Enschede en Münster nu officieel partnersteden

Al decennia zijn ze goede buren, en er zijn al talloze gezamenlijke projecten uitgevoerd – maar officiële partnersteden waren Enschede en Münster nog niet. Sinds dinsdag 21 september is dat echter wel het geval. Toen werd het jumelagehandvest in de Friedenssaal in Münster ondertekend, waardoor de hechte vriendschap nu ook schriftelijk vastgelegd is. Beide steden wilden de stedenband eigenlijk vorig jaar al bekrachtigen, maar door de coronapandemie moest het officiële moment tot nader order uitgesteld worden.

Na een gezamenlijke vergadering van de gemeentebesturen van beide steden ondertekenden Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede, en Markus Lewe, burgemeester van Münster, het jumelagehandvest. Lewe verwees naar de lange traditie van samenwerking met Enschede en de al even lange lijst met toekomstige projecten. Als voorbeeld noemde hij het gezamenlijke verkeersbeleid, zoals de treinverbinding Zwolle-Münster. “We werken met veel plezier aan zulke projecten”, aldus Lewe. Van Veldhuizen was het met hem eens: “Dit is een heel goed begin van een heel goede toekomst.” Ook hij noemde de goede samenwerking en wees op de steun van Münster tijdens de coronapandemie: “Jullie waren er voor ons in tijden van nood en hebben ons letterlijk geholpen om weer lucht te krijgen.”

Veel contacten tussen beide steden

In 2017 werd al een intentieverklaring ondertekend met als doel de kennisoverdracht tussen de gemeentebesturen te stimuleren. Sindsdien hebben beide burgemeesters regelmatig informatie uitgewisseld, en hebben 20 gemeentelijke afdelingen contact gelegd met hun pendant in Münster. Daarnaast werken steeds meer bedrijven over de grens heen samen en bestaan er talloze culturele contacten. Twenteboard werkt samen met de Duitse IHK en Wirtschaftsförderung, net als Universiteit Twente en de Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Tot slot is er veel contact tussen Provincie Overijssel en de Bezirksregierung Münster. Doordat Enschede en Münster allebei in de Euregio liggen, kunnen binationale projecten ook door Europese subsidies worden ondersteund.

Nederlandse wieg staat in Münster

Enschede wordt beschouwd als de meest Duitse stad van Nederland. De helft van de internationale studenten in deze grensstad komt bijvoorbeeld uit Duitsland. Omgekeerd wordt in het Haus der Niederlande in Münster de opleiding ‘Niederlandestudien’ aangeboden. Münster geldt als de wieg van Nederland: hier werd in 1648 de Vrede van Münster getekend, waarmee de Tachtigjarige Oorlog tot een einde kwam. De Nederlandse afgevaardigden woonden tijdens de onderhandelingen in het Krameramtshaus, waar nu het Haus der Niederlande gevestigd is.

Op de foto: Onno van Veldhuizen (l) en Markus Lewe