Digitaal werkbezoek gedeputeerden aan EUREGIO

Een werkbezoek in tijden van corona, hoe doe je dat? Digitaal natuurlijk. En zo verzamelden de voorzitter van EUREGIO, Rob Welten, de directeur-bestuurder van EUREGIO, Christoph Almering, zich met hun medewerkers op vrijdagmorgen 6 november op het beeldscherm om daar de Gelderse gedeputeerde Peter van ’t Hoog en zijn collega-gedeputeerde uit Overijssel, Roy de Witte, te ontvangen. Het bezoek was met de hoop op een fysieke ontmoeting al uitgesteld, maar uiteindelijk is toch gekozen voor een ontmoeting in deze vorm.

Doel van het bezoek was kennismaken met EUREGIO en enkele hoofdthema’s in de grensoverschrijdende samenwerking wat verder uitdiepen.  Als eerste de ‘Strategie EUREGIO 2030’, waar Christoph Almering uiteenzette hoe de leden van EUREGIO (gemeenten en waterschappen aan Nederlandse kant en de Gemeinden en Kreise aan Duitse kant) het gebied voor alle grensbewoners tot een 360-graden leefgebied willen maken.

Hoe EUREGIO daar nu al aan werkt werd duidelijk in presentaties over de intensieve samenwerking tussen deze partners (maar dan inclusief provincies en Bezirk Münster) rond arbeidsmarkt, onderwijs, economie en mobiliteit. Ondanks de remmende werking van de coronapandemie wordt er op tal van terreinen doorgewerkt aan het oplossen van concrete problemen aan de grens.

Peter van ’t Hoog, gedeputeerde Provincie Gelderland (c) Provincie Gelderland

Drukte bij GIP’s

De coronacrisis met alle gevolgen voor de grensoverschrijdende bedrijvigheid en pendelaars was ook te merken aan de enorme drukte die ontstond bij het GrensInfoPunt (GIP) van EUREGIO. Daar kunnen burgers en bedrijven terecht met vragen over wonen, werken en ondernemen aan de andere kant van de grens. De huidige crisis bewijst de waarde van deze organisaties, ook omdat snel informatie geleverd kon worden over nieuwe problemen die ontstaan bij snel genomen – en daarom niet altijd helemaal grensoverschrijdend doordachte – crisismaatregelen.  Vanaf volgend jaar krijgen deze GIP’s structureel financiering vanuit Nederland en vanuit Duitsland.

Dat we elkaar aan de grens graag en in alle diversiteit willen ontmoeten bewijst het grote succes van het Kaderproject voor kleinere INTERREG-projecten. Ook in het nieuwe INTERREG-programma, dat volgend jaar van start moet gaan, wil EUREGIO ruimte voor deze initiatieven.

Roy de Witte, gedeputeerde Provincie Overijssel (c) Provincie Overijssel

Grensoverschrijdende gezondheidszorg centraal

Veel ruimte was ingeruimd voor een gesprek over grensoverschrijdende gezondheidszorg. Mevrouw Manon Bruens van het Bureau Acute Zorg Euregio was te gast om te vertellen over de huidige stand van zaken. Er is al veel geregeld op dat terrein, maar de stap van project naar soepel lopende praktijk vraagt permanente aandacht. Er moet gezorgd worden voor het uitvoeren van de adviezen die voortkomen uit de projecten, maar ook de zorgverleners zelf moeten regelmatig bijgepraat kunnen worden over de mogelijkheden aan de andere kant van de grens. De beide gedeputeerden zegden toe in gesprek te willen gaan over de vraag hoe de beide provincies hieraan zouden kunnen bijdragen.

De geplande discussie over stikstof, natuur, water, duurzame landbouw en ondermijning in het grensgebied moest helaas – omdat over het bovenstaande al zoveel informatie uit te wisselen was – naar een volgende bijeenkomst worden verschoven.