gesprek waarin eveneens van gedachten werd gewisseld met medewerkers over successen en knelpunten van de dagelijkse werkzaamheden.