‘Cross-Border Task Force Corona’ een feit

Op 20 maart is een Cross-Border Task Force Corona tussen Noordrijn-Westfalen, Nederland en België opgericht. Doel van de taskforce is om het grensoverschrijdende crisisbeheer in de strijd tegen het coronavirus beter op elkaar af te stemmen.

Minister-president van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet: “In tijden van crisis zijn het uitwisselen van informatie en gecoördineerde actie over de grenzen heen van essentieel belang. De taskforce kan snel afspraken maken en reageren op nieuwe ontwikkelingen. Het feit dat we deze taskforce in zo’n korte tijd hebben kunnen opzetten, onderstreept de nauwe samenwerking tussen de buurlanden. We profiteren van bewezen en betrouwbare structuren die we al voor de crisis hebben ontwikkeld.”

Wederzijdse afstemming activiteiten

De taskforce moet de wederzijdse uitwisseling van informatie verbeteren, maatregelen synchroniseren en zaken van gemeenschappelijk belang voor het crisisbeheer verhelderen. Daarbij staat met name de situatie in de grensregio’s met betrekking tot het grensverkeer en de beschikbaarheid van bedden op de intensive care centraal. Eerder stuurden burgemeesters op initiatief van de Duitse Kreis Borken een brandbrief naar de Duitse regering dat de coronamaatregelen in het grensgebied gelijkgetrokken moesten worden. Dit om te voorkomen dat Duitsers bijvoorbeeld massaal de grens oversteken om te winkelen en Nederlanders de grens over rijden om te tanken.

Tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuwe taskforce werd al overeenstemming bereikt over de uitwisseling van situatierapporten en de wederzijdse coördinatie van de behoefte aan maatregelen in de grensregio’s. Verduidelijkt werd dat zowel in Nederland, Duitsland en België de inachtneming van sociale afstand een belangrijke strategie in de bestrijding van het coronavirus vormt.

Naast de Staatskanzlei van Noordrijn-Westfalen zijn deskundigen van verschillende ministeries van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en uit Nederland en België, de ministeries van Buitenlandse Zaken, de ambassades, de politie en de betrokken ministeries in de taskforce vertegenwoordigd. Ook vertegenwoordigers van de deelstaat Nedersaksen en de Duitse ambassades in Nederland en België nemen deel aan de taskforce. Voorlopig zal de taskforce regelmatig per telefoonconferentie bijeenkomen en in geval van acute nieuwe situaties binnen korte tijd informatie kunnen uitwisselen.

Nederlandse landsgrenzen vooralsnog open

De Nederlandse landsgrenzen blijven vooralsnog wel open. In een Kamerbrief geeft minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan dat Nederland vooralsnog niet de noodzaak ziet om beperkende maatregelen aan de Nederlandse landsgrenzen met Duitsland en België in te stellen. “Het is in het algemene belang van burgers en bedrijven dat de grenzen met onze buurlanden openblijven en dat de grensregio’s aan weerszijden gezamenlijk optrekken. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor de continuïteit van de medische zorg en de distributie van onder andere levensmiddelen. Het kabinet wil daarom in de grensregio’s belemmeringen voor grenswerkers voorkomen en een vrije doorgang van goederentransport blijven waarborgen.” Duitsland voerde op 16 maart wel al restricties in voor de grenzen met Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Frankrijk en Luxemburg. Niet-essentiële reizen naar Nederland worden wel afgeraden.

Foto: (c) Land NRW