H2X: Nederlands-Duits online platform voor waterstof gelanceerd

De EUREGIO, IHK Nord Westfalen en Bezirksregierung Münster hebben het Nederlands-Duitse online platform H2[X] gelanceerd. H2[X] is een digitaal contactpunt voor bedrijven, organisaties, verenigingen, onderzoeksinstellingen en andere organisaties uit het Nederlands-Duitse grensgebied die zich inzetten voor een waterstofeconomie in de regio. Het platform biedt informatie over netwerkmogelijkheden, actualiteiten, financieringsmogelijkheden en best practices uit het EUREGIO-gebied, de regio Emscher-Lippe en Emsland.

Bedrijven, onderzoeksinstellingen, verenigingen en andere organisaties die in de regio bezig zijn met de waterstofeconomie of geïnteresseerd zijn in de toepassing van waterstof, kunnen hun informatie en contactgegevens op het platform achterlaten. Op die manier kunnen zij door anderen worden gevonden en kunnen regionale en grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tot stand komen. Het platform wordt beheerd door de EUREGIO. De Bezirksregierung en IHK Nord Westfalen zijn sinds anderhalf jaar betrokken bij het netwerken met actoren op het gebied van waterstof in de regio en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van H2[X]. “De weg naar een waterstofeconomie is nog lang, en we zullen het doel van een klimaatneutrale regio alleen bereiken als we elkaar kennen, samenwerken en in de toekomst samen optrekken”, aldus Dorothee Feller, president van de Bezirksregierung Münster. Zij verklaart dat dit de belangrijkste drijfveer is om actoren uit de regio bij elkaar te brengen.

Waterstof in de energietransitie

Al vele jaren zetten bedrijven, onderzoekers, verenigingen en politici uit de regio zich in voor toekomstgerichte toepassingen van deze technologie, die beslist niet nieuw is. Meer dan 80 jaar geleden werd in de regio Emscher-Lippe het eerste particuliere netwerk voor waterstof aangelegd om de industrie te bevoorraden. Met veel toewijding en inzet van allerlei actoren is Saerbeck in het Münsterland in minder dan 30 jaar uitgegroeid tot een wereldwijd voorbeeld op het gebied van lokale klimaatadaptie. Nu is het een pionier op het gebied van waterstof in de landelijke gebieden. “De energietransitie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Waterstof uit hernieuwbare energiebronnen kan helpen om deze uitdagingen op lange termijn aan te kunnen gaan”, benadrukt de voorzitter van de IHK Nord Westfalen, Fritz Jaeckel. Met name voor het energie-intensieve mkb en de chemische industrie zijn er veel kansen in de technologie. Tegelijkertijd onderzoeken en ontwikkelen de Fachhochschulen van Münster en Gelsenkirchen oplossingen in én voor de regio. Ook in de machinebouw doen zich nieuwe kansen voor.

Samen op naar een klimaatneutrale samenleving

Ook in het grensgebied gebeurt er al veel op weg naar een klimaatneutrale samenleving. In de oostelijke provincies van Nederland is bijvoorbeeld het Waterstof Cluster opgericht. Hierin zijn meer dan 30 bedrijven, onderzoeksinstellingen en start-ups verenigd. “Samen kunnen we meer bereiken. Door de vele goede ideeën en het enthousiasme voor innovatie aan beide zijden van de grens is er een grote kans voor de grensregio om nog dichter naar elkaar toe te groeien en nieuw potentieel te ontwikkelen”, licht EUREGIO-directeur-bestuurder Christoph Almering toe.

Het waterstofplatform past goed in de nieuwe strategie EUREGIO 2030, waarin de EUREGIO streeft naar een grensoverschrijdend energieconcept met een intensievere Nederlands-Duitse uitwisseling van informatie en ervaringen. Op deze manier draagt het platform bij aan het gebruik van groenere energievormen, wat in overeenstemming is met zowel de EUREGIO-strategie als met de EU (‘Green Deal’).