Boele Staal nieuwe waarnemend CvK Overijssel

Waarnemend Commissaris van de Koning Boele Staal

Per 19 december is Boele Staal aangetreden als waarnemend Commissaris van de Koning in Overijssel. De 69-jarige Staal was van 1998 tot 2007 onder andere commissaris van de Koningin in Utrecht en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Het afgelopen jaar was hij waarnemend burgemeester van Arnhem.
Staal als waarnemend Commissaris van de Koning in Overijssel vervult tijdelijk de vacature die is ontstaan omdat Ank Bijleveld-Schouten in het nieuwe kabinet minister van Defensie is geworden. Staal blijft aan tot er een nieuwe commissaris is gevonden.

Stevent Duitsland af op een nieuwe ‘GroKo’ van CDU/CSU en SPD?

Op 20 november 2017 werd bekend dat de coalitieonderhandelingen tussen de christendemocratische CDU/CSU van Angela Merkel, de liberale FDP en de Groenen waren mislukt. De FDP trok zich uiteindelijk terug uit deze ‘Jamaica-coalitie’. De standpunten van de partijen lagen te ver uiteen, vooral op het gebied van immigratie. Twee maanden na de Duitse verkiezingen op 24 september 2017 was Angela Merkel weer terug bij af. De vraag rees: nieuwe verkiezingen, een minderheidsregering of toch met de SPD om de tafel? Dat laatste lijkt nu een serieuze optie.

Merkel wil binnen afzienbare tijd met de SPD gaan onderhandelen over een nieuwe Grote Coalitie. In eerste instantie liet partijleider Martin Schulz van de SPD weten niet beschikbaar te zijn als regeringspartij, vanwege de historische nederlaag van zijn partij na de verkiezingen in september. Toch gaat Schulz, onder druk van zijn eigen partij, om de tafel met Merkel. Woensdag 13 december vinden de eerste gesprekken plaats, ondanks veel kritiek vanuit de andere partijen. Niemand lijkt zin te hebben in een nieuwe ‘GroKo’ van CDU/CSU en SPD. Toch lijkt deze optie de meest haalbare, want Merkel ziet zowel nieuwe verkiezingen als een minderheidsregering niet zitten.

Beide partijen hechten veel belang aan de toekomst van de EU. Het ‘redden van Europa’ zien ze als hun grote opdracht. Maar op het gebied van sociale thema’s liggen de standpunten van beide partijen behoorlijk uiteen. Zo wil de SPD particuliere zorgverzekeringen afschaffen, de CDU niet. De SPD richt zijn pijlen op de gezondheidszorg, ouderenzorg en onderwijs. Echter, politici van de CDU en CSU hebben belangrijke eisen van de SPD op het gebied van gezinshereniging en de ‘Bürgerversicherung’ bij voorbaat al afgewezen. De SPD vindt dat Merkel aan zet is en de partij tegemoet moet komen.

Op woensdag 13 december zitten CDU-partijleider Angela Merkel, CSU-partijleider Horst Seehofer en de fractieleiders Volker Kauder (CDU) en Alexander Dobrindt (CSU) samen met partijleider Martin Schulz (SPD) en fractieleider Andrea Nahles om de tafel. De verwachting is dat er een tijdsplan zal worden besproken voor de onderhandelingen. Merkel wil echter zo snel mogelijk met de onderhandelingen beginnen. “Die Welt wartet darauf, dass wir agieren können”, aldus Merkel.

Foto: Martin Schulz van de SPD (copyright Tim Reckmann / pixelio.de)

3 + 3-overleg als scharnier voor grensoverschrijdende samenwerking

3 + 3-overleg

Op 29 november jongstleden stond tijdens het 3 + 3-overleg in het Limburgse Steyl de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking op de agenda. Gastheer en gouverneur van Limburg de heer Bovens verwelkomde de Regierungspräsidentin van Düsseldorf, mevrouw Rademacher, de Regierungspräsidentin van Keulen, mevrouw Walsken, de Regierungspräsidentin van Münster, mevrouw Feller, de Commissaris van de Koning de heer Cornielje, de Nederlands Consul-Generaal de heer Lansink en de heer Brengelmann, Duits ambassadeur in Nederland, op het overleg.

