Grensprovincies sluiten aan bij kwartaaloverleg economie

Regelmatig overleggen medewerkers van het Nederlandse consulaat-generaal in Düsseldorf – vaak aangevuld met een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat – over economische aangelegenheden met vertegenwoordigers van het NRW-ministerie verantwoordelijk voor economie. Op 10 september jongstleden sloten de grensprovincies bij dit overleg aan.

Op de agenda stond deze keer onder meer de ontwikkeling van plannen voor de afbouw van de bruinkoolwinning en herstructurering van de economie in het ‘Rheinisches Revier’, digitalisering, de geplande uitwisseling van kennis en ervaringen rond circulaire economie. Ook kwam aan bod hoe in Limburg actief ingezet wordt op het opvangen van het gat dat gevallen is in de samenwerking tussen de grensregio en Nordrhein-Westfalen met het vertrek van de Kamersvan Koophandel uit de regio.

Met grote interesse namen de Nederlandse gasten kennis van de plannen die voor het Rheinische Revier in ontwikkeling zijn. In een langjarig proces moeten daarbij de gevolgen van het stoppen met de winning van bruinkool opgevangen worden. Daar is veel geld voor nodig en dat komt deels ook uit Berlijn.

Op het vlak van digitalisering is overeengekomen dat het Wirtschaftsministerium samen met het consulaat-generaal en de provincies een ‘Digitaliseringscafé’ gaat organiseren, waar ervaringen van overheden met digitalisering grensoverschrijdend kunnen worden uitgewisseld.

Ter voorbereiding op een wat meer diepgaande uitwisseling over het gezamenlijk optrekken van Duitsers en Nederlanders in andere landen, zal een gesprek over de relaties en ervaringen met handelsreizen naar China worden georganiseerd.