Duits-Nederlandse Commissie voor Ruimtelijke Ordening viert 50-jarig bestaan

Het Koninkrijk der Nederlanden en de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen vierden het 50-jarig bestaan van de “Deutsch-Niederländische Raumordnungskommission” tijdens een feestelijke plechtigheid in Nordhorn op 6 juni 2018. Deze Commissie levert een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke ontwikkeling in de grensregio. Ook werd er getoast op de succesvolle samenwerking tussen Nederland en de beide Duitse deelstaten. Meer dan 100 gasten woonden de plechtigheid bij.

Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rainer Beckedorf, staatssecretaris van het “Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz” van Nedersaksen, Dr. Katharina Erdmenger van het “Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat” en Christoph Dammermann, staatssecretaris van het “Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie” van Noordrijn-Westfalen schetsten hun visie op de toekomst van de Duits-Nederlandse samenwerking. De Duitse hoogwaardigheidsbekleders vinden het belangrijk dat inwoners van de grensregio’s prettig kunnen leven. Juist in de grensregio’s kan dit alleen in dialoog met de buurlanden worden bereikt, bijvoorbeeld door ruimtelijke planningsprocedures met elkaar te coördineren. De Duits-Nederlandse Commissie voor Ruimtelijke Ordening bevordert deze dialoog al vijftig jaar.

Rainer Beckedorf deed een beroep op de actoren in het grensgebied om samen ter plekke problemen op het gebied van ruimtelijke ordening op te lossen. “Ik ben onder de indruk van de verscheidenheid aan thema’s die samen zijn opgepakt en van de vele innovatieve gezamenlijke projecten die zijn opgezet.” Hij prees het grote engagement in de landbouwsector om aan de aanzienlijke structurele veranderingen in de grensregio tegemoet te komen.

Christoph Dammermann, staatssecretaris van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, voegde hieraan toe: “De mensen in de grensregio hameren er terecht op dat politici op een praktische manier met de uitdagingen van de toekomst om moeten gaan. In de toekomst zou de Duits-Nederlandse Commissie voor Ruimtelijke Ordening zich nog sterker kunnen profileren als platform voor de uitwisseling van ideeën voor de verdere ontwikkeling van de grensregio’s.”

Natuurlijk heeft ook het grensgebied ook zelf een stem. In een paneldiscussie presenteerden de burgemeesters van Coevorden (provincie Drenthe), Borne (provincie Overijssel) en Weeze (Kreis Kleve, NRW) hun gemeentelijke visie.

50 jaar gezamenlijke Duits-Nederlandse ontwikkeling van het grensgebied

De Duits-Nederlandse Commissie voor Ruimtelijke Ordening werd op 13 juni 1967 in Bonn opgericht. Het werkgebied van de Commissie strekt zich uit van de Noordzee tot de regio Aken/Maastricht. De Commissie is belast met de behandeling van alle fundamentele vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, voor zover deze voor beide landen van belang zijn. De nadruk van haar activiteiten ligt op de coördinatie van programma’s en plannen voor ruimtelijke ordening en op de coördinatie van grensoverschrijdende of grensgerelateerde ruimtelijke planning. Bovendien – en dit wordt steeds belangrijker – ontwikkelt het gezamenlijke perspectieven en levert het zo een bijdrage aan de ruimtelijke ontwikkeling van de grensregio.