Dhr. Bovens refereert in zijn betoog op het 3 + 3-overleg aan het nieuwe coalitieakkoord in Noordrijn-Westfalen (NRW), het werk van het Nederlandse Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid (GEA) en de positieve opmerkingen over grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlandse regeerakkoord. Het is zijn wens om nu de focus te leggen op veiligheid, verkeer en infrastructuur, arbeidsmarkt en scholing. Mevrouw Feller stelt op het gebied van scholing en onderwijs voor om het thema erkenning van beroepsdiploma´s op te gaan pakken. 

Kansen benutten
Ook de heer Cornielje is blij dat deze samenwerking hoog op de agenda van Nederland en NRW staat. Er zijn aan de grens kansen die niet voldoende worden benut. In het licht daarvan onderstreept mevrouw Radermacher de rol van het aanwezige gezelschap in het bijeenbrengen van mensen om te zorgen dat het grensoverschrijdende werk gedaan wordt. Een sleutelrol hierin heeft de persoonlijke inzet als basis voor een succesvolle ontwikkeling. 

Mevrouw Feller geeft aan dat juist de provincies en Bezirke in staat zijn de eigen ervaringen uit de regio mee te nemen in de samenwerking, aangezien deze een meerwaarde zijn voor de gezamenlijke ontwikkeling. Op het gebied van veiligheid vindt zij het zinvol als er meer thematisch gewerkt zou kunnen worden, met een uiteindelijke focus op concreet handelen.  Het 3 + 3-overleg moet hierin een herkenbare rol krijgen, als scharnier in de samenwerking tussen beide landen.

Landtag NRW maakt zich sterk voor grensoverschrijdende samenwerking

Landtag

De cijfers liegen er niet om: met een handelsvolume van meer dan 50 miljard euro is Nederland de belangrijkste handelspartner van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, daarnaast bestaan er momenteel al 56 stedenbanden tussen Nederland en NRW. Toch is er ook nog steeds een groot aantal obstakels dat de samenwerking bemoeilijkt. De politieke partijen CDU en FDP dienden daarom vorige maand een motie in voor de verdere verbetering van samenwerking over de grenzen heen. De Landtag van Noordrijn-Westfalen vraagt de deelstaatregering daarom onder andere op om zich sterk te maken voor de wederzijdse erkenning van diploma´s en de problematiek hieromtrent op te lossen. Daarnaast wenst de Landtag de opzet van de Dag van de Duitse taal als tegenhanger van de in Nederland reeds bestaande Dag van de Duitse taal en extra steun voor grensoverschrijdende onderwijsinitiatieven.
De volledige inhoud van de motie is hier te vinden.

Foto: (c) Bildarchiv des Landes Nordrhein-Westfalen

Vier veiligheidsregio´s en Kreis Kleve tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 29 november 2017 is in het Euregio-Forum een “Samenwerkingsovereenkomst op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding” tussen de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden ondertekend.

De 138 km lange gezamenlijke grens van de Kreis Kleve met Nederland biedt veel mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking. Ook de samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding kent een lange traditie. De hulp en ondersteuning van de buren is voor beide zijden van de grens al heel lang een vanzelfsprekendheid, die nu door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst nog eens onderstreept wordt. “De wederzijdse hulp en ondersteuning in het belang van onze inwoners, is zoals het tussen partners en vrienden hoort, aan beide zijden van de grens onderdeel van een goed nabuurschap”, benadrukte Landrat Wolfgang Spreen in zijn welkomstwoord. Het is ons met elkaar gelukt een gezamenlijke overeenkomst over de toekomstige samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding af te stemmen, die invulling geeft aan de wensen van de partners van beide zijden van de grens en die wij nu met leven moeten vullen”.

Rampen houden zich niet aan grenzen

Als vertegenwoordiger van alle vier de Veiligheidsregio´s sprak burgemeester Hubert Bruls uit Nijmegen: “De grensoverschrijdende samenwerking is heel belangrijk. Hoogwater of gifwolken stoppen niet bij de grens. Daarom moeten wij bij de crisisbeheersing en de rampenbestrijding goed samenwerken. En dat niet alleen als er echt iets aan de hand, maar ook van te voren. Bijvoorbeeld door het opstellen van plannen en gezamenlijke oefeningen. Daarom ben ik blij, dat vandaag onze goede samenwerking, die in de praktijk is ontstaan, nu met een overeenkomst wordt bekrachtigd. Een overeenkomst van grote betekenis!”. Vervolgens ondertekenden burgemeester Hubert Bruls uit Nijmegen voor de Veiligheidsregio Gelderland Zuid, burgmeester Jan-Willem Wiggers uit Hattem voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, burgemeester Ahmed Marcouch uit Arnhem voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en burgemeester Jos Hessels uit Echt-Susteren voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord en Landrat Wolfgang Spreen van de Kreis Kleve de Samenwerkingsovereenkomst voor de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Aan de bijeenkomst namen verder ook consul Hans van de Heuvel van het Consulaat-Generaal in Düsseldorf, honorair consul Freddy B. Heinzel en vertegenwoordigers uit politiek, bestuur en de brandweer deel.

