Duits-Nederlandse samenwerking gezondheid en wolvenbeheer

Tijdens het ‘Politiker-Treffen’ van november 2020 hebben de grensprovincies Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland afspraken gemaakt met Noordrijn-Westfalen om meer samen te werken op de thema’s milieu en gezondheid en wolvenbeheer. Onder (digitaal) gastheer- en voorzitterschap van gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (Noord-Brabant) overlegden staatssecretaris Dr. Heinrich Bottermann (NRW), gedeputeerde Ruud Burlet (Limburg), gedeputeerde Tijs de Bree (Overijssel) en gedeputeerde Jan van der Meer (Gelderland).

Deze provincies werken al sinds 1992 grensoverschrijdend samen met het milieuministerie van Noordrijn-Westfalen (MULNV). De coronacrisis vormt geen belemmering om naar raakvlakken en gezamenlijke actiepunten te zoeken.

Ervaringen uitwisselen

Op de agenda van het overleg stonden het werkprogramma en de toelichting daarop aan bod. Ook werden er door de inhoudelijke specialisten resultaten en informatie gedeeld over twee onderwerpen: Milieu en Gezondheid (provincie Gelderland) en wolvenbeheer in Noordrijn-Westfalen en Nederland (provincies Limburg en Noord-Brabant). Ook werden er afspraken gemaakt die de samenwerking kunnen verdiepen. Zo is afgesproken om in het kader van gezondheid en omgevingskwaliteit nadere kennis over beweegvriendelijke openbare ruimte en gebouwen uit te wisselen. Ook gaan Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant onderling meer ervaringen over de wolf uitwisselen, waarbij de focus komt te liggen op sociale acceptatie en preventie en aanpak.

Circulaire economie en duurzame landbouw

In 2021 wordt er, op aangeven van Noordrijn-Westfalen, ruimte gemaakt voor klimaatverandering/-adaptatie en -mitigatie. Projecten die al lopen aan de Noordrijn-Westfaalse universiteiten, worden hierbij betrokken. Op het gebied van circulaire economie gaat in 2021 een nadere kennis- en informatie-uitwisseling plaatsvinden. Tevens wordt duurzame landbouw in het nieuwe jaar samen opgepakt en in 2021 voor de ENCORE-bijeenkomst geagendeerd. Daarnaast zijn de provincies en Noordrijn-Westfalen voornemens om de mogelijkheden van Europese financiering voor projecten te onderzoeken.