Euregionale conferentie een succes

Op woensdag 19 juni stond het Gouvernement in Maastricht in het teken van de Euregionale conferentie. Ruim 150 deelnemers uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de culturele sector en van de overheid waren bijeengekomen om te kijken hoe de stedelijke samenwerking in de Euregio Maas-Rijn kan worden verbeterd. De organisatie was in handen van de steden Maastricht, Aken, Luik, Hasselt, Heerlen, Genk en Sittard-Geleen. De focus lag daarbij vooral op de uitvoering van projecten die dicht bij de burger staan.

In aanwezigheid van de Luikse wethouder Gilles Foret, minister-president Oliver Paasch van de Duitstalige gemeenschap in België, Gouverneur van Limburg Theo Bovens, staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vertegenwoordigers van de Euregio Maas-Rijn, stond de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking centraal. Dit komt voort uit de ambitie van de Euregio om het vestigingsklimaat over de landsgrenzen heen verder te verbeteren.

Landsgrenzen wegdenken

Uit diverse onderzoeken van onder meer McKinsey uit de afgelopen jaren is gebleken dat het benutten van de grensregio veel voordelen met zich meebrengt. Wanneer je de landsgrenzen wegdenkt, is deze regio een grote metropool. Het McKinsey rapport spreekt van een potentiele economische groei van 9 procent, en dat maakt de Euregio dan vergelijkbaar met de Randstad.
Nu de rechtsvorm van de Euregio Maas-Rijn is veranderd – naar een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) – is het moment gekomen om de samenwerking te versterken, ook omdat het EGTS voorziet in een andere rol voor steden in de Euregio Maas-Rijn.

Euregionale agenda

De conferentie diende als een eerste aanzet om met de steden in de Euregio een Euregionale agenda te ontwikkelen, met daaronder een uitvoeringsprogramma. Doel is om zo concreet mogelijk de stedelijke samenwerking in de Euregio te versterken, met als vertrekpunt het rapport ‘Strategisch Actieplan Randstad-Zuid-Limburg’. In dit rapport worden de kansen van de grensoverschrijdende agglomeratie bekeken. De betrokken steden hebben hieruit via hieraan verwante spiegelrapporten een viertal thema´s gedestilleerd: Cultuur, Duurzaamheid, Economie/Arbeidsmarkt en Mobiliteit. Deze thema´s moeten uiteindelijk de Euregionale agenda gaan vormen. In samenwerking met de Euregio Maas-Rijn moet hieraan na de zomer concrete invulling worden gegeven.

Anders dan anders

Het verschil tussen deze en andere conferenties is dat het uitvoeringsprogramma van deze conferentie vooral gericht zal zijn op het uitvoeren van projecten die dicht bij de burger staan. Het gaat daarbij vooral om projecten die een antwoord geven op vragen uit de samenleving en die de burger meteen het voordeel van samenwerking over grenzen heen bieden. Een voorbeeld daarvan zijn een Euregionale UIT-agenda en een geharmoniseerde Euregionale laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.