Samenwerking voor de lange termijn

De ondertekende overeenkomst bekrachtigt het traditioneel goede nabuurschap. Met name voor de brandweer en ambulancedienst is de grensoverschrijdende samenwerking dagelijkse praktijk. Ook op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding kunnen de partners terugblikken op een langdurige samenwerking. Nadat door enkele reorganisaties aan Nederlandse zijde nu de Veilgheidsregio´s verantwoordelijk zijn, was het nodig om ook de grensoverschrijdende samenwerking opnieuw te structureren. Daarom was het doel om één gezamenlijke overeenkomst tussen de Kreis Kleve en alle vier de aangrenzende Veiligheidsregio´s op te stellen.

Op de foto (v.l.n.r.): burgemeester Jos Hessels, burgemeester Hubert Bruls, burgemeester Jan Willem Wiggers, Landrat Wolfgang Spreen van de Kreis Kleve en burgemeester Ahmed Marcouch. Foto; Kreis Kleve

Coalitiebesprekingen in Noordrijn-Westfalen

Dinsdag 6 juni 2017, is de derde ronde begonnen van de coalitiebesprekingen tussen CDU en FDP voor een nieuwe deelstaatregering in Noordrijn-Westfalen. Voor de besprekingen zijn 13 commissies rondom onderwerpen geformeerd. De (tussen)resultaten worden in hoofdgesprekken geëvalueerd, waarbij naast de partijleiders Armin Laschet en Patrick Lindner, steeds 5 leden van beide partijen aanwezig zijn. Het streven is om voor het zomerreces (17 juli) de nieuwe regering te presenteren.

De gesprekken tussen CDU en FDP voor een nieuwe deelstaatregering in NRW zijn strak georganiseerd zowel qua inhoud als qua tijdsdruk. Vanuit beide partijen wordt gemeld, dat de sfeer uitstekend is en dat men alle vertrouwen heeft op een goede uitkomst. Op 30 mei jl. wist de Kölnische Rundschau al te berichten dat er overeenstemming was over hogescholen, economie, verkeer en bouwen en gemeenten.
Voor meer informatie:

Onderhandelingsresultaten van 30 mei

Onderhandelingsresultaten van 6 juni

Verkiezingen in Noordrijn-Westfalen

Op 14 mei 2017 kiezen de inwoners van Noordrijn-Westfalen een nieuwe Landtag. In de loop van die avond zal duidelijk worden of de huidige regering van SPD en Grünen een meerderheid weet te behouden of dat NRW de komende vijf jaar door een andere coalitie geregeerd zal gaan worden.

Kiesstelsel in NRW
Het kiesstelsel in NRW is een gecompliceerde mengvorm tussen een districtenstelsel en evenredige vertegenwoordiging. Degene die in een van de 128 districten de meeste stemmen krijgt, wordt verkozen in de Landtag. Maar een tweede stem op het stembiljet bepaald de uiteindelijke machtsverhouding tussen de verschillende politieke partijen in de Landtag. De verschillen in evenredigheid tussen de uitkomsten van de eerste en tweede afgegeven stem worden via een systeem van toegevoegde zetels gecorrigeerd. Omdat de Landtag minimaal 181 leden kent komen minimaal 53 leden via landelijk lijsten in de Landtag. De uiteindelijke samenstelling van de Landtag vormt zo een redelijke afspiegeling van de verhoudingen van de keuze voor de verschillende partijen via de tweede afgegeven stem. Een van de nadelen van het systeem is dat vooraf nog niet bekend is hoeveel zetels de Landtag precies zal tellen. Na de verkiezingen in 2012 waren dat er 237. Een ander opvallend verschil met het Nederlandse kiesstelsels is de kiesdrempel van 5 procent.

