Derde Grenslandconferentie: gezamenlijke verklaring voor een ‘Europa zonder grenzen, ook in tijden van crisis’

Op de derde editie van de Grenslandconferentie, die vandaag in Enschede plaatsvond, kwamen wederom talrijke betrokkenen bij de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen bijeen. Tijdens het evenement stonden de ervaringen in de grensregio tijdens de coronapandemie centraal. Daarnaast werd de tweede Grenslandprijs uitgereikt, vonden workshops over grensoverschrijdende thema’s plaats, werd de gezamenlijke Grenslandagenda geactualiseerd en vond er een netwerkevent plaats.

Het evenement vond fysiek in het Muziekcentrum in Enschede plaats, maar geïnteresseerden hadden tevens de mogelijkheid om online deel te nemen.

“Voorbeeld van Europees denken en handelen”

“De pandemie vormde ook voor de grensregio een uitdaging. Maar ze heeft aangetoond hoe goed onze samenwerking is”, aldus de minister van Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, dr. Stephan Holthoff-Pförtner. “Wij zijn een voorbeeld van Europees denken en handelen in tijden van crisis geworden. We zullen hier nu op voortborduren en onze grensregio nog sterker en veerkrachtiger maken met de lessen die we uit de pandemie hebben geleerd. De Nederlands-Duitse grens was één van de twee grenzen in het Schengengebied die tijdens de pandemie ononderbroken open is gebleven. Daar waar grenzen in de hoofden van de mensen allang verdwenen zijn, kunnen zij in tijden van crisis niet opnieuw worden gesloten.”

Daar sloot Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede, zich bij aan: “Dat de grens opengebleven is, was belangrijk voor werkgevers en werknemers aan beide zijden van de grens. Bovendien hebben Duitse ziekenhuizen Nederlandse coronapatiënten opgenomen toen wij ic-bedden tekortkwamen. Een mooi voorbeeld dat klip en klaar laat zien hoe belangrijk het is om de grenzen uit te gummen.”

Gezamenlijke verklaring

In een gezamenlijke verklaring met als titel “Voor een Europa zonder grenzen, ook in tijden van crisis” onderstreepten Nederland en Noordrijn-Westfalen hun succesvolle samenwerking. Ook werden de uitdagingen die de steeds veranderende inreisregels en beschermingsmaatregelen met zich meebrachten gethematiseerd. De verklaring is gestoeld op verslagen van actoren uit het grensgebied en op onderzoeken naar epidemiologische ontwikkelingen en de perceptie van de pandemie in het grensgebied.

“In de grensregio’s komen onvermijdelijk verschillende – veelal nationale – regels bij elkaar. Dit is niet makkelijk in een regio waar de grens al zo lang geen barrière meer vormt”, zei staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verantwoordelijk voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en zijn buurlanden. “In de verklaring zeggen we daarom niet voor niets: Noordrijn-Westfalen en Nederland, en bovenal de inwoners en instanties in de grensregio’s, hebben door hun grensoverschrijdende samenwerking een staaltje van Europees denken in crisistijd ten beste gegeven.”

Betere grensoverschrijdende coördinatie

Tijdens de Grenslandconferentie vond tevens een workshop voor Nederlandse GGD’s en hun Duitse equivalent, de Gesundheitsämter, plaats. “Bij het nationale crisismanagement moet beter rekening worden gehouden met de bijzondere situatie van de regio’s. De maatregelen moeten grensoverschrijdend heel nauwkeurig worden gecoördineerd, en de regels moeten zo worden gecommuniceerd dat zij aan weerszijden van de grens worden begrepen”, aldus minister Holthoff-Pförtner.

Daarnaast gingen de deelnemers in workshops aan de slag met grensoverschrijdende rampenbestrijding, de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, het grensoverschrijdende onderwijs en de grensoverschrijdende aanpak van de georganiseerde misdaad.

Uitreiking Grenslandprijs

De winnaar van de tweede Grenslandprijs was het project GrensMatch: een gratis matching-instrument voor werkgevers, werkzoekenden en stagiairs. De twee andere finalisten waren het project Leren zonder Grenzen en ILI Opleiding.

Veel doelstellingen uit Grenslandagenda al behaald

Veel van de doelstellingen uit de “Grenslandagenda 2021“, die op de vorige Grenslandconferentie werden vastgesteld, zijn al behaald. Zo is op 16 september het netwerk N4 (Netwerk Nederlandse en NRW Niet-politie gerelateerde crisisbeheersing) opgericht en is in Venlo een nieuw Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling gerealiseerd. Ook zijn er inmiddels 72 scholen gecertificeerd als Euregio-profielschool.

Volgende Grenslandconferentie in Aken

Tijdens de Grenslandconferentie werd tevens aangekondigd waar de volgende conferentie georganiseerd zal worden: in Aken. De vierde Grenslandconferentie zal in maart 2022 plaatsvinden.

De livestream van de Grenslandconferentie 2021 kan hier teruggekeken worden.

Foto: (c) Foto: Land NRW / Andrea Bowinkelmann