Coronacrisis: euregionale samenwerking in de gezondheidzorg

Onlangs is het euregioproject Sustainable Healthy Euregio (SHE) van start gegaan. Doel van het project is het opzetten van een netwerk waarin de Nederlandse GGD’s en de Duitse Gesundheitsämter in de euregio rijn-maas-noord structureel gaan samenwerken. Dr. Michael Dörr, directeur van het Gesundheitsamt in Rhein-Kreis Neuss en projectpartner van SHE, benadrukt: “Vooral in tijden van COVID-19 blijkt hoe belangrijk samenwerking over landsgrenzen heen kan zijn én is.” De pandemie heeft aangetoond dat de Nederlandse en Duitse gezondheidsdiensten elkaar nauwelijks kennen.

Binnen SHE moet kennis over de coronapandemie en de structuren van de gezondheidsdiensten in beide landen worden uitgewisseld. Ook moet de onderlinge communicatie worden verbeterd. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod: besmettelijke ziekten zoals COVID-19, mazelen en griep, gezondheid van jongeren, moeilijk te bereiken doelgroepen en migranten. Er zijn workshops, studiedagen, burgerfora en expertstages gepland. Naast gezondheidsexperts zullen ook burgers, bedrijven uit de grensregio’s, scholen, zelfhulpgroepen en medisch personeel bij het project worden betrokken.

Andere projectpartners zijn de Gesundheitsämter van Kreis Viersen, de steden Düsseldorf, Mönchengladbach en Krefeld, de GGD Zuid-Limburg, Veiligheidsregio Limburg-Noord, euPrevent en EPECS (European Patients Empowerment for Customised Solutions).

Veiligheidsregio Limburg Noord lead partner

Het SHE-project ontvangt tot juni 2022 Europese subsidie uit het INTERREG-programma Deutschland-Nederland van de euregio rijn-maas-noord, de provincie Limburg en het ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen. De Veiligheidsregio Limburg Noord is Lead Partner van het project. Het doel is een duurzame samenwerking tussen Nederland en Duitsland.