Verwachtingen op basis van peilingen
Op basis van voorspellingen aan de hand van door diverse instituten gehouden peilingen wordt een spannende strijd verwacht tussen SPD en CDU die beiden rond de 32% van de stemmen zouden verkrijgen. Andere partijen blijven daar sterk bij achter: de liberale FDP 12%, de Grüne 7,5%, Die Linke 6% en de AfD (Alternative für Deutschland) ook 6%. Andere partijen blijven in de peilingen onder de 5%-grens.

De spanning loopt kort voor de verkiezingen nog extra op omdat, tegen de verwachtingen in, in de deelstaat Sleeswijk-Holstein de regerende SPD veel zetels heeft verloren.

Volgende week zullen we u hier op de site informeren over de uitkomsten van de verkiezingen.

Voor actuele prognoses klikt u hier.

Koningsdagreceptie Düsseldorf

Op 26 april jl. vond in het Van der Valk Airporthotel in Düsseldorf de jaarlijkse Koningsdagreceptie van het Consulaat Generaal en de drie vertegenwoordigde provincies plaats.  Gastheer en Consul Generaal Ton Lansink begroette ruim 230 Duitse en Nederlandse gasten bestaande uit bestuurders, ambtenaren en vertegenwoordigers vanuit kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Deze receptie stond in het teken van de intensieve grensoverschrijdende samenwerking tussen het Consulaat-Generaal, de drie provincies en Noordrijn-Westfalen. Om dit te onderstrepen hielden Consul Generaal Ton Lansink, Minister Franz-Josef Lersch-Mense (Bondsaangelegenheden, Europa en Media) en Gouverneur Theo Bovens toespraken over het belang van deze samenwerking. Bijzonder uitgelicht werden de jarenlange samenwerkingen die reeds bestaan op het gebied van milieu, verkeer en ruimtelijke ordening.

 

 

25 jaar milieusamenwerking

Op 7 april jl. vond in Essen een bijeenkomst plaats tussen de gedeputeerden Bea Schouten en  Bert Boerman van de provincies Gelderland en Overijssel, afgevaardigden vanuit de provincies Limburg, Noord-Brabant en de NRW Staatssecretaris  Knitsch van het Umweltministerium. Dit ter ere van het 25-jarig bestaan van deze grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van milieu.

De eerste overeenkomst over milieusamenwerking werd in 1992 ondertekend. De jaren erna zijn themagebieden als klimaat en energie aan de agenda toegevoegd.
De burgemeester van de Stadt Essen, de heer Kufen verwelkomde de deelnemers in de Groene hoofdstad van Europa 2017.

Bij de opening van de bijeenkomst  benadrukte Staatssecretaris Knitsch  het belang van de grensoverschrijdende samenwerking. De Consul Generaal Ton Lansink beaamde dit en prees het voorbeeldkarakter van dit grensoverschrijdende milieuoverleg.

De status van verschillende grensoverschrijdende projecten passeerden de revue. Onderwerpen die aan bod kwamen varieerden van het verwijderen van asbest, tot global footprints en het meer betrekken van jongeren bij de samenwerking. Staatssecretaris Knitsch deed een nieuw projectvoorstel  met betrekking klimaatadaptatie. Een directe afgeleide uit het NRW “Klimaschutzplan”.  Dit project is gericht op kennisuitwisseling tussen NRW en de Nederlandse provincies om uiteindelijk de barrières gezamenlijk te kunnen slechten.  

Dodenherdenking 4 mei in Düsseldorf

In de Tweede Wereldoorlog werden ruim 500.000 Nederlanders te werk gesteld in Duitsland. Ongeveer 30.000 van hen overleefden dat niet. Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn na de oorlog Nederlandse Erevelden aangelegd waar de stoffelijke resten werden(her)begraven. Op veel van deze erevelden worden op 4 mei herdenkingen gehouden. Het consulaat-generaal in Düsseldorf is verantwoordelijk voor de herdenking in Düsseldorf en Frankfurt.

Bij de herdenking in Düsseldorf voerden Günter Karen-Jungen (een van de burgemeesters van Düsseldorf) en consul-generaal Ton Lansink het woord. Dominee Pieter Roggeband, verbonden aan de Nederlandse Kerk in Duitsland, sprak een gebed uit.

De bijeenkomst werd onder meer door een vijftigtal nabestaanden uit Nederland bezocht.

Het Nederlandse Erveld maakt onderdeel uit van de begraafplaats Stoffeln in het zuiden van Düsseldorf.