Gezamenlijk memorandum over grensoverschrijdende Nederlands-Duitse samenwerking ondertekend

De provincies Gelderland en Overijssel, de regio’s Achterhoek en Twente en de Duitse Kreise Warendorf, Coesfeld, Steinfurt en Borken, de stad Münster en de Bezirksregierung Münster hebben op vrijdag 14 december een gezamenlijk memorandum voor de intensivering van hun grensoverschrijdende samenwerking ondertekend. De belangrijkste samenwerkingsgebieden worden volgens het memorandum economie en arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit en infrastructuur. De samenwerking is onder meer bedoeld om de economie en de werkgelegenheid in de grensregio verder te stimuleren.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er een gemeenschappelijke economische strategie voor de hele grensregio wordt ontwikkeld. Ook op het gebied van mobiliteit zijn belangrijke stappen gepland. Grensoverschrijdende verkeersverbindingen en het fietspadennetwerk zullen worden uitgebreid. Ook willen de partijen aan weerszijden van de grens meekijken bij het vergeven van ov-concessies om zo de vervoersverbindingen over de grens te verbeteren. Bovendien zet de samenwerking zich in voor de regionale bereikbaarheid via de lucht.
Gedeputeerde Annemieke Traag voor Energie, Milieu en Europa: “Ik ben trots op het resultaat en zie deze ondertekening als het bewijs van succesvolle internationale samenwerking op regionaal en lokaal niveau. De afgelopen jaren hebben we de grensoverschrijdende samenwerking geïntensiveerd. We hebben geïnvesteerd in relaties over en weer en houden in onze plannen steeds meer tekening met de belangen over de grens. Nu zetten we de volgende stap in de vorm van een concrete gezamenlijke inhoudelijke samenwerkingsagenda. Wij willen hiermee een voorbeeld zijn voor andere grensregio’s in Nederland.”

“Grensoverschrijdende samenwerking op gemeentelijk niveau speelt zich af op alle besluitvormingsniveaus van de deelnemende overheden. Daarom is het des te belangrijker dat de samenwerking tussen de deelnemers over de landsgrenzen heen nauw op elkaar afgestemd is”, benadrukt de voorzitter van de landraadconferentie in Münsterland, de Landrat van Kreis Warendorf, Olaf Gericke.

“De intensievere samenwerking op dit gemeentelijke en regionale niveau op de vastgelegde gebieden zal bijdragen aan een verdere vermindering van het belemmerende effect van de landsgrens”, verheugt zich de Nederlandse honorair consul Eduard Hüffer, die intensief betrokken was bij de voorbereiding van het memorandum.

En Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, gevestigd in Gronau, benadrukt: “Gezamenlijk grensoverschrijdend optreden biedt vele voordelen. Als de grens niet als hindernis maar als mogelijkheid wordt gezien, dan zal dit de levenskwaliteit en de economie van het grensgebied ten goede komen. Daar zetten de Euregio’s langs de Duits- Nederlandse grens zich voor in.”

Olaf Gericke, voorzitter van de Landraadsconferentie, benadrukt: “Met dit memorandum beogen wij niet nieuwe grensoverschrijdende structuren op te zetten, maar bestaande structuren verder te versterken”.

“De intensievere samenwerking op dit gemeentelijke en regionale niveau op de vastgelegde gebieden zal bijdragen aan een verdere vermindering van het belemmerende effect van de landsgrens”, aldus de Nederlandse honorair consul Eduard Hüffer, die nauw betrokken was bij de voorbereiding van het memorandum.

De werkgroep die bij het opstellen van het memorandum betrokken is, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken instanties, zal het werk op de vastgelegde actieterreinen coördineren en sturen. Daarmee wordt een continu proces in gang gezet dat in januari 2019 van start gaat.

Foto (c): Kreis Warendorf

Memorandum samenwerkingsagenda Oost-Nederland Münsterland

Samenwerkingsagenda Oost-Nederland Münsterland