Inschrijving Grenslandprijs 2021 geopend

Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen werken steeds intensiever met elkaar samen, bijvoorbeeld wanneer het gaat over de arbeidsmarkt, mobiliteit, onderwijs, jongerenevenementen en de aanpak van de coronapandemie. Innovatieve projecten die Nederland en Duitsland dichter bij elkaar brengen én houden – of dat nu op lokaal, regionaal of nationaal niveau gebeurt – verdienen extra aandacht. Daarom wordt op 30 september 2021 tijdens de Grenslandconferentie in Enschede voor de tweede keer de Grenslandprijs uitgereikt.

Voor de prijs komen projecten in aanmerking die zich op bijzondere wijze inzetten voor de samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen, waarmee ze laten zien dat ze de onderlinge verschillen weten te overbruggen en zo nader tot elkaar komen.
De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. Deze bestaat uit personen die zich persoonlijk inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking. De drie finalisten krijgen drie weken voor de Grenslandconferentie bericht en mogen hun project op de Grenslandconferentie presenteren. Het winnende project ontvangt 5.000 euro en wordt tijdens de conferentie bekendgemaakt.

Criteria voor aanmelding

Alleen projecten die in ieder geval betrekking op Nederland en Noordrijn-Westfalen hebben en uiterlijk eind maart 2021 van start zijn gegaan of niet voor eind september 2020 zijn afgesloten, kunnen meedoen.

De schriftelijke aanmelding moet uiterlijk 11 juni 2021 worden gestuurd naar preis@grenzsland.eu. Hierin moet in het kort (in maximaal 2 A4’-tjes) in het Nederlands of Duits zijn samengevat wat het project inhoudt. De onderstaande punten moeten in ieder geval zijn opgenomen:

 1. Korte omschrijving van het project, inclusief de periode, partners, doelgroep, inhoud en financiering (publiek of privaat)
 2. Toelichting van de positieve effecten op het samenwerken/samenleven tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen en de grensregio
 3. Aanleiding voor dit project
 4. Informatie over het innovatieve karakter van het project
 5. Informatie over hoe dit project op de lange termijn effect heeft
 6. Informatie over eerdere onderscheidingen, indien van toepassing
 7. Eventueel publicaties, nieuwsberichten, brochures over het project, als bijlage(n)
 8. Eventueel verwijzingen naar een website van het project

Aanmeldingen worden alleen geaccepteerd wanneer deze voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:

 1. Het project heeft in ieder geval betrekking op Nederland én Noordrijn-Westfalen. Daarnaast mogen ook andere deelstaten of regio’s betrokken zijn.
 2. Het project is uiterlijk eind maart 2021 van start gegaan.
 3. Als het project inmiddels is afgerond, dan liep het nog wel na september 2020.
 4. De Grenslandprijs is bedoeld voor projecten; personen kunnen uitsluitend bij wijze van uitzondering worden onderscheiden.

De manier waarop het project wordt gefinancierd, is niet van belang voor het al dan niet toekennen van de prijs.

Finalisten van vorig jaar mogen zich weer aanmelden. De winnaar van vorig jaar is echter uitgesloten van deelname. De eerste gezamenlijke Grenslandprijs van Noordrijn-Westfalen en Nederland werd vorig jaar uitgereikt aan het project ‘Sprich Deine Nachbarsprache / Spreek je Buurtaal’.