Duitse ‘Pkw-Maut’ van de baan

Een tegenslag voor de Duitse regering: de ‘Pkw-Maut’ is in strijd met de Europese wetgeving. De geplande tolheffing voor personenauto’s is volgens een uitspraak van het Europees Gerechtshof discriminerend, omdat de economische last uitsluitend wordt gedragen door automobilisten uit andere EU-lidstaten. Daarmee was de aanklacht die Oostenrijk, gesteund door Nederland, had ingediend, succesvol.

De Maut zou bovendien in strijd zijn met de principes van vrij verkeer van goederen en diensten in de Europese binnenmarkt, aldus de rechters. De invoering van de Maut volgens het huidige model is daarmee niet mogelijk,

De Pkw-Maut wordt gezien als prestigeproject van de CSU in de Bondsregering. Deze moest op rijkswegen en snelwegen vanaf oktober 2020 worden geïnd. Duitse autobezitters zouden volledig worden gecompenseerd door middel van een verlaging van de wegenbelasting. Automobilisten uit het buitenland hadden volgens het plan alleen voor het gebruik van snelwegen moeten betalen.

Het leek er lang op dat Duitsland zou ontkomen aan een slepende rechtszaak. De Europese Commissie, die al met een aanklacht had gedreigd, liet zich in 2016 van een licht aangepast model overtuigen, dat minister Alexander Dobrindt (CSU) erdoor wist te drukken. Oostenrijk zag dat echter anders. Het buurland dat zelf ook tol int, bracht de zaak voor het Gerechtshof. Bij de aanklacht kreeg Oostenrijk steun van Nederland.

Foto: (c) Tim Reckmann  / pixelio.de