Deelstaatregering NRW legt prioriteiten Europapolitiek vast

Het kabinet van Noordrijn-Westfalen heeft op dinsdag 9 februari 2021 de Europese beleidsprioriteiten voor 2021 vastgelegd. “Tijdens de pandemie heeft Europa bewezen hoeveel creativiteit, flexibiliteit en inzet er opgebracht kan worden wanneer de situatie daarom vraagt”, aldus minister van Europese Zaken dr. Stephan Holthoff-Pförtner. Tegelijkertijd, zo zei hij, is het duidelijk dat de Europese Unie haar veerkracht en kracht moet vergroten. Europa zou te vaak slechts hebben gereageerd in plaats van met vooruitziende blik gehandeld – zowel tijdens de wereldwijde financiële crisis, de Europese schuldencrisis en de vluchtelingencrisis als de coronacrisis.

“Als je kritisch bent, zou je kunnen zeggen dat we al meer dan tien jaar in een crisissituatie verkeren”, zei hij. “We hebben meer samenwerking en betrouwbare crisismechanismen nodig.” Europa, zei hij, dreigt anders te verworden tot een werkplaats waar reparatiewerkzaamheden worden verricht.

Wat nodig is, is een frisse wind, nieuwe initiatieven en efficiëntere besluitvormingsprocedures. Verwacht wordt dat ook dringende kwesties zoals klimaatbeleid en digitale transformatie van een dergelijke frisse wind zullen profiteren.

“We hebben meer samenwerking en betrouwbare crisismechanismen nodig”

Met de vaststelling van de Europese prioriteiten bekrachtigt de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen haar onafhankelijkheid bij de vormgeving van het Europese beleid: ze velt niet alleen een oordeel over het werkprogramma dat de Europese Commissie in oktober 2020 heeft vastgesteld, maar stelt ook haar eigen prioriteiten vast.

Betere Europese samenwerking voordeel voor burgers

De netwerkvorming tussen regio’s, lidstaten en Europese instellingen moet “dringend verder worden ontwikkeld”, zo drong minister Holthoff-Pförtner aan. De onbureaucratische samenwerking van Noordrijn-Westfalen met zijn Nederlandse en Belgische buren in de Cross-Border Task Force Corona is een uitstekend voorbeeld van hoe intensieve samenwerking burgers “concrete voordelen” oplevert. Noordrijn-Westfalen dringt aan op aanzienlijk meer Europese samenwerking, met name in de gezondheidszorg. Regelmatige stresstests kunnen het reactieve vermogen in crisissituaties helpen verbeteren, zo staat in het besluit.

Bescherming van democratie en rechtsstaat topprioriteit

De bescherming van de democratie en de rechtsstaat staat bovenaan de prioriteitenlijst van de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen. “Een Europa waarin de rechtsstaat in twijfel wordt getrokken, is een lege, waardeloze huls”, benadrukte Holthoff-Pförtner. “Schendingen van de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zijn voor Noordrijn-Westfalen absoluut onaanvaardbaar.” De deelstaat is vastbesloten ervoor te zorgen dat de toewijzing van Europese middelen zoals beoogd inderdaad strikt gebonden is aan de normen van de rechtsstaat. “De sancties moeten echter gericht zijn tegen de desbetreffende regeringen – niet tegen de burgers,” aldus de minister. “Wanneer we erin slagen de wereld van morgen vorm te geven door de schade van vandaag te herstellen, zal Europa sterker uit de pandemie komen.”