Jaaroverzicht 2018

Nu het jaar 2018 op zijn einde loopt, kijken we als team van Grenspost Düsseldorf graag terug op een paar mijlpalen van het afgelopen jaar. Een jaar waarin de Groko in Duitsland een vervolg kreeg en de vierde ambtstermijn van Angela Merkel een feit was. Een jaar waarin een aantal Euregio´s in het bijzijn van Stefan Holthoff-Pförtner, minister van Europese Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, een jubileum vierde en waarin we de Duits-Nederlandse Commissie Ruimtelijke Ordening mochten feliciteren met haar 50-jarig bestaan.

Het jaar 2018 werd bekroond met de regeringsdialoog op 19 november. Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlands-Duitse samenwerking vond in Düsseldorf een overleg plaats tussen afvaardigingen van de twee regeringen. De bewindspersonen uit beide landen bereikten overeenstemming over de verdere ontwikkeling van de organisatie (governance) van grensoverschrijdende samenwerking. Bovendien was Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, veelvuldig te vinden in de Nederlands-Duitse grensregio, waaronder in de Provincie Overijssel en Regio Twente, in de Achterhoek en bij de vijfde Masterclass van Fontys Crossing Borders in Venlo.

In het afgelopen jaar vonden er nog veel meer bestuurlijke en politieke ontmoetingen plaats. Zo kwamen de Regierungspräsidentinnen Birgitta Radermacher van het Bezirk Düsseldorf en Dorothee Feller van het Bezirk Münster voor een uitgebreid en officieel kennismakingsbezoek naar Gelderland en Overijssel. De provincies togen op hun beurt naar de Landtag in Nordrhein-Westfalen, waar naast de verdere intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking ook het betrekken van de jeugd bij de politiek op de agenda stond.
Duits ambassadeur Dirk Brengelmann was te gast in de euregio-rijn-maas-noord. Hij nam een kijkje bij diverse projecten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking.

Ter gelegenheid van de actualisering van de Gemeenschappelijke Verklaring Milieusamenwerking kwam staatssecretaris Dr. Heinrich Bottermann (ministerie van Milieu van NRW) samen met de gedeputeerden van de Provincies Limburg, Overijssel en Noord-Brabant naar Maastricht. Sinds 1992 werken de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en het milieuministerie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen al structureel samen op het gebied van milieu. Daar komt nu natuur en landbouw bij.

Limburg mocht rekenen op nog meer bezoek uit Noordrijn-Westfalen. Deelstaatminister Andreas Pinkwart van Economie en Digitalisering nam een kijkje op de Brightlands Chemelot Campus en bekrachtigde hiermee de nauwe samenwerking in de chemische industrie tussen Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen.

Minister Ina Scharrenbach liet zich voor de bouw van het nieuwe Düsseldorfse stadhuis inspireren door het cradle-to-cradle-principe van het stadskantoor in Venlo. Dit is nagenoeg helemaal energieneutraal gebouwd. Aanleiding voor haar bezoek was de ‘Heimat-Tour’ 2018, waarbij ze in zes etappes door verschillende regio´s in NRW reisde en nu ook een uitstapje over de grens waagde.

Hendrik Wüst, minister van Verkeer van NRW, was in het voorjaar op werkbezoek bij zijn Nederlandse collega Cora van Nieuwenhuizen, onder andere om te spreken over de organisatie van de verkeersstromen in het achterland van de havens, de problematiek rond bruggen en grensoverschrijdende samenwerking bij verkeersvraagstukken. Op de terugweg naar huis werd in Arnhem nog een bezoek aan Gelderse gedeputeerde Conny Bieze gebracht.

In de zomer was het voor gedeputeerden Conny Bieze, Hubert Mackus en Floor Vermeulen tijd voor een tegenbezoek aan de verkeersminister. Op de agenda stonden onder andere de corridorontwikkeling van en naar de zeehavens en NRW en het belang van samenwerking op het gebied van mobiliteit en infrastructuur.

Ook op dat vlak kon er een aantal successen worden geboekt. Er werd gelobbyd voor een kortere reistijd per trein van Amsterdam naar Berlijn. Daarnaast was er groen licht voor de verdubbeling van het spoor tussen Venlo en Viersen, dat op termijn moet worden aangesloten op het spoor naar Duisburg. Daarmee moet een rechtstreekse spoorverbinding met de havens van Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam mogelijk worden gemaakt.

Ook de busverbinding van Aalten naar Bocholt mag hopen op een voortzetting. Kreis Borken heeft instemming verleend, onduidelijk is echter nog wanneer het zover is. De financiering moet nog rond worden gemaakt en er wordt gekeken naar de inzet van kleinere bussen en het gebruik van de OV-chipkaart. Meer daarover in 2019.
In de Provincie Limburg vond men een oplossing voor een ticketprobleem in het openbaar vervoer. Sinds de zomer kunnen reizigers in de gemeenten Landgraaf, Heerlen en Kerkrade met een ‘NRW-ticket’, verkrijgbaar bij Arriva, gebruik maken van de verbindingen naar alle grote bestemmingen in de Duitse buurregio.

De bestuurders van Noordrijn-Westfalen en Nederland houden op het gebied van mobiliteit de vinger aan de pols tijdens het tweejaarlijks Mobiliteitsoverleg. Hierin draait het om hele praktische zaken zoals het afstemmen van wegwerkzaamheden, de aanleg van wegen en spoorverbindingen en het uitwisselen van verkeersgegevens. Maar er staan ook meer strategische onderwerpen op de agenda, zoals corridorontwikkeling en innovatieve oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken.

Met de ondertekening van het gezamenlijk Memorandum grensoverschrijdende samenwerking van de Provincies Gelderland en Overijssel, de regio´s Achterhoek en Twente en de Duitse Kreise Coesfeld, Warendorf, Steinfurt en Borken alsmede Stadt en Bezirksregierung Münster, werd de weg vrij gemaakt voor de ontwikkeling van concrete samenwerking in deze grensregio. Ook de stuurgroep van ‘Grenzhoppers’ tekende een strategiedocument grensoverschrijdende samenwerking. Elf Nederlandse en Duitse burgemeesters alsmede twee adviserende leden bekrachtigden daarmee hun voornemen om op de werkvelden arbeidsmarkt, bedrijfsleven, onderwijs, toerisme/cultuur, sport en mobiliteit de handen over de landsgrenzen heen sterker ineen te slaan.

Na dit geslaagde jaar kijken we vol vertrouwen uit naar ‘Beneluxjaar’ 2019 in Noordrijn-Westfalen. Bovendien is 2019 het jaar van de Grenslandconferentie, waarbij alle relevante actoren uit de grensregio van Nederland en Noordrijn-Westfalen bijeenkomen om thematische prioriteiten voor grensoverschrijdende samenwerking in een ‘grensagenda’ vast te leggen.
Daarnaast kijken we uit naar het bezoek van Hendrik Wüst aan Zwolle in het kader van het Mobiliteitsoverleg en de werkbezoeken van de ambassadeurs Wepke Kingma en Dirk Brengelmann aan Oost-Nederland en het Münsterland. 2019 gaat een veelbelovend jaar worden.