Gelderse commissaris van de Koning John Berends op bezoek in Düsseldorf

Hoewel ze elkaar bij diverse gelegenheden al hadden ontmoet, was het er nog niet van gekomen om eens rustig kennis te maken. Op donderdag 27 augustus 2020 was het echter zover en bracht de Gelderse commissaris van de Koning John Berends een bezoek aan Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin van het Bezirk Düsseldorf. Gespreksonderwerpen waren onder meer de coronapandemie, watermanagement, waterstof en de bestrijding van grensoverschrijdende ondermijning.

Uiteraard werd gesproken over de wijze waarop beide organisaties actief waren en zijn rond de economische gevolgen van de Covid-19-crisis en de gevolgen die deze crisis heeft voor de samenleving. Het belang van elkaar blijven ontmoeten werd onderstreept. Dat zou ook in versterkte mate moeten gelden voor ontmoetingen tussen Duitse en Nederlandse scholen, waar beiden zich voor willen inzetten.

Een ander onderwerp op de agenda waren de te lage grondwaterstanden, waar beide zijden van de grens mee te kampen hebben. Birgitta Radermacher gaf aan dat ondanks volle stuwmeren, waardoor de indruk bestaat dat er geen tekort aan water is, het land te weinig water vast kan houden. Het wordt tijd dat we daaraan gezamenlijk gaan werken.

Ook op het punt van de strijd tegen ondermijning wisten beide bestuurders elkaar snel te vinden. Waar de grens voor veel criminelen een kans is, mag die voor de bestrijding van misdaad geen hindernis zijn.

Tenslotte hebben beide bestuurders afgesproken de samenwerking op het terrein van waterstof met elkaar te willen verkennen. Zowel Gelderland als Noordrijn-Westfalen komen dit najaar met een waterstofstrategie.

Na zijn bezoek aan Birgitta Radermacher bracht John Berends nog een kort bezoek aan het consulaat-generaal in Düsseldorf (zie foto), waar hij nog met consul-generaal Peter Schuurman sprak over zijn bezoek aan Regierungspräsidentin Radermacher. Ook kreeg hij een rondleiding door de ruimtes waar de medewerkers van het consulaat-generaal en van de grensprovincies sinds eind vorig jaar samen werken aan grensoverschrijdende samenwerking.